Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dikotomi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dikotomi
(gresk av dikha 'i to deler' og tomos 'snitt')
1 i filosofi: oppdeling i to grupper som vanligvis utelukker hverandre; begreper som gjensidig utelukker hverandre
dikotomien 'sann – falsk'dikotomien 'sann – falsk'
: dikotomien 'sann – falsk'dikotomien 'sann – falsk'
1 i filosofi: oppdeling i to grupper som vanligvis utelukker hverandre; begreper som gjensidig utelukker hverandre
dikotomien 'sann – falsk'dikotomien 'sann – falsk'
: dikotomien 'sann – falsk'dikotomien 'sann – falsk'
2 bot. tvegrening, gaffelgrening
2 bot. tvegrening, gaffelgrening
1 i filosofi: oppdeling i to grupper som vanligvis utelukker hverandre; begreper som gjensidig utelukker hverandre
dikotomien 'sann – falsk'dikotomien 'sann – falsk'
: dikotomien 'sann – falsk'dikotomien 'sann – falsk'
1 i filosofi: oppdeling i to grupper som vanligvis utelukker hverandre; begreper som gjensidig utelukker hverandre
dikotomien 'sann – falsk'dikotomien 'sann – falsk'
: dikotomien 'sann – falsk'dikotomien 'sann – falsk'
2 bot. tvegrening, gaffelgrening
2 bot. tvegrening, gaffelgrening

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dikotomi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dikotomi
(frå gresk av dikha 'i to delar' og tomes 'snitt')
1 i filosofi: oppdeling i to grupper som vanlegvis strir mot kvarandre; todeling; omgrepsmotsetning
dikotomien sann – falskdikotomien sann – falsk
: dikotomien sann – falskdikotomien sann – falsk
1 i filosofi: oppdeling i to grupper som vanlegvis strir mot kvarandre; todeling; omgrepsmotsetning
dikotomien sann – falskdikotomien sann – falsk
: dikotomien sann – falskdikotomien sann – falsk
2 i botanikk: tvigreining, gaffelgreining
2 i botanikk: tvigreining, gaffelgreining
1 i filosofi: oppdeling i to grupper som vanlegvis strir mot kvarandre; todeling; omgrepsmotsetning
dikotomien sann – falskdikotomien sann – falsk
: dikotomien sann – falskdikotomien sann – falsk
1 i filosofi: oppdeling i to grupper som vanlegvis strir mot kvarandre; todeling; omgrepsmotsetning
dikotomien sann – falskdikotomien sann – falsk
: dikotomien sann – falskdikotomien sann – falsk
2 i botanikk: tvigreining, gaffelgreining
2 i botanikk: tvigreining, gaffelgreining

 

Resultat pr. side