Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'brannen' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
brann  
(brannen) 
brann m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet brann
(norrønt brandr)
1 ildebrann; det å brenne
bybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrannbybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrann / stå i brannstå i brann / brannen var påsattbrannen var påsatt / sette, stikke, skyte noe i brannsette, stikke, skyte noe i brann / brannen spredte seg rasktbrannen spredte seg raskt / slokke en brannslokke en brann / brannen under kontrollbrannen under kontroll / millionverdier gikk tapt ved brannenmillionverdier gikk tapt ved brannen
: bybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrannbybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrann / stå i brannstå i brann / brannen var påsattbrannen var påsatt / sette, stikke, skyte noe i brannsette, stikke, skyte noe i brann / brannen spredte seg rasktbrannen spredte seg raskt / slokke en brannslokke en brann / brannen under kontrollbrannen under kontroll / millionverdier gikk tapt ved brannenmillionverdier gikk tapt ved brannen
// i overført betydning, om krig:
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// i overført betydning, om krig:
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// i overført betydning, om farge:
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
// i overført betydning, om farge:
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
1 ildebrann; det å brenne
bybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrannbybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrann / stå i brannstå i brann / brannen var påsattbrannen var påsatt / sette, stikke, skyte noe i brannsette, stikke, skyte noe i brann / brannen spredte seg rasktbrannen spredte seg raskt / slokke en brannslokke en brann / brannen under kontrollbrannen under kontroll / millionverdier gikk tapt ved brannenmillionverdier gikk tapt ved brannen
: bybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrannbybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrann / stå i brannstå i brann / brannen var påsattbrannen var påsatt / sette, stikke, skyte noe i brannsette, stikke, skyte noe i brann / brannen spredte seg rasktbrannen spredte seg raskt / slokke en brannslokke en brann / brannen under kontrollbrannen under kontroll / millionverdier gikk tapt ved brannenmillionverdier gikk tapt ved brannen
// i overført betydning, om krig:
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// i overført betydning, om krig:
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// i overført betydning, om farge:
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
// i overført betydning, om farge:
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
2 lidenskap, varme (I)
brann i blodetbrann i blodet / sette ens hjerte i brannsette ens hjerte i brann
: brann i blodetbrann i blodet / sette ens hjerte i brannsette ens hjerte i brann
2 lidenskap, varme (I)
brann i blodetbrann i blodet / sette ens hjerte i brannsette ens hjerte i brann
: brann i blodetbrann i blodet / sette ens hjerte i brannsette ens hjerte i brann
3 (sopp)sykdom på plante, særlig på korn
3 (sopp)sykdom på plante, særlig på korn
4 brenning (I)
seile gjennom brott og brannseile gjennom brott og brann
: seile gjennom brott og brannseile gjennom brott og brann
4 brenning (I)
seile gjennom brott og brannseile gjennom brott og brann
: seile gjennom brott og brannseile gjennom brott og brann
5 sviing; infeksjon
brystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrannbrystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrann
: brystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrannbrystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrann
5 sviing; infeksjon
brystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrannbrystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrann
: brystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrannbrystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrann
6 arkaiserende eller i dialekt: brennende stokk
6 arkaiserende eller i dialekt: brennende stokk
1 ildebrann; det å brenne
bybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrannbybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrann / stå i brannstå i brann / brannen var påsattbrannen var påsatt / sette, stikke, skyte noe i brannsette, stikke, skyte noe i brann / brannen spredte seg rasktbrannen spredte seg raskt / slokke en brannslokke en brann / brannen under kontrollbrannen under kontroll / millionverdier gikk tapt ved brannenmillionverdier gikk tapt ved brannen
: bybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrannbybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrann / stå i brannstå i brann / brannen var påsattbrannen var påsatt / sette, stikke, skyte noe i brannsette, stikke, skyte noe i brann / brannen spredte seg rasktbrannen spredte seg raskt / slokke en brannslokke en brann / brannen under kontrollbrannen under kontroll / millionverdier gikk tapt ved brannenmillionverdier gikk tapt ved brannen
// i overført betydning, om krig:
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// i overført betydning, om krig:
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// i overført betydning, om farge:
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
// i overført betydning, om farge:
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
1 ildebrann; det å brenne
bybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrannbybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrann / stå i brannstå i brann / brannen var påsattbrannen var påsatt / sette, stikke, skyte noe i brannsette, stikke, skyte noe i brann / brannen spredte seg rasktbrannen spredte seg raskt / slokke en brannslokke en brann / brannen under kontrollbrannen under kontroll / millionverdier gikk tapt ved brannenmillionverdier gikk tapt ved brannen
: bybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrannbybrann, lyngbrann, mordbrann, pipebrann, skogbrann / stå i brannstå i brann / brannen var påsattbrannen var påsatt / sette, stikke, skyte noe i brannsette, stikke, skyte noe i brann / brannen spredte seg rasktbrannen spredte seg raskt / slokke en brannslokke en brann / brannen under kontrollbrannen under kontroll / millionverdier gikk tapt ved brannenmillionverdier gikk tapt ved brannen
// i overført betydning, om krig:
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// i overført betydning, om krig:
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// i overført betydning, om farge:
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
// i overført betydning, om farge:
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
2 lidenskap, varme (I)
brann i blodetbrann i blodet / sette ens hjerte i brannsette ens hjerte i brann
: brann i blodetbrann i blodet / sette ens hjerte i brannsette ens hjerte i brann
2 lidenskap, varme (I)
brann i blodetbrann i blodet / sette ens hjerte i brannsette ens hjerte i brann
: brann i blodetbrann i blodet / sette ens hjerte i brannsette ens hjerte i brann
3 (sopp)sykdom på plante, særlig på korn
3 (sopp)sykdom på plante, særlig på korn
4 brenning (I)
seile gjennom brott og brannseile gjennom brott og brann
: seile gjennom brott og brannseile gjennom brott og brann
4 brenning (I)
seile gjennom brott og brannseile gjennom brott og brann
: seile gjennom brott og brannseile gjennom brott og brann
5 sviing; infeksjon
brystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrannbrystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrann
: brystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrannbrystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrann
5 sviing; infeksjon
brystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrannbrystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrann
: brystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrannbrystbrann, halsbrann, koldbrann, miltbrann
6 arkaiserende eller i dialekt: brennende stokk
6 arkaiserende eller i dialekt: brennende stokk

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'brannen' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
brann  
(brannen) 
brann m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet brann
(norrønt brandr)
1 det å brenne; (laus)eld; (skade)varme
brann i byen!brann i byen! / setje, skyte noko i brannsetje, skyte noko i brann
: brann i byen!brann i byen! / setje, skyte noko i brannsetje, skyte noko i brann
// eldspåsetjing
fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
: fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
// eldspåsetjing
fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
: fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
// krig
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// krig
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// sterk (raudgul) glans
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
// sterk (raudgul) glans
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
1 det å brenne; (laus)eld; (skade)varme
brann i byen!brann i byen! / setje, skyte noko i brannsetje, skyte noko i brann
: brann i byen!brann i byen! / setje, skyte noko i brannsetje, skyte noko i brann
// eldspåsetjing
fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
: fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
// eldspåsetjing
fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
: fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
// krig
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// krig
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// sterk (raudgul) glans
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
// sterk (raudgul) glans
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
2 i overført tyding: brennhug, øsing, hete (I)
brann i blodetbrann i blodet / hjartet kom i brannhjartet kom i brann
: brann i blodetbrann i blodet / hjartet kom i brannhjartet kom i brann
2 i overført tyding: brennhug, øsing, hete (I)
brann i blodetbrann i blodet / hjartet kom i brannhjartet kom i brann
: brann i blodetbrann i blodet / hjartet kom i brannhjartet kom i brann
3 betennelse
lungebrannlungebrann
: lungebrannlungebrann
3 betennelse
lungebrannlungebrann
: lungebrannlungebrann
4 sviing; svie
halsbrannhalsbrann
: halsbrannhalsbrann
4 sviing; svie
halsbrannhalsbrann
: halsbrannhalsbrann
5 (sopp)sjukdom på plante, særleg korn
5 (sopp)sjukdom på plante, særleg korn
6 brenning (I), brot
segle gjennom brot og brannsegle gjennom brot og brann
: segle gjennom brot og brannsegle gjennom brot og brann
6 brenning (I), brot
segle gjennom brot og brannsegle gjennom brot og brann
: segle gjennom brot og brannsegle gjennom brot og brann
7 trestykke som brenn
7 trestykke som brenn
1 det å brenne; (laus)eld; (skade)varme
brann i byen!brann i byen! / setje, skyte noko i brannsetje, skyte noko i brann
: brann i byen!brann i byen! / setje, skyte noko i brannsetje, skyte noko i brann
// eldspåsetjing
fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
: fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
// eldspåsetjing
fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
: fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
// krig
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// krig
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// sterk (raudgul) glans
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
// sterk (raudgul) glans
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
1 det å brenne; (laus)eld; (skade)varme
brann i byen!brann i byen! / setje, skyte noko i brannsetje, skyte noko i brann
: brann i byen!brann i byen! / setje, skyte noko i brannsetje, skyte noko i brann
// eldspåsetjing
fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
: fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
// eldspåsetjing
fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
: fare fram med bål og brannfare fram med bål og brann
// krig
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// krig
Europa stod i brannEuropa stod i brann
: Europa stod i brannEuropa stod i brann
// sterk (raudgul) glans
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
// sterk (raudgul) glans
kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
: kveldshimmelen stod i brannkveldshimmelen stod i brann
2 i overført tyding: brennhug, øsing, hete (I)
brann i blodetbrann i blodet / hjartet kom i brannhjartet kom i brann
: brann i blodetbrann i blodet / hjartet kom i brannhjartet kom i brann
2 i overført tyding: brennhug, øsing, hete (I)
brann i blodetbrann i blodet / hjartet kom i brannhjartet kom i brann
: brann i blodetbrann i blodet / hjartet kom i brannhjartet kom i brann
3 betennelse
lungebrannlungebrann
: lungebrannlungebrann
3 betennelse
lungebrannlungebrann
: lungebrannlungebrann
4 sviing; svie
halsbrannhalsbrann
: halsbrannhalsbrann
4 sviing; svie
halsbrannhalsbrann
: halsbrannhalsbrann
5 (sopp)sjukdom på plante, særleg korn
5 (sopp)sjukdom på plante, særleg korn
6 brenning (I), brot
segle gjennom brot og brannsegle gjennom brot og brann
: segle gjennom brot og brannsegle gjennom brot og brann
6 brenning (I), brot
segle gjennom brot og brannsegle gjennom brot og brann
: segle gjennom brot og brannsegle gjennom brot og brann
7 trestykke som brenn
7 trestykke som brenn

 

Resultat pr. side