Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
data m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet data
, n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet data
(latin flertall av datum '(det) som er gitt')
1 enkeltopplysning (innenfor et større materiale); i edb: opplysning som blir brukt i (eller kommer ut av) et databehandlingssystem
1 enkeltopplysning (innenfor et større materiale); i edb: opplysning som blir brukt i (eller kommer ut av) et databehandlingssystem
2 i flertall: faktiske opplysninger, kjensgjerninger
oppgi alle dataoppgi alle data / statistiske datastatistiske data
: oppgi alle dataoppgi alle data / statistiske datastatistiske data
2 i flertall: faktiske opplysninger, kjensgjerninger
oppgi alle dataoppgi alle data / statistiske datastatistiske data
: oppgi alle dataoppgi alle data / statistiske datastatistiske data
3 kortord for datateknologi, EDB
Norges lover fins på data er lagret i en databaseNorges lover fins på data er lagret i en database / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / innføre data i skoleninnføre data i skolen
: Norges lover fins på data er lagret i en databaseNorges lover fins på data er lagret i en database / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / innføre data i skoleninnføre data i skolen
3 kortord for datateknologi, EDB
Norges lover fins på data er lagret i en databaseNorges lover fins på data er lagret i en database / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / innføre data i skoleninnføre data i skolen
: Norges lover fins på data er lagret i en databaseNorges lover fins på data er lagret i en database / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / innføre data i skoleninnføre data i skolen
1 enkeltopplysning (innenfor et større materiale); i edb: opplysning som blir brukt i (eller kommer ut av) et databehandlingssystem
1 enkeltopplysning (innenfor et større materiale); i edb: opplysning som blir brukt i (eller kommer ut av) et databehandlingssystem
2 i flertall: faktiske opplysninger, kjensgjerninger
oppgi alle dataoppgi alle data / statistiske datastatistiske data
: oppgi alle dataoppgi alle data / statistiske datastatistiske data
2 i flertall: faktiske opplysninger, kjensgjerninger
oppgi alle dataoppgi alle data / statistiske datastatistiske data
: oppgi alle dataoppgi alle data / statistiske datastatistiske data
3 kortord for datateknologi, EDB
Norges lover fins på data er lagret i en databaseNorges lover fins på data er lagret i en database / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / innføre data i skoleninnføre data i skolen
: Norges lover fins på data er lagret i en databaseNorges lover fins på data er lagret i en database / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / innføre data i skoleninnføre data i skolen
3 kortord for datateknologi, EDB
Norges lover fins på data er lagret i en databaseNorges lover fins på data er lagret i en database / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / innføre data i skoleninnføre data i skolen
: Norges lover fins på data er lagret i en databaseNorges lover fins på data er lagret i en database / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / innføre data i skoleninnføre data i skolen

 

Resultat pr. side