Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
deklarere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet deklarere
(deklare´re; av latin de- og clarus 'klar'; jamfør de-)
1 uttrykke offentlig; kunngjøre; erklære
deklarere en kongelig forlovelsedeklarere en kongelig forlovelse
: deklarere en kongelig forlovelsedeklarere en kongelig forlovelse
1 uttrykke offentlig; kunngjøre; erklære
deklarere en kongelig forlovelsedeklarere en kongelig forlovelse
: deklarere en kongelig forlovelsedeklarere en kongelig forlovelse
2 gi skriftlig melding om innhold; registrere varer til fortolling eller lignende
deklarere næringsinnholddeklarere næringsinnhold / deklarere farlige kjemikalier til Produktregisteretdeklarere farlige kjemikalier til Produktregisteret / alle varer skal deklareres ved import fra utlandetalle varer skal deklareres ved import fra utlandet / du må deklarere beløpet til Tollvesenetdu må deklarere beløpet til Tollvesenet
: deklarere næringsinnholddeklarere næringsinnhold / deklarere farlige kjemikalier til Produktregisteretdeklarere farlige kjemikalier til Produktregisteret / alle varer skal deklareres ved import fra utlandetalle varer skal deklareres ved import fra utlandet / du må deklarere beløpet til Tollvesenetdu må deklarere beløpet til Tollvesenet
2 gi skriftlig melding om innhold; registrere varer til fortolling eller lignende
deklarere næringsinnholddeklarere næringsinnhold / deklarere farlige kjemikalier til Produktregisteretdeklarere farlige kjemikalier til Produktregisteret / alle varer skal deklareres ved import fra utlandetalle varer skal deklareres ved import fra utlandet / du må deklarere beløpet til Tollvesenetdu må deklarere beløpet til Tollvesenet
: deklarere næringsinnholddeklarere næringsinnhold / deklarere farlige kjemikalier til Produktregisteretdeklarere farlige kjemikalier til Produktregisteret / alle varer skal deklareres ved import fra utlandetalle varer skal deklareres ved import fra utlandet / du må deklarere beløpet til Tollvesenetdu må deklarere beløpet til Tollvesenet
1 uttrykke offentlig; kunngjøre; erklære
deklarere en kongelig forlovelsedeklarere en kongelig forlovelse
: deklarere en kongelig forlovelsedeklarere en kongelig forlovelse
1 uttrykke offentlig; kunngjøre; erklære
deklarere en kongelig forlovelsedeklarere en kongelig forlovelse
: deklarere en kongelig forlovelsedeklarere en kongelig forlovelse
2 gi skriftlig melding om innhold; registrere varer til fortolling eller lignende
deklarere næringsinnholddeklarere næringsinnhold / deklarere farlige kjemikalier til Produktregisteretdeklarere farlige kjemikalier til Produktregisteret / alle varer skal deklareres ved import fra utlandetalle varer skal deklareres ved import fra utlandet / du må deklarere beløpet til Tollvesenetdu må deklarere beløpet til Tollvesenet
: deklarere næringsinnholddeklarere næringsinnhold / deklarere farlige kjemikalier til Produktregisteretdeklarere farlige kjemikalier til Produktregisteret / alle varer skal deklareres ved import fra utlandetalle varer skal deklareres ved import fra utlandet / du må deklarere beløpet til Tollvesenetdu må deklarere beløpet til Tollvesenet
2 gi skriftlig melding om innhold; registrere varer til fortolling eller lignende
deklarere næringsinnholddeklarere næringsinnhold / deklarere farlige kjemikalier til Produktregisteretdeklarere farlige kjemikalier til Produktregisteret / alle varer skal deklareres ved import fra utlandetalle varer skal deklareres ved import fra utlandet / du må deklarere beløpet til Tollvesenetdu må deklarere beløpet til Tollvesenet
: deklarere næringsinnholddeklarere næringsinnhold / deklarere farlige kjemikalier til Produktregisteretdeklarere farlige kjemikalier til Produktregisteret / alle varer skal deklareres ved import fra utlandetalle varer skal deklareres ved import fra utlandet / du må deklarere beløpet til Tollvesenetdu må deklarere beløpet til Tollvesenet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
deklarere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet deklarere
(deklare´re; av latin de- og clarus 'klar'; jamfør de-)
1 uttrykkje offentleg; kunngjere; erklære
landet har deklarert fullt sjølvstendelandet har deklarert fullt sjølvstende / han deklarerer at vi ikkje har noko å fryktehan deklarerer at vi ikkje har noko å frykte
: landet har deklarert fullt sjølvstendelandet har deklarert fullt sjølvstende / han deklarerer at vi ikkje har noko å fryktehan deklarerer at vi ikkje har noko å frykte
1 uttrykkje offentleg; kunngjere; erklære
landet har deklarert fullt sjølvstendelandet har deklarert fullt sjølvstende / han deklarerer at vi ikkje har noko å fryktehan deklarerer at vi ikkje har noko å frykte
: landet har deklarert fullt sjølvstendelandet har deklarert fullt sjølvstende / han deklarerer at vi ikkje har noko å fryktehan deklarerer at vi ikkje har noko å frykte
2 gje skriftleg melding om innhald; registrere varer til fortolling eller liknande
deklarere farleg avfalldeklarere farleg avfall / deklarere varer ved importdeklarere varer ved import / alle ingrediensane skal deklarerastalle ingrediensane skal deklarerast
: deklarere farleg avfalldeklarere farleg avfall / deklarere varer ved importdeklarere varer ved import / alle ingrediensane skal deklarerastalle ingrediensane skal deklarerast
2 gje skriftleg melding om innhald; registrere varer til fortolling eller liknande
deklarere farleg avfalldeklarere farleg avfall / deklarere varer ved importdeklarere varer ved import / alle ingrediensane skal deklarerastalle ingrediensane skal deklarerast
: deklarere farleg avfalldeklarere farleg avfall / deklarere varer ved importdeklarere varer ved import / alle ingrediensane skal deklarerastalle ingrediensane skal deklarerast
1 uttrykkje offentleg; kunngjere; erklære
landet har deklarert fullt sjølvstendelandet har deklarert fullt sjølvstende / han deklarerer at vi ikkje har noko å fryktehan deklarerer at vi ikkje har noko å frykte
: landet har deklarert fullt sjølvstendelandet har deklarert fullt sjølvstende / han deklarerer at vi ikkje har noko å fryktehan deklarerer at vi ikkje har noko å frykte
1 uttrykkje offentleg; kunngjere; erklære
landet har deklarert fullt sjølvstendelandet har deklarert fullt sjølvstende / han deklarerer at vi ikkje har noko å fryktehan deklarerer at vi ikkje har noko å frykte
: landet har deklarert fullt sjølvstendelandet har deklarert fullt sjølvstende / han deklarerer at vi ikkje har noko å fryktehan deklarerer at vi ikkje har noko å frykte
2 gje skriftleg melding om innhald; registrere varer til fortolling eller liknande
deklarere farleg avfalldeklarere farleg avfall / deklarere varer ved importdeklarere varer ved import / alle ingrediensane skal deklarerastalle ingrediensane skal deklarerast
: deklarere farleg avfalldeklarere farleg avfall / deklarere varer ved importdeklarere varer ved import / alle ingrediensane skal deklarerastalle ingrediensane skal deklarerast
2 gje skriftleg melding om innhald; registrere varer til fortolling eller liknande
deklarere farleg avfalldeklarere farleg avfall / deklarere varer ved importdeklarere varer ved import / alle ingrediensane skal deklarerastalle ingrediensane skal deklarerast
: deklarere farleg avfalldeklarere farleg avfall / deklarere varer ved importdeklarere varer ved import / alle ingrediensane skal deklarerastalle ingrediensane skal deklarerast

 

Resultat pr. side