Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
demokrati n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet demokrati
(fra gresk av demos 'folk' og -krati)
1 styreform der (storparten av) folket har den avgjørende makt, folkestyre
sosialdemokratisosialdemokrati / styrke demokratietstyrke demokratiet
: sosialdemokratisosialdemokrati / styrke demokratietstyrke demokratiet
1 styreform der (storparten av) folket har den avgjørende makt, folkestyre
sosialdemokratisosialdemokrati / styrke demokratietstyrke demokratiet
: sosialdemokratisosialdemokrati / styrke demokratietstyrke demokratiet
2 land med demokratisk styreform
demokratiene i Vest-Europademokratiene i Vest-Europa
: demokratiene i Vest-Europademokratiene i Vest-Europa
2 land med demokratisk styreform
demokratiene i Vest-Europademokratiene i Vest-Europa
: demokratiene i Vest-Europademokratiene i Vest-Europa
3 system med utstrakt medbestemmelsesrett for underordnede, tilsatte
bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen
: bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen
3 system med utstrakt medbestemmelsesrett for underordnede, tilsatte
bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen
: bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen
1 styreform der (storparten av) folket har den avgjørende makt, folkestyre
sosialdemokratisosialdemokrati / styrke demokratietstyrke demokratiet
: sosialdemokratisosialdemokrati / styrke demokratietstyrke demokratiet
1 styreform der (storparten av) folket har den avgjørende makt, folkestyre
sosialdemokratisosialdemokrati / styrke demokratietstyrke demokratiet
: sosialdemokratisosialdemokrati / styrke demokratietstyrke demokratiet
2 land med demokratisk styreform
demokratiene i Vest-Europademokratiene i Vest-Europa
: demokratiene i Vest-Europademokratiene i Vest-Europa
2 land med demokratisk styreform
demokratiene i Vest-Europademokratiene i Vest-Europa
: demokratiene i Vest-Europademokratiene i Vest-Europa
3 system med utstrakt medbestemmelsesrett for underordnede, tilsatte
bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen
: bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen
3 system med utstrakt medbestemmelsesrett for underordnede, tilsatte
bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen
: bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
demokrati n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet demokrati
(frå gresk av demos 'folk' og -krati)
1 styreform der (fleirtalet av) folket har avgjerdsmakta, særleg gjennom val av representantar til nasjonalforsamlinga; fleirtalsstyre der også mindretalet har personleg og politisk fridom; folkestyre
militærregjeringa har lova å innføre demokratimilitærregjeringa har lova å innføre demokrati
: militærregjeringa har lova å innføre demokratimilitærregjeringa har lova å innføre demokrati
1 styreform der (fleirtalet av) folket har avgjerdsmakta, særleg gjennom val av representantar til nasjonalforsamlinga; fleirtalsstyre der også mindretalet har personleg og politisk fridom; folkestyre
militærregjeringa har lova å innføre demokratimilitærregjeringa har lova å innføre demokrati
: militærregjeringa har lova å innføre demokratimilitærregjeringa har lova å innføre demokrati
2 land med demokratisk styreform
dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
: dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
2 land med demokratisk styreform
dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
: dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
3 skipnad med stor medråderett for tilsette, underordna eller liknande
bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen
: bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen
3 skipnad med stor medråderett for tilsette, underordna eller liknande
bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen
: bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen
1 styreform der (fleirtalet av) folket har avgjerdsmakta, særleg gjennom val av representantar til nasjonalforsamlinga; fleirtalsstyre der også mindretalet har personleg og politisk fridom; folkestyre
militærregjeringa har lova å innføre demokratimilitærregjeringa har lova å innføre demokrati
: militærregjeringa har lova å innføre demokratimilitærregjeringa har lova å innføre demokrati
1 styreform der (fleirtalet av) folket har avgjerdsmakta, særleg gjennom val av representantar til nasjonalforsamlinga; fleirtalsstyre der også mindretalet har personleg og politisk fridom; folkestyre
militærregjeringa har lova å innføre demokratimilitærregjeringa har lova å innføre demokrati
: militærregjeringa har lova å innføre demokratimilitærregjeringa har lova å innføre demokrati
2 land med demokratisk styreform
dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
: dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
2 land med demokratisk styreform
dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
: dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
3 skipnad med stor medråderett for tilsette, underordna eller liknande
bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen
: bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen
3 skipnad med stor medråderett for tilsette, underordna eller liknande
bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen
: bedriftsdemokratibedriftsdemokrati / demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen

 

Resultat pr. side