Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
blokk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blokk
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet blokk
(frå lågtysk, tydingslån frå engelsk u tyding 3 og 4, frå fransk u tyding 8; samanheng med bjelke)
1 større (ofte firkanta) stykke eller ting av solid materiale, særleg stein eller betong
betongblokkbetongblokk / motorblokkmotorblokk / startblokkstartblokk / steinblokksteinblokk / granitt bryt dei i blokkergranitt bryt dei i blokker
: betongblokkbetongblokk / motorblokkmotorblokk / startblokkstartblokk / steinblokksteinblokk / granitt bryt dei i blokkergranitt bryt dei i blokker
1 større (ofte firkanta) stykke eller ting av solid materiale, særleg stein eller betong
betongblokkbetongblokk / motorblokkmotorblokk / startblokkstartblokk / steinblokksteinblokk / granitt bryt dei i blokkergranitt bryt dei i blokker
: betongblokkbetongblokk / motorblokkmotorblokk / startblokkstartblokk / steinblokksteinblokk / granitt bryt dei i blokkergranitt bryt dei i blokker
2 stabbe (I,1) som folk vart halshogne på
leggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisereleggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisere
: leggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisereleggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisere
2 stabbe (I,1) som folk vart halshogne på
leggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisereleggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisere
: leggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisereleggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisere
3 stort (i regelen firkanta) hus av mur, betong
bustadblokkbustadblokk / høgblokkhøgblokk / ei frittliggjande blokkei frittliggjande blokk / eit kvartal med fleire blokkereit kvartal med fleire blokker / bu i blokkbu i blokk
: bustadblokkbustadblokk / høgblokkhøgblokk / ei frittliggjande blokkei frittliggjande blokk / eit kvartal med fleire blokkereit kvartal med fleire blokker / bu i blokkbu i blokk
3 stort (i regelen firkanta) hus av mur, betong
bustadblokkbustadblokk / høgblokkhøgblokk / ei frittliggjande blokkei frittliggjande blokk / eit kvartal med fleire blokkereit kvartal med fleire blokker / bu i blokkbu i blokk
: bustadblokkbustadblokk / høgblokkhøgblokk / ei frittliggjande blokkei frittliggjande blokk / eit kvartal med fleire blokkereit kvartal med fleire blokker / bu i blokkbu i blokk
4 utmålt område for boring etter olje og gass
regjeringa deler ut blokker i Nordsjøenregjeringa deler ut blokker i Nordsjøen
: regjeringa deler ut blokker i Nordsjøenregjeringa deler ut blokker i Nordsjøen
4 utmålt område for boring etter olje og gass
regjeringa deler ut blokker i Nordsjøenregjeringa deler ut blokker i Nordsjøen
: regjeringa deler ut blokker i Nordsjøenregjeringa deler ut blokker i Nordsjøen
5 heisemekanisme samansett av eit blokkhus (2) med ei eller fleire runde skiver (trinser med spor for tau eller liknande) i og festekrok eller festering
kraftblokkkraftblokk / ein talje med to blokkerein talje med to blokker
: kraftblokkkraftblokk / ein talje med to blokkerein talje med to blokker
5 heisemekanisme samansett av eit blokkhus (2) med ei eller fleire runde skiver (trinser med spor for tau eller liknande) i og festekrok eller festering
kraftblokkkraftblokk / ein talje med to blokkerein talje med to blokker
: kraftblokkkraftblokk / ein talje med to blokkerein talje med to blokker
6 reiskap, form til å vide ut skor, hattar o.l. med
6 reiskap, form til å vide ut skor, hattar o.l. med
7 ihophefta bunt papir som lett kan rivast av eitt for eitt
skriveblokkskriveblokk / teikneblokkteikneblokk / journalisten hadde blokka si full frå intervjuetjournalisten hadde blokka si full frå intervjuet
: skriveblokkskriveblokk / teikneblokkteikneblokk / journalisten hadde blokka si full frå intervjuetjournalisten hadde blokka si full frå intervjuet
7 ihophefta bunt papir som lett kan rivast av eitt for eitt
skriveblokkskriveblokk / teikneblokkteikneblokk / journalisten hadde blokka si full frå intervjuetjournalisten hadde blokka si full frå intervjuet
: skriveblokkskriveblokk / teikneblokkteikneblokk / journalisten hadde blokka si full frå intervjuetjournalisten hadde blokka si full frå intervjuet
8 samband mellom grupper, parti eller statar
austblokkaaustblokka / den borgarlege blokkaden borgarlege blokka
: austblokkaaustblokka / den borgarlege blokkaden borgarlege blokka
8 samband mellom grupper, parti eller statar
austblokkaaustblokka / den borgarlege blokkaden borgarlege blokka
: austblokkaaustblokka / den borgarlege blokkaden borgarlege blokka
9 einsarta eller samanhøyrande eining
reklameinnslaga skal sendast i blokkerreklameinnslaga skal sendast i blokker
: reklameinnslaga skal sendast i blokkerreklameinnslaga skal sendast i blokker
9 einsarta eller samanhøyrande eining
reklameinnslaga skal sendast i blokkerreklameinnslaga skal sendast i blokker
: reklameinnslaga skal sendast i blokkerreklameinnslaga skal sendast i blokker
1 større (ofte firkanta) stykke eller ting av solid materiale, særleg stein eller betong
betongblokkbetongblokk / motorblokkmotorblokk / startblokkstartblokk / steinblokksteinblokk / granitt bryt dei i blokkergranitt bryt dei i blokker
: betongblokkbetongblokk / motorblokkmotorblokk / startblokkstartblokk / steinblokksteinblokk / granitt bryt dei i blokkergranitt bryt dei i blokker
1 større (ofte firkanta) stykke eller ting av solid materiale, særleg stein eller betong
betongblokkbetongblokk / motorblokkmotorblokk / startblokkstartblokk / steinblokksteinblokk / granitt bryt dei i blokkergranitt bryt dei i blokker
: betongblokkbetongblokk / motorblokkmotorblokk / startblokkstartblokk / steinblokksteinblokk / granitt bryt dei i blokkergranitt bryt dei i blokker
2 stabbe (I,1) som folk vart halshogne på
leggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisereleggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisere
: leggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisereleggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisere
2 stabbe (I,1) som folk vart halshogne på
leggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisereleggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisere
: leggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisereleggje hovudet på blokka òg overf: (frivillig) handle, opptre på ein slik måte at ein er lett å gjere åtak på og kritisere
3 stort (i regelen firkanta) hus av mur, betong
bustadblokkbustadblokk / høgblokkhøgblokk / ei frittliggjande blokkei frittliggjande blokk / eit kvartal med fleire blokkereit kvartal med fleire blokker / bu i blokkbu i blokk
: bustadblokkbustadblokk / høgblokkhøgblokk / ei frittliggjande blokkei frittliggjande blokk / eit kvartal med fleire blokkereit kvartal med fleire blokker / bu i blokkbu i blokk
3 stort (i regelen firkanta) hus av mur, betong
bustadblokkbustadblokk / høgblokkhøgblokk / ei frittliggjande blokkei frittliggjande blokk / eit kvartal med fleire blokkereit kvartal med fleire blokker / bu i blokkbu i blokk
: bustadblokkbustadblokk / høgblokkhøgblokk / ei frittliggjande blokkei frittliggjande blokk / eit kvartal med fleire blokkereit kvartal med fleire blokker / bu i blokkbu i blokk
4 utmålt område for boring etter olje og gass
regjeringa deler ut blokker i Nordsjøenregjeringa deler ut blokker i Nordsjøen
: regjeringa deler ut blokker i Nordsjøenregjeringa deler ut blokker i Nordsjøen
4 utmålt område for boring etter olje og gass
regjeringa deler ut blokker i Nordsjøenregjeringa deler ut blokker i Nordsjøen
: regjeringa deler ut blokker i Nordsjøenregjeringa deler ut blokker i Nordsjøen
5 heisemekanisme samansett av eit blokkhus (2) med ei eller fleire runde skiver (trinser med spor for tau eller liknande) i og festekrok eller festering
kraftblokkkraftblokk / ein talje med to blokkerein talje med to blokker
: kraftblokkkraftblokk / ein talje med to blokkerein talje med to blokker
5 heisemekanisme samansett av eit blokkhus (2) med ei eller fleire runde skiver (trinser med spor for tau eller liknande) i og festekrok eller festering
kraftblokkkraftblokk / ein talje med to blokkerein talje med to blokker
: kraftblokkkraftblokk / ein talje med to blokkerein talje med to blokker
6 reiskap, form til å vide ut skor, hattar o.l. med
6 reiskap, form til å vide ut skor, hattar o.l. med
7 ihophefta bunt papir som lett kan rivast av eitt for eitt
skriveblokkskriveblokk / teikneblokkteikneblokk / journalisten hadde blokka si full frå intervjuetjournalisten hadde blokka si full frå intervjuet
: skriveblokkskriveblokk / teikneblokkteikneblokk / journalisten hadde blokka si full frå intervjuetjournalisten hadde blokka si full frå intervjuet
7 ihophefta bunt papir som lett kan rivast av eitt for eitt
skriveblokkskriveblokk / teikneblokkteikneblokk / journalisten hadde blokka si full frå intervjuetjournalisten hadde blokka si full frå intervjuet
: skriveblokkskriveblokk / teikneblokkteikneblokk / journalisten hadde blokka si full frå intervjuetjournalisten hadde blokka si full frå intervjuet
8 samband mellom grupper, parti eller statar
austblokkaaustblokka / den borgarlege blokkaden borgarlege blokka
: austblokkaaustblokka / den borgarlege blokkaden borgarlege blokka
8 samband mellom grupper, parti eller statar
austblokkaaustblokka / den borgarlege blokkaden borgarlege blokka
: austblokkaaustblokka / den borgarlege blokkaden borgarlege blokka
9 einsarta eller samanhøyrande eining
reklameinnslaga skal sendast i blokkerreklameinnslaga skal sendast i blokker
: reklameinnslaga skal sendast i blokkerreklameinnslaga skal sendast i blokker
9 einsarta eller samanhøyrande eining
reklameinnslaga skal sendast i blokkerreklameinnslaga skal sendast i blokker
: reklameinnslaga skal sendast i blokkerreklameinnslaga skal sendast i blokker

 

Resultat pr. side