Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I bu f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bu
(norrønt búð)
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
òg i samansetningar som fiskebu, rorbu, stølsbu, seterbu
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
òg i samansetningar som fiskebu, rorbu, stølsbu, seterbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr o.l.; stabbur;
til dømes kjellarbu, matbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr o.l.; stabbur;
til dømes kjellarbu, matbu
3 (større) opplagsstad; vareutsal;
til dømes krambu, pakkbu, pølsebu, sjøbu, tollbu
3 (større) opplagsstad; vareutsal;
til dømes krambu, pakkbu, pølsebu, sjøbu, tollbu
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
òg i samansetningar som fiskebu, rorbu, stølsbu, seterbu
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
òg i samansetningar som fiskebu, rorbu, stølsbu, seterbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr o.l.; stabbur;
til dømes kjellarbu, matbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr o.l.; stabbur;
til dømes kjellarbu, matbu
3 (større) opplagsstad; vareutsal;
til dømes krambu, pakkbu, pølsebu, sjøbu, tollbu
3 (større) opplagsstad; vareutsal;
til dømes krambu, pakkbu, pølsebu, sjøbu, tollbu
II bu n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bu
(norrønt ; av III bu)
1 bustad, heim (I); hushald i samband med gardsbruk eller anna verksemd
//
setje bu skaffe seg ein heim skaffe seg ein heim
setje bu skaffe seg ein heim skaffe seg ein heim
1 bustad, heim (I); hushald i samband med gardsbruk eller anna verksemd
//
setje bu skaffe seg ein heim skaffe seg ein heim
setje bu skaffe seg ein heim skaffe seg ein heim
2 i jus: nemning på eige, rettar og plikter som rettsleg høyrer i hop
dødsbudødsbu / konkursbukonkursbu / sambusambu / skifte buetskifte buet / sitje i uskifta busitje i uskifta bu / gje opp buet sitt seie seg konkursgje opp buet sitt seie seg konkurs
: dødsbudødsbu / konkursbukonkursbu / sambusambu / skifte buetskifte buet / sitje i uskifta busitje i uskifta bu / gje opp buet sitt seie seg konkursgje opp buet sitt seie seg konkurs
2 i jus: nemning på eige, rettar og plikter som rettsleg høyrer i hop
dødsbudødsbu / konkursbukonkursbu / sambusambu / skifte buetskifte buet / sitje i uskifta busitje i uskifta bu / gje opp buet sitt seie seg konkursgje opp buet sitt seie seg konkurs
: dødsbudødsbu / konkursbukonkursbu / sambusambu / skifte buetskifte buet / sitje i uskifta busitje i uskifta bu / gje opp buet sitt seie seg konkursgje opp buet sitt seie seg konkurs
3 eigedom som høyrer til eit hushald
//
med bu og bøle (opphavleg om gard) med alt som høyrer til (opphavleg om gard) med alt som høyrer til
med bu og bøle (opphavleg om gard) med alt som høyrer til (opphavleg om gard) med alt som høyrer til
3 eigedom som høyrer til eit hushald
//
med bu og bøle (opphavleg om gard) med alt som høyrer til (opphavleg om gard) med alt som høyrer til
med bu og bøle (opphavleg om gard) med alt som høyrer til (opphavleg om gard) med alt som høyrer til
4 bøling, buskap
4 bøling, buskap
1 bustad, heim (I); hushald i samband med gardsbruk eller anna verksemd
//
setje bu skaffe seg ein heim skaffe seg ein heim
setje bu skaffe seg ein heim skaffe seg ein heim
1 bustad, heim (I); hushald i samband med gardsbruk eller anna verksemd
//
setje bu skaffe seg ein heim skaffe seg ein heim
setje bu skaffe seg ein heim skaffe seg ein heim
2 i jus: nemning på eige, rettar og plikter som rettsleg høyrer i hop
dødsbudødsbu / konkursbukonkursbu / sambusambu / skifte buetskifte buet / sitje i uskifta busitje i uskifta bu / gje opp buet sitt seie seg konkursgje opp buet sitt seie seg konkurs
: dødsbudødsbu / konkursbukonkursbu / sambusambu / skifte buetskifte buet / sitje i uskifta busitje i uskifta bu / gje opp buet sitt seie seg konkursgje opp buet sitt seie seg konkurs
2 i jus: nemning på eige, rettar og plikter som rettsleg høyrer i hop
dødsbudødsbu / konkursbukonkursbu / sambusambu / skifte buetskifte buet / sitje i uskifta busitje i uskifta bu / gje opp buet sitt seie seg konkursgje opp buet sitt seie seg konkurs
: dødsbudødsbu / konkursbukonkursbu / sambusambu / skifte buetskifte buet / sitje i uskifta busitje i uskifta bu / gje opp buet sitt seie seg konkursgje opp buet sitt seie seg konkurs
3 eigedom som høyrer til eit hushald
//
med bu og bøle (opphavleg om gard) med alt som høyrer til (opphavleg om gard) med alt som høyrer til
med bu og bøle (opphavleg om gard) med alt som høyrer til (opphavleg om gard) med alt som høyrer til
3 eigedom som høyrer til eit hushald
//
med bu og bøle (opphavleg om gard) med alt som høyrer til (opphavleg om gard) med alt som høyrer til
med bu og bøle (opphavleg om gard) med alt som høyrer til (opphavleg om gard) med alt som høyrer til
4 bøling, buskap
4 bøling, buskap
III bu verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bu
(norrønt búa)
1 ha fast tilhald (i kortare eller lengre tid); ha heimen sin på (ein stad); leve i lag
bu på landet, i byenbu på landet, i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / byggje og bubyggje og bu
: bu på landet, i byenbu på landet, i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / byggje og bubyggje og bu
1 ha fast tilhald (i kortare eller lengre tid); ha heimen sin på (ein stad); leve i lag
bu på landet, i byenbu på landet, i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / byggje og bubyggje og bu
: bu på landet, i byenbu på landet, i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / byggje og bubyggje og bu
2 finnast, vere (IV)
bur det troll i deg?bur det troll i deg?
: bur det troll i deg?bur det troll i deg?
2 finnast, vere (IV)
bur det troll i deg?bur det troll i deg?
: bur det troll i deg?bur det troll i deg?
3 lage til; gjere ferdig
bu eit lik vaske, pynte og kle eit likbu eit lik vaske, pynte og kle eit lik
: bu eit lik vaske, pynte og kle eit likbu eit lik vaske, pynte og kle eit lik
// refleksivt:
bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
: bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
// refleksivt:
bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
: bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
//
bu til førebu førebu
bu til førebu førebu //
bu ut ruste ut, skaffe (nokon noko) ruste ut, skaffe (nokon noko)
bu ut ruste ut, skaffe (nokon noko) ruste ut, skaffe (nokon noko)
3 lage til; gjere ferdig
bu eit lik vaske, pynte og kle eit likbu eit lik vaske, pynte og kle eit lik
: bu eit lik vaske, pynte og kle eit likbu eit lik vaske, pynte og kle eit lik
// refleksivt:
bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
: bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
// refleksivt:
bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
: bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
//
bu til førebu førebu
bu til førebu førebu //
bu ut ruste ut, skaffe (nokon noko) ruste ut, skaffe (nokon noko)
bu ut ruste ut, skaffe (nokon noko) ruste ut, skaffe (nokon noko)
1 ha fast tilhald (i kortare eller lengre tid); ha heimen sin på (ein stad); leve i lag
bu på landet, i byenbu på landet, i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / byggje og bubyggje og bu
: bu på landet, i byenbu på landet, i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / byggje og bubyggje og bu
1 ha fast tilhald (i kortare eller lengre tid); ha heimen sin på (ein stad); leve i lag
bu på landet, i byenbu på landet, i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / byggje og bubyggje og bu
: bu på landet, i byenbu på landet, i byen / ha ein stad å buha ein stad å bu / byggje og bubyggje og bu
2 finnast, vere (IV)
bur det troll i deg?bur det troll i deg?
: bur det troll i deg?bur det troll i deg?
2 finnast, vere (IV)
bur det troll i deg?bur det troll i deg?
: bur det troll i deg?bur det troll i deg?
3 lage til; gjere ferdig
bu eit lik vaske, pynte og kle eit likbu eit lik vaske, pynte og kle eit lik
: bu eit lik vaske, pynte og kle eit likbu eit lik vaske, pynte og kle eit lik
// refleksivt:
bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
: bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
// refleksivt:
bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
: bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
//
bu til førebu førebu
bu til førebu førebu //
bu ut ruste ut, skaffe (nokon noko) ruste ut, skaffe (nokon noko)
bu ut ruste ut, skaffe (nokon noko) ruste ut, skaffe (nokon noko)
3 lage til; gjere ferdig
bu eit lik vaske, pynte og kle eit likbu eit lik vaske, pynte og kle eit lik
: bu eit lik vaske, pynte og kle eit likbu eit lik vaske, pynte og kle eit lik
// refleksivt:
bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
: bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
// refleksivt:
bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
: bu seg førebu segbu seg førebu seg / bu med innbu møblerebu med innbu møblere / bu om (noko) stelle ombu om (noko) stelle om
//
bu til førebu førebu
bu til førebu førebu //
bu ut ruste ut, skaffe (nokon noko) ruste ut, skaffe (nokon noko)
bu ut ruste ut, skaffe (nokon noko) ruste ut, skaffe (nokon noko)
IV bu interj.
I dette vinduet skal du finne tabell interj. for oppslagsordet bu
(lydord) uttrykk for det å bure, belje
bu! sa kuabu! sa kua
: bu! sa kuabu! sa kua
uttrykk for det å bure, belje
bu! sa kuabu! sa kua
: bu! sa kuabu! sa kua

 

Resultat pr. side