Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
dimensjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dimensjon
(av latin di- og metiri 'avmåle'; jamfør II di-)
1 fysisk utstrekning i én retning
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / en flate har to dimensjoneren flate har to dimensjoner / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / en flate har to dimensjoneren flate har to dimensjoner / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon
1 fysisk utstrekning i én retning
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / en flate har to dimensjoneren flate har to dimensjoner / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / en flate har to dimensjoneren flate har to dimensjoner / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon
2 omfang av en bestemt størrelse
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / et bygg med store dimensjoneret bygg med store dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner / en skandale av dimensjoneren skandale av dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / et bygg med store dimensjoneret bygg med store dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner / en skandale av dimensjoneren skandale av dimensjoner
2 omfang av en bestemt størrelse
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / et bygg med store dimensjoneret bygg med store dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner / en skandale av dimensjoneren skandale av dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / et bygg med store dimensjoneret bygg med store dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner / en skandale av dimensjoneren skandale av dimensjoner
3 et bestemt trekk ved en sak, et fenomen eller lignende; side, aspekt
en moralsk dimensjonen moralsk dimensjon / en politisk dimensjonen politisk dimensjon / den religiøse dimensjonenden religiøse dimensjonen / tilføre rollen en ny dimensjontilføre rollen en ny dimensjon
: en moralsk dimensjonen moralsk dimensjon / en politisk dimensjonen politisk dimensjon / den religiøse dimensjonenden religiøse dimensjonen / tilføre rollen en ny dimensjontilføre rollen en ny dimensjon
3 et bestemt trekk ved en sak, et fenomen eller lignende; side, aspekt
en moralsk dimensjonen moralsk dimensjon / en politisk dimensjonen politisk dimensjon / den religiøse dimensjonenden religiøse dimensjonen / tilføre rollen en ny dimensjontilføre rollen en ny dimensjon
: en moralsk dimensjonen moralsk dimensjon / en politisk dimensjonen politisk dimensjon / den religiøse dimensjonenden religiøse dimensjonen / tilføre rollen en ny dimensjontilføre rollen en ny dimensjon
1 fysisk utstrekning i én retning
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / en flate har to dimensjoneren flate har to dimensjoner / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / en flate har to dimensjoneren flate har to dimensjoner / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon
1 fysisk utstrekning i én retning
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / en flate har to dimensjoneren flate har to dimensjoner / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / en flate har to dimensjoneren flate har to dimensjoner / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon
2 omfang av en bestemt størrelse
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / et bygg med store dimensjoneret bygg med store dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner / en skandale av dimensjoneren skandale av dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / et bygg med store dimensjoneret bygg med store dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner / en skandale av dimensjoneren skandale av dimensjoner
2 omfang av en bestemt størrelse
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / et bygg med store dimensjoneret bygg med store dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner / en skandale av dimensjoneren skandale av dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / et bygg med store dimensjoneret bygg med store dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner / en skandale av dimensjoneren skandale av dimensjoner
3 et bestemt trekk ved en sak, et fenomen eller lignende; side, aspekt
en moralsk dimensjonen moralsk dimensjon / en politisk dimensjonen politisk dimensjon / den religiøse dimensjonenden religiøse dimensjonen / tilføre rollen en ny dimensjontilføre rollen en ny dimensjon
: en moralsk dimensjonen moralsk dimensjon / en politisk dimensjonen politisk dimensjon / den religiøse dimensjonenden religiøse dimensjonen / tilføre rollen en ny dimensjontilføre rollen en ny dimensjon
3 et bestemt trekk ved en sak, et fenomen eller lignende; side, aspekt
en moralsk dimensjonen moralsk dimensjon / en politisk dimensjonen politisk dimensjon / den religiøse dimensjonenden religiøse dimensjonen / tilføre rollen en ny dimensjontilføre rollen en ny dimensjon
: en moralsk dimensjonen moralsk dimensjon / en politisk dimensjonen politisk dimensjon / den religiøse dimensjonenden religiøse dimensjonen / tilføre rollen en ny dimensjontilføre rollen en ny dimensjon

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
dimensjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dimensjon
(av latin di- og metiri 'måle ut'; jamfør II di-)
1 fysisk utstrekning i éi retning
dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen
: dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen
1 fysisk utstrekning i éi retning
dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen
: dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen
2 omfang av ein viss storleik
dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / ei sak med store dimensjonarei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonarein skandale av dimensjonar
: dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / ei sak med store dimensjonarei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonarein skandale av dimensjonar
2 omfang av ein viss storleik
dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / ei sak med store dimensjonarei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonarein skandale av dimensjonar
: dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / ei sak med store dimensjonarei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonarein skandale av dimensjonar
3 eit visst trekk ved ei sak, eit fenomen eller liknande; side, aspekt
ein religiøs dimensjonein religiøs dimensjon / ein historisk dimensjonein historisk dimensjon / den estetiske dimensjonenden estetiske dimensjonen / politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla / kulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikkenkulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikken
: ein religiøs dimensjonein religiøs dimensjon / ein historisk dimensjonein historisk dimensjon / den estetiske dimensjonenden estetiske dimensjonen / politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla / kulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikkenkulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikken
3 eit visst trekk ved ei sak, eit fenomen eller liknande; side, aspekt
ein religiøs dimensjonein religiøs dimensjon / ein historisk dimensjonein historisk dimensjon / den estetiske dimensjonenden estetiske dimensjonen / politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla / kulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikkenkulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikken
: ein religiøs dimensjonein religiøs dimensjon / ein historisk dimensjonein historisk dimensjon / den estetiske dimensjonenden estetiske dimensjonen / politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla / kulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikkenkulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikken
1 fysisk utstrekning i éi retning
dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen
: dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen
1 fysisk utstrekning i éi retning
dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen
: dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen
2 omfang av ein viss storleik
dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / ei sak med store dimensjonarei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonarein skandale av dimensjonar
: dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / ei sak med store dimensjonarei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonarein skandale av dimensjonar
2 omfang av ein viss storleik
dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / ei sak med store dimensjonarei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonarein skandale av dimensjonar
: dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / ei sak med store dimensjonarei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonarein skandale av dimensjonar
3 eit visst trekk ved ei sak, eit fenomen eller liknande; side, aspekt
ein religiøs dimensjonein religiøs dimensjon / ein historisk dimensjonein historisk dimensjon / den estetiske dimensjonenden estetiske dimensjonen / politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla / kulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikkenkulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikken
: ein religiøs dimensjonein religiøs dimensjon / ein historisk dimensjonein historisk dimensjon / den estetiske dimensjonenden estetiske dimensjonen / politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla / kulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikkenkulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikken
3 eit visst trekk ved ei sak, eit fenomen eller liknande; side, aspekt
ein religiøs dimensjonein religiøs dimensjon / ein historisk dimensjonein historisk dimensjon / den estetiske dimensjonenden estetiske dimensjonen / politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla / kulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikkenkulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikken
: ein religiøs dimensjonein religiøs dimensjon / ein historisk dimensjonein historisk dimensjon / den estetiske dimensjonenden estetiske dimensjonen / politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla / kulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikkenkulturelt mangfald er ein viktig dimensjon i kulturpolitikken

 

Resultat pr. side