Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I bu f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bu
(norrønt búð)
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
som etterledd i ord som fiskebu, rorbu
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
som etterledd i ord som fiskebu, rorbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr og liknande;
som etterledd i ord som kjellarbu, matbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr og liknande;
som etterledd i ord som kjellarbu, matbu
3 (større) opplagsstad;
som etterledd i ord som tollbu
3 (større) opplagsstad;
som etterledd i ord som tollbu
4 lite hus der noko blir seld
4 lite hus der noko blir seld
5 kakebu
fem dagar i buafem dagar i bua
: fem dagar i buafem dagar i bua
5 kakebu
fem dagar i buafem dagar i bua
: fem dagar i buafem dagar i bua
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
som etterledd i ord som fiskebu, rorbu
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
som etterledd i ord som fiskebu, rorbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr og liknande;
som etterledd i ord som kjellarbu, matbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr og liknande;
som etterledd i ord som kjellarbu, matbu
3 (større) opplagsstad;
som etterledd i ord som tollbu
3 (større) opplagsstad;
som etterledd i ord som tollbu
4 lite hus der noko blir seld
4 lite hus der noko blir seld
5 kakebu
fem dagar i buafem dagar i bua
: fem dagar i buafem dagar i bua
5 kakebu
fem dagar i buafem dagar i bua
: fem dagar i buafem dagar i bua
II bu n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bu
(norrønt )
1 nemning for eigedom, rettar og plikter som rettsleg høyrer i hop
gjere opp eit bugjere opp eit bu / skifte buetskifte buet
: gjere opp eit bugjere opp eit bu / skifte buetskifte buet
//
sitje i uskifta bu (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane
sitje i uskifta bu (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane
; som etterledd i ord som dødsbu, konkursbu
1 nemning for eigedom, rettar og plikter som rettsleg høyrer i hop
gjere opp eit bugjere opp eit bu / skifte buetskifte buet
: gjere opp eit bugjere opp eit bu / skifte buetskifte buet
//
sitje i uskifta bu (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane
sitje i uskifta bu (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane
; som etterledd i ord som dødsbu, konkursbu
2
setje bu skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
setje bu skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
2
setje bu skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
setje bu skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
1 nemning for eigedom, rettar og plikter som rettsleg høyrer i hop
gjere opp eit bugjere opp eit bu / skifte buetskifte buet
: gjere opp eit bugjere opp eit bu / skifte buetskifte buet
//
sitje i uskifta bu (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane
sitje i uskifta bu (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane
; som etterledd i ord som dødsbu, konkursbu
1 nemning for eigedom, rettar og plikter som rettsleg høyrer i hop
gjere opp eit bugjere opp eit bu / skifte buetskifte buet
: gjere opp eit bugjere opp eit bu / skifte buetskifte buet
//
sitje i uskifta bu (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane
sitje i uskifta bu (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane (førebels) overta arven etter ektefelle utan å skifte med livsarvingane
; som etterledd i ord som dødsbu, konkursbu
2
setje bu skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
setje bu skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
2
setje bu skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
setje bu skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
skaffe seg ein heim; busetje seg
dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
: dei sette bu på eit småbrukdei sette bu på eit småbruk
III bu verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bu
(norrønt búa)
1 ha heimen sin (på ein stad); ha fast tilhald; halde til
bu i byenbu i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / bu i lagbu i lag / dei fleste her i landet bur godtdei fleste her i landet bur godt
: bu i byenbu i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / bu i lagbu i lag / dei fleste her i landet bur godtdei fleste her i landet bur godt
//
byggje og bu ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
byggje og bu ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
1 ha heimen sin (på ein stad); ha fast tilhald; halde til
bu i byenbu i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / bu i lagbu i lag / dei fleste her i landet bur godtdei fleste her i landet bur godt
: bu i byenbu i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / bu i lagbu i lag / dei fleste her i landet bur godtdei fleste her i landet bur godt
//
byggje og bu ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
byggje og bu ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
2 finnast (i ein person); skjule seg
det bur mykje i handet bur mykje i han / det bur eit farleg temperament i hennedet bur eit farleg temperament i henne
: det bur mykje i handet bur mykje i han / det bur eit farleg temperament i hennedet bur eit farleg temperament i henne
2 finnast (i ein person); skjule seg
det bur mykje i handet bur mykje i han / det bur eit farleg temperament i hennedet bur eit farleg temperament i henne
: det bur mykje i handet bur mykje i han / det bur eit farleg temperament i hennedet bur eit farleg temperament i henne
3 gjere klar; førebu
dei tilsette er budde til å gå til streikdei tilsette er budde til å gå til streik
: dei tilsette er budde til å gå til streikdei tilsette er budde til å gå til streik
//
bu seg førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
bu seg førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
3 gjere klar; førebu
dei tilsette er budde til å gå til streikdei tilsette er budde til å gå til streik
: dei tilsette er budde til å gå til streikdei tilsette er budde til å gå til streik
//
bu seg førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
bu seg førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
1 ha heimen sin (på ein stad); ha fast tilhald; halde til
bu i byenbu i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / bu i lagbu i lag / dei fleste her i landet bur godtdei fleste her i landet bur godt
: bu i byenbu i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / bu i lagbu i lag / dei fleste her i landet bur godtdei fleste her i landet bur godt
//
byggje og bu ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
byggje og bu ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
1 ha heimen sin (på ein stad); ha fast tilhald; halde til
bu i byenbu i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / bu i lagbu i lag / dei fleste her i landet bur godtdei fleste her i landet bur godt
: bu i byenbu i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / bu i lagbu i lag / dei fleste her i landet bur godtdei fleste her i landet bur godt
//
byggje og bu ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
byggje og bu ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
ha tilhald; bu
folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
: folk vil byggje og bu i distriktafolk vil byggje og bu i distrikta
2 finnast (i ein person); skjule seg
det bur mykje i handet bur mykje i han / det bur eit farleg temperament i hennedet bur eit farleg temperament i henne
: det bur mykje i handet bur mykje i han / det bur eit farleg temperament i hennedet bur eit farleg temperament i henne
2 finnast (i ein person); skjule seg
det bur mykje i handet bur mykje i han / det bur eit farleg temperament i hennedet bur eit farleg temperament i henne
: det bur mykje i handet bur mykje i han / det bur eit farleg temperament i hennedet bur eit farleg temperament i henne
3 gjere klar; førebu
dei tilsette er budde til å gå til streikdei tilsette er budde til å gå til streik
: dei tilsette er budde til å gå til streikdei tilsette er budde til å gå til streik
//
bu seg førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
bu seg førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
3 gjere klar; førebu
dei tilsette er budde til å gå til streikdei tilsette er budde til å gå til streik
: dei tilsette er budde til å gå til streikdei tilsette er budde til å gå til streik
//
bu seg førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
bu seg førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
førebu seg
bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
: bu seg på å møte konfliktarbu seg på å møte konfliktar
IV bu interj.
I dette vinduet skal du finne tabell interj. for oppslagsordet bu
(av engelskboo, lydord) brukt for å uttrykkje misnøye; jamfør bue brukt for å uttrykkje misnøye; jamfør bue

 

Resultat pr. side