Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I den det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet den
(norrøntþann, þenn, akkusativ av 'den') særleg om noko fjernare (jf denne); 3. person eintal femininum og m ; jamfør I det og og I dei
den her mannen el. den mannen her denne mannenden her mannen el. den mannen her denne mannen / dei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nyttedei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nytte / den saka er klarden saka er klar / den gongen, tida (da …)den gongen, tida (da …) / den slagsden slags / den var god (den)!den var god (den)! / ser du den dama der (borte)?ser du den dama der (borte)? / den tid den sorgden tid den sorg / for den delfor den del / i den grad el. mon (som)i den grad el. mon (som)
: den her mannen el. den mannen her denne mannenden her mannen el. den mannen her denne mannen / dei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nyttedei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nytte / den saka er klarden saka er klar / den gongen, tida (da …)den gongen, tida (da …) / den slagsden slags / den var god (den)!den var god (den)! / ser du den dama der (borte)?ser du den dama der (borte)? / den tid den sorgden tid den sorg / for den delfor den del / i den grad el. mon (som)i den grad el. mon (som)
// føre relativsetning:
den som kjem først ()den som kjem først ()
: den som kjem først ()den som kjem først ()
// føre relativsetning:
den som kjem først ()den som kjem først ()
: den som kjem først ()den som kjem først ()
// ei(n) slik ei(n)
han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
: han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
// ei(n) slik ei(n)
han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
: han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
// forsterkande:
dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
: dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
// forsterkande:
dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
: dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
// allment:
eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
: eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
// allment:
eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
: eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
særleg om noko fjernare (jf denne); 3. person eintal femininum og m ; jamfør I det og og I dei
den her mannen el. den mannen her denne mannenden her mannen el. den mannen her denne mannen / dei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nyttedei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nytte / den saka er klarden saka er klar / den gongen, tida (da …)den gongen, tida (da …) / den slagsden slags / den var god (den)!den var god (den)! / ser du den dama der (borte)?ser du den dama der (borte)? / den tid den sorgden tid den sorg / for den delfor den del / i den grad el. mon (som)i den grad el. mon (som)
: den her mannen el. den mannen her denne mannenden her mannen el. den mannen her denne mannen / dei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nyttedei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nytte / den saka er klarden saka er klar / den gongen, tida (da …)den gongen, tida (da …) / den slagsden slags / den var god (den)!den var god (den)! / ser du den dama der (borte)?ser du den dama der (borte)? / den tid den sorgden tid den sorg / for den delfor den del / i den grad el. mon (som)i den grad el. mon (som)
// føre relativsetning:
den som kjem først ()den som kjem først ()
: den som kjem først ()den som kjem først ()
// føre relativsetning:
den som kjem først ()den som kjem først ()
: den som kjem først ()den som kjem først ()
// ei(n) slik ei(n)
han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
: han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
// ei(n) slik ei(n)
han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
: han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
// forsterkande:
dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
: dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
// forsterkande:
dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
: dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
// allment:
eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
: eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
// allment:
eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
: eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
II den det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet den
(av I den) i hokjønn og hankjønn eintal:
Nils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, seniorNils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, senior / Olav den heilageOlav den heilage / den 17. maiden 17. mai / den nyføddeden nyfødde / den største (av dei)den største (av dei) / den gamle vogna, bilenden gamle vogna, bilen
: Nils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, seniorNils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, senior / Olav den heilageOlav den heilage / den 17. maiden 17. mai / den nyføddeden nyfødde / den største (av dei)den største (av dei) / den gamle vogna, bilenden gamle vogna, bilen
//
i samb den dag i dag som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
i samb den dag i dag som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
i hokjønn og hankjønn eintal:
Nils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, seniorNils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, senior / Olav den heilageOlav den heilage / den 17. maiden 17. mai / den nyføddeden nyfødde / den største (av dei)den største (av dei) / den gamle vogna, bilenden gamle vogna, bilen
: Nils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, seniorNils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, senior / Olav den heilageOlav den heilage / den 17. maiden 17. mai / den nyføddeden nyfødde / den største (av dei)den største (av dei) / den gamle vogna, bilenden gamle vogna, bilen
//
i samb den dag i dag som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
i samb den dag i dag som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag

 

Resultat pr. side