Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kausal a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kausal
(fra latin av causa 'årsak') årsaksbestemt årsaksbestemt
II kausativ a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kausativ
(av latin causa; se kausal) forårsakende, bevirkende
kausative verbkausative verb
: kausative verbkausative verb
forårsakende, bevirkende
kausative verbkausative verb
: kausative verbkausative verb
æres|doktor m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet æresdoktor
(etter latin Doctor honoris causa) person som på grunn av fortjenester har fått doktorgrad og -tittel uten å levere avhandling, delta i disputas eller holde prøveforelesninger person som på grunn av fortjenester har fått doktorgrad og -tittel uten å levere avhandling, delta i disputas eller holde prøveforelesninger

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
doctor honoris causa æresdoktor æresdoktor
honoris causa adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet honoris causa
(utt hono`ris kau´sa; latin) for skuld heideren
//
doctor honoris causa æresdoktor æresdoktor
doctor honoris causa æresdoktor æresdoktor
for skuld heideren
//
doctor honoris causa æresdoktor æresdoktor
doctor honoris causa æresdoktor æresdoktor
kausal a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kausal
(frå latin av causa 'årsak') som har med årsak å gjere, som uttrykkjer årsak som har med årsak å gjere, som uttrykkjer årsak
II kausativ a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kausativ
(av latin causa; sjå kausal) særleg i språkvitskap: som får til å gjere; faktitiv (II)
kausative verbkausative verb
: kausative verbkausative verb
særleg i språkvitskap: som får til å gjere; faktitiv (II)
kausative verbkausative verb
: kausative verbkausative verb

 

Resultat pr. side