Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
addere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet addere
(adde´re; av latin ad 'til' og dare 'gi') legge sammen, summere; motsatt subtrahere legge sammen, summere; motsatt subtrahere
dativ m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dativ
(av latin (casus) dativus, av dare 'gi') kasus (I) som viser at et substantiv eller pronomen er indirekte objekt i en setning eller er styrt av visse preposisjoner
ha dativ i dialekten sinha dativ i dialekten sin / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
: ha dativ i dialekten sinha dativ i dialekten sin / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
kasus (I) som viser at et substantiv eller pronomen er indirekte objekt i en setning eller er styrt av visse preposisjoner
ha dativ i dialekten sinha dativ i dialekten sin / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
: ha dativ i dialekten sinha dativ i dialekten sin / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
datum m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet datum
, n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet datum
(fra latin '(det) som er gitt', av dare 'gi')
1 eldre betegnelse på dato
1 eldre betegnelse på dato
2 faktisk opplysning, kjensgjerning; jamfør data
2 faktisk opplysning, kjensgjerning; jamfør data
1 eldre betegnelse på dato
1 eldre betegnelse på dato
2 faktisk opplysning, kjensgjerning; jamfør data
2 faktisk opplysning, kjensgjerning; jamfør data
skålde v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet skålde
(gjennom gammelfransk, fra latin excal(i)dare 'bade i varmt vann')
1 skylle i kokende vann for å løsne hår, skall og lignende
skålde en grisskålde en gris
: skålde en grisskålde en gris
// som adjektiv i perfektum partisipp:
skåldede mandlerskåldede mandler
: skåldede mandlerskåldede mandler
// som adjektiv i perfektum partisipp:
skåldede mandlerskåldede mandler
: skåldede mandlerskåldede mandler
1 skylle i kokende vann for å løsne hår, skall og lignende
skålde en grisskålde en gris
: skålde en grisskålde en gris
// som adjektiv i perfektum partisipp:
skåldede mandlerskåldede mandler
: skåldede mandlerskåldede mandler
// som adjektiv i perfektum partisipp:
skåldede mandlerskåldede mandler
: skåldede mandlerskåldede mandler
2 forbrenne seg på kokende vann, vanndamp eller lignende
bli skåldet av dampbli skåldet av damp
: bli skåldet av dampbli skåldet av damp
2 forbrenne seg på kokende vann, vanndamp eller lignende
bli skåldet av dampbli skåldet av damp
: bli skåldet av dampbli skåldet av damp
1 skylle i kokende vann for å løsne hår, skall og lignende
skålde en grisskålde en gris
: skålde en grisskålde en gris
// som adjektiv i perfektum partisipp:
skåldede mandlerskåldede mandler
: skåldede mandlerskåldede mandler
// som adjektiv i perfektum partisipp:
skåldede mandlerskåldede mandler
: skåldede mandlerskåldede mandler
1 skylle i kokende vann for å løsne hår, skall og lignende
skålde en grisskålde en gris
: skålde en grisskålde en gris
// som adjektiv i perfektum partisipp:
skåldede mandlerskåldede mandler
: skåldede mandlerskåldede mandler
// som adjektiv i perfektum partisipp:
skåldede mandlerskåldede mandler
: skåldede mandlerskåldede mandler
2 forbrenne seg på kokende vann, vanndamp eller lignende
bli skåldet av dampbli skåldet av damp
: bli skåldet av dampbli skåldet av damp
2 forbrenne seg på kokende vann, vanndamp eller lignende
bli skåldet av dampbli skåldet av damp
: bli skåldet av dampbli skåldet av damp
tradere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet tradere
(latin 'overlevere', av trans 'over' og dare 'gi') muntlig overlevere eller formidle tradisjonsstoff
fortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevetfortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevet
: fortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevetfortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevet
muntlig overlevere eller formidle tradisjonsstoff
fortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevetfortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevet
: fortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevetfortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
addere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet addere
(adde´re; av latin ad 'til' og dare 'gje') leggje saman; summere; motsett subtrahere leggje saman; summere; motsett subtrahere
dativ m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dativ
(av latin (casus) dativus, av dare 'gje') kasus (I) som syner at eit substantiv eller pronomen er indirekte objekt i ei setning eller er styrt av visse preposisjonar
ha dativ i målføret sittha dativ i målføret sitt / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
: ha dativ i målføret sittha dativ i målføret sitt / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
kasus (I) som syner at eit substantiv eller pronomen er indirekte objekt i ei setning eller er styrt av visse preposisjonar
ha dativ i målføret sittha dativ i målføret sitt / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
: ha dativ i målføret sittha dativ i målføret sitt / preposisjonen styrer dativpreposisjonen styrer dativ / i kasusspråk står det indirekte objektet i dativi kasusspråk står det indirekte objektet i dativ
datum m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet datum
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet datum
(frå latin '(det) som er gjeve', av dare 'gje')
1 eldre nemning for dato
1 eldre nemning for dato
2 faktisk opplysning; kjensgjerning; jamfør data
2 faktisk opplysning; kjensgjerning; jamfør data
1 eldre nemning for dato
1 eldre nemning for dato
2 faktisk opplysning; kjensgjerning; jamfør data
2 faktisk opplysning; kjensgjerning; jamfør data
tradere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet tradere
(latin 'overlevere' av trans 'over' og dare 'gje') overlevere eller formidle tradisjon (1)
forteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivneforteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivne
: forteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivneforteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivne
overlevere eller formidle tradisjon (1)
forteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivneforteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivne
: forteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivneforteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivne

 

Resultat pr. side