Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
del m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet del
(lågtysk de(i)l)
1 stykke (av eit heile), lut, avsnitt, avdeling
tre(dje)deltre(dje)del / dele noko i to (like el. ulike) delardele noko i to (like el. ulike) delar
: tre(dje)deltre(dje)del / dele noko i to (like el. ulike) delardele noko i to (like el. ulike) delar; òg i samansetningar som landsdel, maskindel, setningsdel
1 stykke (av eit heile), lut, avsnitt, avdeling
tre(dje)deltre(dje)del / dele noko i to (like el. ulike) delardele noko i to (like el. ulike) delar
: tre(dje)deltre(dje)del / dele noko i to (like el. ulike) delardele noko i to (like el. ulike) delar; òg i samansetningar som landsdel, maskindel, setningsdel
2 avgrensa tal eller mengd av ein heilskap
ein del nokså mykje el. mangeein del nokså mykje el. mange / ein god, heil, stor delein god, heil, stor del
: ein del nokså mykje el. mangeein del nokså mykje el. mange / ein god, heil, stor delein god, heil, stor del
// som adverb:
dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
: dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
// som adverb:
dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
: dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
2 avgrensa tal eller mengd av ein heilskap
ein del nokså mykje el. mangeein del nokså mykje el. mange / ein god, heil, stor delein god, heil, stor del
: ein del nokså mykje el. mangeein del nokså mykje el. mange / ein god, heil, stor delein god, heil, stor del
// som adverb:
dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
: dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
// som adverb:
dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
: dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
3 part (i eigedom)
få sin del av arvenfå sin del av arven / ha del i (huset, goda)ha del i (huset, goda) / ta del i (festen, oppvasken) vere med påta del i (festen, oppvasken) vere med på / (eg) for min del(eg) for min del
: få sin del av arvenfå sin del av arven / ha del i (huset, goda)ha del i (huset, goda) / ta del i (festen, oppvasken) vere med påta del i (festen, oppvasken) vere med på / (eg) for min del(eg) for min del
//
bli nokon til del falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
bli nokon til del falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
3 part (i eigedom)
få sin del av arvenfå sin del av arven / ha del i (huset, goda)ha del i (huset, goda) / ta del i (festen, oppvasken) vere med påta del i (festen, oppvasken) vere med på / (eg) for min del(eg) for min del
: få sin del av arvenfå sin del av arven / ha del i (huset, goda)ha del i (huset, goda) / ta del i (festen, oppvasken) vere med påta del i (festen, oppvasken) vere med på / (eg) for min del(eg) for min del
//
bli nokon til del falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
bli nokon til del falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
4 sak, punkt, ting (I)
begge delarbegge delar / ingen av delaneingen av delane / for den del for den saks skuldfor den del for den saks skuld
: begge delarbegge delar / ingen av delaneingen av delane / for den del for den saks skuldfor den del for den saks skuld
// frå svensk i uttrykket
for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
: for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
// frå svensk i uttrykket
for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
: for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
//
i alle delar på alle måtar, heilt ut på alle måtar, heilt ut
i alle delar på alle måtar, heilt ut på alle måtar, heilt ut
4 sak, punkt, ting (I)
begge delarbegge delar / ingen av delaneingen av delane / for den del for den saks skuldfor den del for den saks skuld
: begge delarbegge delar / ingen av delaneingen av delane / for den del for den saks skuldfor den del for den saks skuld
// frå svensk i uttrykket
for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
: for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
// frå svensk i uttrykket
for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
: for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
//
i alle delar på alle måtar, heilt ut på alle måtar, heilt ut
i alle delar på alle måtar, heilt ut på alle måtar, heilt ut
1 stykke (av eit heile), lut, avsnitt, avdeling
tre(dje)deltre(dje)del / dele noko i to (like el. ulike) delardele noko i to (like el. ulike) delar
: tre(dje)deltre(dje)del / dele noko i to (like el. ulike) delardele noko i to (like el. ulike) delar; òg i samansetningar som landsdel, maskindel, setningsdel
1 stykke (av eit heile), lut, avsnitt, avdeling
tre(dje)deltre(dje)del / dele noko i to (like el. ulike) delardele noko i to (like el. ulike) delar
: tre(dje)deltre(dje)del / dele noko i to (like el. ulike) delardele noko i to (like el. ulike) delar; òg i samansetningar som landsdel, maskindel, setningsdel
2 avgrensa tal eller mengd av ein heilskap
ein del nokså mykje el. mangeein del nokså mykje el. mange / ein god, heil, stor delein god, heil, stor del
: ein del nokså mykje el. mangeein del nokså mykje el. mange / ein god, heil, stor delein god, heil, stor del
// som adverb:
dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
: dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
// som adverb:
dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
: dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
2 avgrensa tal eller mengd av ein heilskap
ein del nokså mykje el. mangeein del nokså mykje el. mange / ein god, heil, stor delein god, heil, stor del
: ein del nokså mykje el. mangeein del nokså mykje el. mange / ein god, heil, stor delein god, heil, stor del
// som adverb:
dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
: dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
// som adverb:
dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
: dei syklar ein del litt, nokodei syklar ein del litt, noko / for ein del el. til dels i nokon mon, delvisfor ein del el. til dels i nokon mon, delvis
3 part (i eigedom)
få sin del av arvenfå sin del av arven / ha del i (huset, goda)ha del i (huset, goda) / ta del i (festen, oppvasken) vere med påta del i (festen, oppvasken) vere med på / (eg) for min del(eg) for min del
: få sin del av arvenfå sin del av arven / ha del i (huset, goda)ha del i (huset, goda) / ta del i (festen, oppvasken) vere med påta del i (festen, oppvasken) vere med på / (eg) for min del(eg) for min del
//
bli nokon til del falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
bli nokon til del falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
3 part (i eigedom)
få sin del av arvenfå sin del av arven / ha del i (huset, goda)ha del i (huset, goda) / ta del i (festen, oppvasken) vere med påta del i (festen, oppvasken) vere med på / (eg) for min del(eg) for min del
: få sin del av arvenfå sin del av arven / ha del i (huset, goda)ha del i (huset, goda) / ta del i (festen, oppvasken) vere med påta del i (festen, oppvasken) vere med på / (eg) for min del(eg) for min del
//
bli nokon til del falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
bli nokon til del falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
falle på nokons part; bli gjeven til nokon
huset vart meg til delhuset vart meg til del
: huset vart meg til delhuset vart meg til del
4 sak, punkt, ting (I)
begge delarbegge delar / ingen av delaneingen av delane / for den del for den saks skuldfor den del for den saks skuld
: begge delarbegge delar / ingen av delaneingen av delane / for den del for den saks skuldfor den del for den saks skuld
// frå svensk i uttrykket
for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
: for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
// frå svensk i uttrykket
for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
: for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
//
i alle delar på alle måtar, heilt ut på alle måtar, heilt ut
i alle delar på alle måtar, heilt ut på alle måtar, heilt ut
4 sak, punkt, ting (I)
begge delarbegge delar / ingen av delaneingen av delane / for den del for den saks skuldfor den del for den saks skuld
: begge delarbegge delar / ingen av delaneingen av delane / for den del for den saks skuldfor den del for den saks skuld
// frå svensk i uttrykket
for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
: for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
// frå svensk i uttrykket
for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
: for all del framfor alt, sjølvsagtfor all del framfor alt, sjølvsagt
//
i alle delar på alle måtar, heilt ut på alle måtar, heilt ut
i alle delar på alle måtar, heilt ut på alle måtar, heilt ut

 

Resultat pr. side