Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
diskutere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet diskutere
(fra latin av dis- og quatere 'riste', egentlig 'riste fra hverandre') behandle; utveksle meninger om, debattere
diskutere en sak, et emnediskutere en sak, et emne / diskutere fram og tilbakediskutere fram og tilbake / diskutere uten å bli enigediskutere uten å bli enige / diskutere seg fram til en avtalediskutere seg fram til en avtale / det blir diskutertdet blir diskutert / det er ikke det vi diskutererdet er ikke det vi diskuterer / det kan diskuteres (hva som er best) det er ikke opplagt (hva som er best)det kan diskuteres (hva som er best) det er ikke opplagt (hva som er best) / det kan ikke diskuteres det er selvsagtdet kan ikke diskuteres det er selvsagt
: diskutere en sak, et emnediskutere en sak, et emne / diskutere fram og tilbakediskutere fram og tilbake / diskutere uten å bli enigediskutere uten å bli enige / diskutere seg fram til en avtalediskutere seg fram til en avtale / det blir diskutertdet blir diskutert / det er ikke det vi diskutererdet er ikke det vi diskuterer / det kan diskuteres (hva som er best) det er ikke opplagt (hva som er best)det kan diskuteres (hva som er best) det er ikke opplagt (hva som er best) / det kan ikke diskuteres det er selvsagtdet kan ikke diskuteres det er selvsagt
behandle; utveksle meninger om, debattere
diskutere en sak, et emnediskutere en sak, et emne / diskutere fram og tilbakediskutere fram og tilbake / diskutere uten å bli enigediskutere uten å bli enige / diskutere seg fram til en avtalediskutere seg fram til en avtale / det blir diskutertdet blir diskutert / det er ikke det vi diskutererdet er ikke det vi diskuterer / det kan diskuteres (hva som er best) det er ikke opplagt (hva som er best)det kan diskuteres (hva som er best) det er ikke opplagt (hva som er best) / det kan ikke diskuteres det er selvsagtdet kan ikke diskuteres det er selvsagt
: diskutere en sak, et emnediskutere en sak, et emne / diskutere fram og tilbakediskutere fram og tilbake / diskutere uten å bli enigediskutere uten å bli enige / diskutere seg fram til en avtalediskutere seg fram til en avtale / det blir diskutertdet blir diskutert / det er ikke det vi diskutererdet er ikke det vi diskuterer / det kan diskuteres (hva som er best) det er ikke opplagt (hva som er best)det kan diskuteres (hva som er best) det er ikke opplagt (hva som er best) / det kan ikke diskuteres det er selvsagtdet kan ikke diskuteres det er selvsagt

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
diskutere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet diskutere
(av latin dis- og quatere 'riste (frå kvarandre)'; jamfør dis-) drøfte, ordskiftast (om), utveksle meiningar (om)
diskutere ei sakdiskutere ei sak / sitje og diskuteresitje og diskutere / diskutere seg fram til ei avtalediskutere seg fram til ei avtale / det kan diskuterast kva som er best dvs det er tvildet kan diskuterast kva som er best dvs det er tvil / det kan ikkje diskuterast det er sjølvsagtdet kan ikkje diskuterast det er sjølvsagt / i artikkelen diskuterer forfattaren ulike løysingari artikkelen diskuterer forfattaren ulike løysingar
: diskutere ei sakdiskutere ei sak / sitje og diskuteresitje og diskutere / diskutere seg fram til ei avtalediskutere seg fram til ei avtale / det kan diskuterast kva som er best dvs det er tvildet kan diskuterast kva som er best dvs det er tvil / det kan ikkje diskuterast det er sjølvsagtdet kan ikkje diskuterast det er sjølvsagt / i artikkelen diskuterer forfattaren ulike løysingari artikkelen diskuterer forfattaren ulike løysingar
drøfte, ordskiftast (om), utveksle meiningar (om)
diskutere ei sakdiskutere ei sak / sitje og diskuteresitje og diskutere / diskutere seg fram til ei avtalediskutere seg fram til ei avtale / det kan diskuterast kva som er best dvs det er tvildet kan diskuterast kva som er best dvs det er tvil / det kan ikkje diskuterast det er sjølvsagtdet kan ikkje diskuterast det er sjølvsagt / i artikkelen diskuterer forfattaren ulike løysingari artikkelen diskuterer forfattaren ulike løysingar
: diskutere ei sakdiskutere ei sak / sitje og diskuteresitje og diskutere / diskutere seg fram til ei avtalediskutere seg fram til ei avtale / det kan diskuterast kva som er best dvs det er tvildet kan diskuterast kva som er best dvs det er tvil / det kan ikkje diskuterast det er sjølvsagtdet kan ikkje diskuterast det er sjølvsagt / i artikkelen diskuterer forfattaren ulike løysingari artikkelen diskuterer forfattaren ulike løysingar

 

Resultat pr. side