Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
dativ m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dativ
(av latin (casus) dativus, av dare 'gje') kasus (I) som syner at eit substantiv eller pronomen er indirekte objekt i ei setning eller er styrt av visse preposisjonar
ha dativ i målføret sittha dativ i målføret sitt / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
: ha dativ i målføret sittha dativ i målføret sitt / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
kasus (I) som syner at eit substantiv eller pronomen er indirekte objekt i ei setning eller er styrt av visse preposisjonar
ha dativ i målføret sittha dativ i målføret sitt / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
: ha dativ i målføret sittha dativ i målføret sitt / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ

 

Resultat pr. side