Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'casa' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
case  
(casa) 
case m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet case
, n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet case
(keis; gjennom engelsk, fra latin casus 'tilfelle') situasjon som blir brukt til å beskrive forhold; eksempel (1)
bruke saken som case i oppgavenbruke saken som case i oppgaven
: bruke saken som case i oppgavenbruke saken som case i oppgaven
situasjon som blir brukt til å beskrive forhold; eksempel (1)
bruke saken som case i oppgavenbruke saken som case i oppgaven
: bruke saken som case i oppgavenbruke saken som case i oppgaven

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'casa' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
case  
(casa) 
case m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet case
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet case
(keis; gjennom engelsk, frå latin casus 'tilfelle') situasjon som blir brukt til å skildre tilhøve; døme (I,1), eksempel (1)
bruke saka som case i oppgåvabruke saka som case i oppgåva
: bruke saka som case i oppgåvabruke saka som case i oppgåva
situasjon som blir brukt til å skildre tilhøve; døme (I,1), eksempel (1)
bruke saka som case i oppgåvabruke saka som case i oppgåva
: bruke saka som case i oppgåvabruke saka som case i oppgåva

 

Resultat pr. side