Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
blokkere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet blokkere
(blåke´re; av fransk bloquer; beslektet med blokk)
1 sperre (II), hindre
veien er blokkert av rasveien er blokkert av ras / blokkere oppkjørselen til husetblokkere oppkjørselen til huset / få luftveiene blokkertfå luftveiene blokkert / høyhus som blokkerer utsiktenhøyhus som blokkerer utsikten / keeperen blokkerte skuddetkeeperen blokkerte skuddet / blokkere et dataangrepblokkere et dataangrep / sensur som blokkerer enkelte internettsidersensur som blokkerer enkelte internettsider / problemer som blokkerer utviklingen i landetproblemer som blokkerer utviklingen i landet
: veien er blokkert av rasveien er blokkert av ras / blokkere oppkjørselen til husetblokkere oppkjørselen til huset / få luftveiene blokkertfå luftveiene blokkert / høyhus som blokkerer utsiktenhøyhus som blokkerer utsikten / keeperen blokkerte skuddetkeeperen blokkerte skuddet / blokkere et dataangrepblokkere et dataangrep / sensur som blokkerer enkelte internettsidersensur som blokkerer enkelte internettsider / problemer som blokkerer utviklingen i landetproblemer som blokkerer utviklingen i landet
1 sperre (II), hindre
veien er blokkert av rasveien er blokkert av ras / blokkere oppkjørselen til husetblokkere oppkjørselen til huset / få luftveiene blokkertfå luftveiene blokkert / høyhus som blokkerer utsiktenhøyhus som blokkerer utsikten / keeperen blokkerte skuddetkeeperen blokkerte skuddet / blokkere et dataangrepblokkere et dataangrep / sensur som blokkerer enkelte internettsidersensur som blokkerer enkelte internettsider / problemer som blokkerer utviklingen i landetproblemer som blokkerer utviklingen i landet
: veien er blokkert av rasveien er blokkert av ras / blokkere oppkjørselen til husetblokkere oppkjørselen til huset / få luftveiene blokkertfå luftveiene blokkert / høyhus som blokkerer utsiktenhøyhus som blokkerer utsikten / keeperen blokkerte skuddetkeeperen blokkerte skuddet / blokkere et dataangrepblokkere et dataangrep / sensur som blokkerer enkelte internettsidersensur som blokkerer enkelte internettsider / problemer som blokkerer utviklingen i landetproblemer som blokkerer utviklingen i landet
2 gjennomføre blokade (1)
blokkere en havnblokkere en havn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
: blokkere en havnblokkere en havn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
2 gjennomføre blokade (1)
blokkere en havnblokkere en havn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
: blokkere en havnblokkere en havn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
3 gjennomføre blokade (3) for å hindre en arbeidsgiver i å få arbeidskraft
blokkere en arbeidsgiverblokkere en arbeidsgiver / fagorganisasjonen blokkerte stillingenfagorganisasjonen blokkerte stillingen
: blokkere en arbeidsgiverblokkere en arbeidsgiver / fagorganisasjonen blokkerte stillingenfagorganisasjonen blokkerte stillingen
3 gjennomføre blokade (3) for å hindre en arbeidsgiver i å få arbeidskraft
blokkere en arbeidsgiverblokkere en arbeidsgiver / fagorganisasjonen blokkerte stillingenfagorganisasjonen blokkerte stillingen
: blokkere en arbeidsgiverblokkere en arbeidsgiver / fagorganisasjonen blokkerte stillingenfagorganisasjonen blokkerte stillingen
1 sperre (II), hindre
veien er blokkert av rasveien er blokkert av ras / blokkere oppkjørselen til husetblokkere oppkjørselen til huset / få luftveiene blokkertfå luftveiene blokkert / høyhus som blokkerer utsiktenhøyhus som blokkerer utsikten / keeperen blokkerte skuddetkeeperen blokkerte skuddet / blokkere et dataangrepblokkere et dataangrep / sensur som blokkerer enkelte internettsidersensur som blokkerer enkelte internettsider / problemer som blokkerer utviklingen i landetproblemer som blokkerer utviklingen i landet
: veien er blokkert av rasveien er blokkert av ras / blokkere oppkjørselen til husetblokkere oppkjørselen til huset / få luftveiene blokkertfå luftveiene blokkert / høyhus som blokkerer utsiktenhøyhus som blokkerer utsikten / keeperen blokkerte skuddetkeeperen blokkerte skuddet / blokkere et dataangrepblokkere et dataangrep / sensur som blokkerer enkelte internettsidersensur som blokkerer enkelte internettsider / problemer som blokkerer utviklingen i landetproblemer som blokkerer utviklingen i landet
1 sperre (II), hindre
veien er blokkert av rasveien er blokkert av ras / blokkere oppkjørselen til husetblokkere oppkjørselen til huset / få luftveiene blokkertfå luftveiene blokkert / høyhus som blokkerer utsiktenhøyhus som blokkerer utsikten / keeperen blokkerte skuddetkeeperen blokkerte skuddet / blokkere et dataangrepblokkere et dataangrep / sensur som blokkerer enkelte internettsidersensur som blokkerer enkelte internettsider / problemer som blokkerer utviklingen i landetproblemer som blokkerer utviklingen i landet
: veien er blokkert av rasveien er blokkert av ras / blokkere oppkjørselen til husetblokkere oppkjørselen til huset / få luftveiene blokkertfå luftveiene blokkert / høyhus som blokkerer utsiktenhøyhus som blokkerer utsikten / keeperen blokkerte skuddetkeeperen blokkerte skuddet / blokkere et dataangrepblokkere et dataangrep / sensur som blokkerer enkelte internettsidersensur som blokkerer enkelte internettsider / problemer som blokkerer utviklingen i landetproblemer som blokkerer utviklingen i landet
2 gjennomføre blokade (1)
blokkere en havnblokkere en havn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
: blokkere en havnblokkere en havn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
2 gjennomføre blokade (1)
blokkere en havnblokkere en havn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
: blokkere en havnblokkere en havn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
3 gjennomføre blokade (3) for å hindre en arbeidsgiver i å få arbeidskraft
blokkere en arbeidsgiverblokkere en arbeidsgiver / fagorganisasjonen blokkerte stillingenfagorganisasjonen blokkerte stillingen
: blokkere en arbeidsgiverblokkere en arbeidsgiver / fagorganisasjonen blokkerte stillingenfagorganisasjonen blokkerte stillingen
3 gjennomføre blokade (3) for å hindre en arbeidsgiver i å få arbeidskraft
blokkere en arbeidsgiverblokkere en arbeidsgiver / fagorganisasjonen blokkerte stillingenfagorganisasjonen blokkerte stillingen
: blokkere en arbeidsgiverblokkere en arbeidsgiver / fagorganisasjonen blokkerte stillingenfagorganisasjonen blokkerte stillingen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
blokkere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet blokkere
(blåke´re; av fransk bloquer; samanheng med blokk)
1 sperre (II), hindre
eit ras blokkerer jernbanelinjaeit ras blokkerer jernbanelinja / blokkere oppkøyrsla til husetblokkere oppkøyrsla til huset / få luftvegane blokkertfå luftvegane blokkert / høghusa blokkerer utsiktahøghusa blokkerer utsikta / keeperen blokkerte skotetkeeperen blokkerte skotet / blokkere eit dataangrepblokkere eit dataangrep / sensur som blokkerer visse internettsidersensur som blokkerer visse internettsider / eit medikament som blokkerer enzymeit medikament som blokkerer enzym / problem som blokkerer utviklinga i landetproblem som blokkerer utviklinga i landet
: eit ras blokkerer jernbanelinjaeit ras blokkerer jernbanelinja / blokkere oppkøyrsla til husetblokkere oppkøyrsla til huset / få luftvegane blokkertfå luftvegane blokkert / høghusa blokkerer utsiktahøghusa blokkerer utsikta / keeperen blokkerte skotetkeeperen blokkerte skotet / blokkere eit dataangrepblokkere eit dataangrep / sensur som blokkerer visse internettsidersensur som blokkerer visse internettsider / eit medikament som blokkerer enzymeit medikament som blokkerer enzym / problem som blokkerer utviklinga i landetproblem som blokkerer utviklinga i landet
1 sperre (II), hindre
eit ras blokkerer jernbanelinjaeit ras blokkerer jernbanelinja / blokkere oppkøyrsla til husetblokkere oppkøyrsla til huset / få luftvegane blokkertfå luftvegane blokkert / høghusa blokkerer utsiktahøghusa blokkerer utsikta / keeperen blokkerte skotetkeeperen blokkerte skotet / blokkere eit dataangrepblokkere eit dataangrep / sensur som blokkerer visse internettsidersensur som blokkerer visse internettsider / eit medikament som blokkerer enzymeit medikament som blokkerer enzym / problem som blokkerer utviklinga i landetproblem som blokkerer utviklinga i landet
: eit ras blokkerer jernbanelinjaeit ras blokkerer jernbanelinja / blokkere oppkøyrsla til husetblokkere oppkøyrsla til huset / få luftvegane blokkertfå luftvegane blokkert / høghusa blokkerer utsiktahøghusa blokkerer utsikta / keeperen blokkerte skotetkeeperen blokkerte skotet / blokkere eit dataangrepblokkere eit dataangrep / sensur som blokkerer visse internettsidersensur som blokkerer visse internettsider / eit medikament som blokkerer enzymeit medikament som blokkerer enzym / problem som blokkerer utviklinga i landetproblem som blokkerer utviklinga i landet
2 setje i verk blokade (1)
blokkere ei hamnblokkere ei hamn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
: blokkere ei hamnblokkere ei hamn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
2 setje i verk blokade (1)
blokkere ei hamnblokkere ei hamn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
: blokkere ei hamnblokkere ei hamn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
3 setje i verk blokade (3) for å hindre arbeidsgjevar i å få arbeidskraft
fagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingarfagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingar
: fagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingarfagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingar
3 setje i verk blokade (3) for å hindre arbeidsgjevar i å få arbeidskraft
fagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingarfagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingar
: fagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingarfagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingar
1 sperre (II), hindre
eit ras blokkerer jernbanelinjaeit ras blokkerer jernbanelinja / blokkere oppkøyrsla til husetblokkere oppkøyrsla til huset / få luftvegane blokkertfå luftvegane blokkert / høghusa blokkerer utsiktahøghusa blokkerer utsikta / keeperen blokkerte skotetkeeperen blokkerte skotet / blokkere eit dataangrepblokkere eit dataangrep / sensur som blokkerer visse internettsidersensur som blokkerer visse internettsider / eit medikament som blokkerer enzymeit medikament som blokkerer enzym / problem som blokkerer utviklinga i landetproblem som blokkerer utviklinga i landet
: eit ras blokkerer jernbanelinjaeit ras blokkerer jernbanelinja / blokkere oppkøyrsla til husetblokkere oppkøyrsla til huset / få luftvegane blokkertfå luftvegane blokkert / høghusa blokkerer utsiktahøghusa blokkerer utsikta / keeperen blokkerte skotetkeeperen blokkerte skotet / blokkere eit dataangrepblokkere eit dataangrep / sensur som blokkerer visse internettsidersensur som blokkerer visse internettsider / eit medikament som blokkerer enzymeit medikament som blokkerer enzym / problem som blokkerer utviklinga i landetproblem som blokkerer utviklinga i landet
1 sperre (II), hindre
eit ras blokkerer jernbanelinjaeit ras blokkerer jernbanelinja / blokkere oppkøyrsla til husetblokkere oppkøyrsla til huset / få luftvegane blokkertfå luftvegane blokkert / høghusa blokkerer utsiktahøghusa blokkerer utsikta / keeperen blokkerte skotetkeeperen blokkerte skotet / blokkere eit dataangrepblokkere eit dataangrep / sensur som blokkerer visse internettsidersensur som blokkerer visse internettsider / eit medikament som blokkerer enzymeit medikament som blokkerer enzym / problem som blokkerer utviklinga i landetproblem som blokkerer utviklinga i landet
: eit ras blokkerer jernbanelinjaeit ras blokkerer jernbanelinja / blokkere oppkøyrsla til husetblokkere oppkøyrsla til huset / få luftvegane blokkertfå luftvegane blokkert / høghusa blokkerer utsiktahøghusa blokkerer utsikta / keeperen blokkerte skotetkeeperen blokkerte skotet / blokkere eit dataangrepblokkere eit dataangrep / sensur som blokkerer visse internettsidersensur som blokkerer visse internettsider / eit medikament som blokkerer enzymeit medikament som blokkerer enzym / problem som blokkerer utviklinga i landetproblem som blokkerer utviklinga i landet
2 setje i verk blokade (1)
blokkere ei hamnblokkere ei hamn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
: blokkere ei hamnblokkere ei hamn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
2 setje i verk blokade (1)
blokkere ei hamnblokkere ei hamn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
: blokkere ei hamnblokkere ei hamn / blokkere kysten med krigsskipblokkere kysten med krigsskip
3 setje i verk blokade (3) for å hindre arbeidsgjevar i å få arbeidskraft
fagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingarfagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingar
: fagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingarfagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingar
3 setje i verk blokade (3) for å hindre arbeidsgjevar i å få arbeidskraft
fagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingarfagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingar
: fagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingarfagorganiserte arbeidstakarar blokkerte nye stillingar

 

Resultat pr. side