Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
demokrati n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet demokrati
(av gresk demos 'folk' og -krati)
1 styreform der flertallet av folket har den avgjørende makten, enten gjennom direkte avstemninger eller gjennom valg av politiske representanter; folkestyre
styrke demokratietstyrke demokratiet / overgangen fra mindretallsstyre til demokratiovergangen fra mindretallsstyre til demokrati / jobbe for frihet og demokratijobbe for frihet og demokrati
: styrke demokratietstyrke demokratiet / overgangen fra mindretallsstyre til demokratiovergangen fra mindretallsstyre til demokrati / jobbe for frihet og demokratijobbe for frihet og demokrati
1 styreform der flertallet av folket har den avgjørende makten, enten gjennom direkte avstemninger eller gjennom valg av politiske representanter; folkestyre
styrke demokratietstyrke demokratiet / overgangen fra mindretallsstyre til demokratiovergangen fra mindretallsstyre til demokrati / jobbe for frihet og demokratijobbe for frihet og demokrati
: styrke demokratietstyrke demokratiet / overgangen fra mindretallsstyre til demokratiovergangen fra mindretallsstyre til demokrati / jobbe for frihet og demokratijobbe for frihet og demokrati
2 land med demokratisk styreform
Norge er et demokratiNorge er et demokrati / i et demokrati har alle rett til å ytre sin meningi et demokrati har alle rett til å ytre sin mening
: Norge er et demokratiNorge er et demokrati / i et demokrati har alle rett til å ytre sin meningi et demokrati har alle rett til å ytre sin mening
2 land med demokratisk styreform
Norge er et demokratiNorge er et demokrati / i et demokrati har alle rett til å ytre sin meningi et demokrati har alle rett til å ytre sin mening
: Norge er et demokratiNorge er et demokrati / i et demokrati har alle rett til å ytre sin meningi et demokrati har alle rett til å ytre sin mening
3 system med utstrakt medbestemmelsesrett for underordnede, ansatte eller lignende
demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen / demokrati i kirkendemokrati i kirken
: demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen / demokrati i kirkendemokrati i kirken; som etterledd i ord som bedriftsdemokrati, elevdemokrati
3 system med utstrakt medbestemmelsesrett for underordnede, ansatte eller lignende
demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen / demokrati i kirkendemokrati i kirken
: demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen / demokrati i kirkendemokrati i kirken; som etterledd i ord som bedriftsdemokrati, elevdemokrati
1 styreform der flertallet av folket har den avgjørende makten, enten gjennom direkte avstemninger eller gjennom valg av politiske representanter; folkestyre
styrke demokratietstyrke demokratiet / overgangen fra mindretallsstyre til demokratiovergangen fra mindretallsstyre til demokrati / jobbe for frihet og demokratijobbe for frihet og demokrati
: styrke demokratietstyrke demokratiet / overgangen fra mindretallsstyre til demokratiovergangen fra mindretallsstyre til demokrati / jobbe for frihet og demokratijobbe for frihet og demokrati
1 styreform der flertallet av folket har den avgjørende makten, enten gjennom direkte avstemninger eller gjennom valg av politiske representanter; folkestyre
styrke demokratietstyrke demokratiet / overgangen fra mindretallsstyre til demokratiovergangen fra mindretallsstyre til demokrati / jobbe for frihet og demokratijobbe for frihet og demokrati
: styrke demokratietstyrke demokratiet / overgangen fra mindretallsstyre til demokratiovergangen fra mindretallsstyre til demokrati / jobbe for frihet og demokratijobbe for frihet og demokrati
2 land med demokratisk styreform
Norge er et demokratiNorge er et demokrati / i et demokrati har alle rett til å ytre sin meningi et demokrati har alle rett til å ytre sin mening
: Norge er et demokratiNorge er et demokrati / i et demokrati har alle rett til å ytre sin meningi et demokrati har alle rett til å ytre sin mening
2 land med demokratisk styreform
Norge er et demokratiNorge er et demokrati / i et demokrati har alle rett til å ytre sin meningi et demokrati har alle rett til å ytre sin mening
: Norge er et demokratiNorge er et demokrati / i et demokrati har alle rett til å ytre sin meningi et demokrati har alle rett til å ytre sin mening
3 system med utstrakt medbestemmelsesrett for underordnede, ansatte eller lignende
demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen / demokrati i kirkendemokrati i kirken
: demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen / demokrati i kirkendemokrati i kirken; som etterledd i ord som bedriftsdemokrati, elevdemokrati
3 system med utstrakt medbestemmelsesrett for underordnede, ansatte eller lignende
demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen / demokrati i kirkendemokrati i kirken
: demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skolendemokrati i skolen / demokrati i kirkendemokrati i kirken; som etterledd i ord som bedriftsdemokrati, elevdemokrati

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
demokrati n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet demokrati
(av gresk demos 'folk' og -krati)
1 styreform der fleirtalet av folket har avgjerdsmakta, anten gjennom direkte avstemmingar eller gjennom val av politiske representantar; folkestyre
innføring av demokratiinnføring av demokrati / fremje demokrati og ytringsfridomfremje demokrati og ytringsfridom / delta i demokratietdelta i demokratiet
: innføring av demokratiinnføring av demokrati / fremje demokrati og ytringsfridomfremje demokrati og ytringsfridom / delta i demokratietdelta i demokratiet
1 styreform der fleirtalet av folket har avgjerdsmakta, anten gjennom direkte avstemmingar eller gjennom val av politiske representantar; folkestyre
innføring av demokratiinnføring av demokrati / fremje demokrati og ytringsfridomfremje demokrati og ytringsfridom / delta i demokratietdelta i demokratiet
: innføring av demokratiinnføring av demokrati / fremje demokrati og ytringsfridomfremje demokrati og ytringsfridom / delta i demokratietdelta i demokratiet
2 land med demokratisk styreform
bu i eit demokratibu i eit demokrati / dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
: bu i eit demokratibu i eit demokrati / dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
2 land med demokratisk styreform
bu i eit demokratibu i eit demokrati / dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
: bu i eit demokratibu i eit demokrati / dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
3 system med stor medråderett for tilsette, underordna eller liknande
demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen / demokrati i kyrkjademokrati i kyrkja
: demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen / demokrati i kyrkjademokrati i kyrkja; som etterledd i ord som bedriftsdemokrati, elevdemokrati
3 system med stor medråderett for tilsette, underordna eller liknande
demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen / demokrati i kyrkjademokrati i kyrkja
: demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen / demokrati i kyrkjademokrati i kyrkja; som etterledd i ord som bedriftsdemokrati, elevdemokrati
1 styreform der fleirtalet av folket har avgjerdsmakta, anten gjennom direkte avstemmingar eller gjennom val av politiske representantar; folkestyre
innføring av demokratiinnføring av demokrati / fremje demokrati og ytringsfridomfremje demokrati og ytringsfridom / delta i demokratietdelta i demokratiet
: innføring av demokratiinnføring av demokrati / fremje demokrati og ytringsfridomfremje demokrati og ytringsfridom / delta i demokratietdelta i demokratiet
1 styreform der fleirtalet av folket har avgjerdsmakta, anten gjennom direkte avstemmingar eller gjennom val av politiske representantar; folkestyre
innføring av demokratiinnføring av demokrati / fremje demokrati og ytringsfridomfremje demokrati og ytringsfridom / delta i demokratietdelta i demokratiet
: innføring av demokratiinnføring av demokrati / fremje demokrati og ytringsfridomfremje demokrati og ytringsfridom / delta i demokratietdelta i demokratiet
2 land med demokratisk styreform
bu i eit demokratibu i eit demokrati / dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
: bu i eit demokratibu i eit demokrati / dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
2 land med demokratisk styreform
bu i eit demokratibu i eit demokrati / dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
: bu i eit demokratibu i eit demokrati / dei vestlege demokratiadei vestlege demokratia
3 system med stor medråderett for tilsette, underordna eller liknande
demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen / demokrati i kyrkjademokrati i kyrkja
: demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen / demokrati i kyrkjademokrati i kyrkja; som etterledd i ord som bedriftsdemokrati, elevdemokrati
3 system med stor medråderett for tilsette, underordna eller liknande
demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen / demokrati i kyrkjademokrati i kyrkja
: demokrati på arbeidsplassendemokrati på arbeidsplassen / demokrati i skulendemokrati i skulen / demokrati i kyrkjademokrati i kyrkja; som etterledd i ord som bedriftsdemokrati, elevdemokrati

 

Resultat pr. side