Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
desentralisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet desentralisere
(fra fransk) spre (offentlig makt og lignende) på flere steder eller organer; flytte eller spre (virksomhet) fra sentre til utkanter; gjøre mindre sentralisert
desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
: desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
// brukt som adjektiv
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
// brukt som adjektiv
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
spre (offentlig makt og lignende) på flere steder eller organer; flytte eller spre (virksomhet) fra sentre til utkanter; gjøre mindre sentralisert
desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
: desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
// brukt som adjektiv
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
// brukt som adjektiv
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
desentralisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet desentralisere
(frå fransk) spreie (offentleg makt og liknande) på fleire stader eller organ; flytte eller spreie (verksemd) frå senter til utkantar; gjere mindre sentralisert
desentralisere statsinstitusjonanedesentralisere statsinstitusjonane
: desentralisere statsinstitusjonanedesentralisere statsinstitusjonane
// brukt som adjektiv
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
// brukt som adjektiv
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
spreie (offentleg makt og liknande) på fleire stader eller organ; flytte eller spreie (verksemd) frå senter til utkantar; gjere mindre sentralisert
desentralisere statsinstitusjonanedesentralisere statsinstitusjonane
: desentralisere statsinstitusjonanedesentralisere statsinstitusjonane
// brukt som adjektiv
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
// brukt som adjektiv
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging

 

Resultat pr. side