Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
desentralisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet desentralisere
(de´- el. -e´re; fra fransk av de-)
1 spre (offentlig makt og lignende) på flere steder eller organer; flytte eller spre (virksomhet) fra sentre til utkanter; gjøre mindre sentralisert
desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
: desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
1 spre (offentlig makt og lignende) på flere steder eller organer; flytte eller spre (virksomhet) fra sentre til utkanter; gjøre mindre sentralisert
desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
: desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
1 spre (offentlig makt og lignende) på flere steder eller organer; flytte eller spre (virksomhet) fra sentre til utkanter; gjøre mindre sentralisert
desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
: desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
1 spre (offentlig makt og lignende) på flere steder eller organer; flytte eller spre (virksomhet) fra sentre til utkanter; gjøre mindre sentralisert
desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
: desentralisere statsinstitusjonenedesentralisere statsinstitusjonene
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
de|sentralisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet desentralisere
(av de-) spreie (offentleg makt o.l.) på fleire stader eller organ; flytte eller spreie (verksemd) frå senter til utkantar; gjere mindre sentralisert
desentralisere statsinstitusjonanedesentralisere statsinstitusjonane / desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisere statsinstitusjonanedesentralisere statsinstitusjonane / desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
spreie (offentleg makt o.l.) på fleire stader eller organ; flytte eller spreie (verksemd) frå senter til utkantar; gjere mindre sentralisert
desentralisere statsinstitusjonanedesentralisere statsinstitusjonane / desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging
: desentralisere statsinstitusjonanedesentralisere statsinstitusjonane / desentralisert utbyggingdesentralisert utbygging

 

Resultat pr. side