Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dimensjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dimensjon
(fra latin av dimetiri 'avmåle'; av II di- og metiri 'måle')
1 målretning i rommet
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
1 målretning i rommet
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
2 side, trekk (II,5), aspekt
gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
: gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
2 side, trekk (II,5), aspekt
gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
: gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
3 mål (II), størrelse, omfang
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
3 mål (II), størrelse, omfang
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
1 målretning i rommet
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
1 målretning i rommet
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
2 side, trekk (II,5), aspekt
gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
: gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
2 side, trekk (II,5), aspekt
gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
: gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
3 mål (II), størrelse, omfang
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
3 mål (II), størrelse, omfang
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dimensjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dimensjon
(frå latin av dimetiri 'måle ut', av latin di- og metiri 'måle'; jamfør II di-)
1 måleretning i rommet
dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar
: dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar
1 måleretning i rommet
dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar
: dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar
2 viktig side, aspekt
politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla
: politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla
2 viktig side, aspekt
politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla
: politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla
3 storleik, mål for omfang
dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / eit skip, ei sak med store dimensjonareit skip, ei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonar ein stor skandaleein skandale av dimensjonar ein stor skandale
: dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / eit skip, ei sak med store dimensjonareit skip, ei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonar ein stor skandaleein skandale av dimensjonar ein stor skandale
3 storleik, mål for omfang
dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / eit skip, ei sak med store dimensjonareit skip, ei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonar ein stor skandaleein skandale av dimensjonar ein stor skandale
: dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / eit skip, ei sak med store dimensjonareit skip, ei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonar ein stor skandaleein skandale av dimensjonar ein stor skandale
1 måleretning i rommet
dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar
: dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar
1 måleretning i rommet
dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar
: dei tre dimensjonane lengd, breidd og høgddei tre dimensjonane lengd, breidd og høgd / Einstein innførte tida som den fjerde dimensjonenEinstein innførte tida som den fjerde dimensjonen / ei flate har to dimensjonarei flate har to dimensjonar
2 viktig side, aspekt
politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla
: politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla
2 viktig side, aspekt
politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla
: politikken har fått ein ny dimensjon med miljørørslapolitikken har fått ein ny dimensjon med miljørørsla
3 storleik, mål for omfang
dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / eit skip, ei sak med store dimensjonareit skip, ei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonar ein stor skandaleein skandale av dimensjonar ein stor skandale
: dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / eit skip, ei sak med store dimensjonareit skip, ei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonar ein stor skandaleein skandale av dimensjonar ein stor skandale
3 storleik, mål for omfang
dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / eit skip, ei sak med store dimensjonareit skip, ei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonar ein stor skandaleein skandale av dimensjonar ein stor skandale
: dimensjonen på materialendimensjonen på materialen / eit skip, ei sak med store dimensjonareit skip, ei sak med store dimensjonar / ein skandale av dimensjonar ein stor skandaleein skandale av dimensjonar ein stor skandale

 

Resultat pr. side