Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
arbeids|ulykke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeidsulykke
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet arbeidsulykke
1 ulykke som skjer på arbeidsplassen
bli skadet i en arbeidsulykkebli skadet i en arbeidsulykke
: bli skadet i en arbeidsulykkebli skadet i en arbeidsulykke
1 ulykke som skjer på arbeidsplassen
bli skadet i en arbeidsulykkebli skadet i en arbeidsulykke
: bli skadet i en arbeidsulykkebli skadet i en arbeidsulykke
2 i overført betydning: tabbe (I,1), bommert
vedtaket var en arbeidsulykkevedtaket var en arbeidsulykke
: vedtaket var en arbeidsulykkevedtaket var en arbeidsulykke
2 i overført betydning: tabbe (I,1), bommert
vedtaket var en arbeidsulykkevedtaket var en arbeidsulykke
: vedtaket var en arbeidsulykkevedtaket var en arbeidsulykke
1 ulykke som skjer på arbeidsplassen
bli skadet i en arbeidsulykkebli skadet i en arbeidsulykke
: bli skadet i en arbeidsulykkebli skadet i en arbeidsulykke
1 ulykke som skjer på arbeidsplassen
bli skadet i en arbeidsulykkebli skadet i en arbeidsulykke
: bli skadet i en arbeidsulykkebli skadet i en arbeidsulykke
2 i overført betydning: tabbe (I,1), bommert
vedtaket var en arbeidsulykkevedtaket var en arbeidsulykke
: vedtaket var en arbeidsulykkevedtaket var en arbeidsulykke
2 i overført betydning: tabbe (I,1), bommert
vedtaket var en arbeidsulykkevedtaket var en arbeidsulykke
: vedtaket var en arbeidsulykkevedtaket var en arbeidsulykke
for|prøve m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forprøve
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet forprøve
1 prøve (I,1) som tester forkunnskaper
forprøve i fonetikk og språkvitenskapforprøve i fonetikk og språkvitenskap
: forprøve i fonetikk og språkvitenskapforprøve i fonetikk og språkvitenskap
1 prøve (I,1) som tester forkunnskaper
forprøve i fonetikk og språkvitenskapforprøve i fonetikk og språkvitenskap
: forprøve i fonetikk og språkvitenskapforprøve i fonetikk og språkvitenskap
2 prøve (I,2) som forberedelse til en forestilling, konkurranse eller liknende
bli skadet under forprøvenebli skadet under forprøvene
: bli skadet under forprøvenebli skadet under forprøvene
2 prøve (I,2) som forberedelse til en forestilling, konkurranse eller liknende
bli skadet under forprøvenebli skadet under forprøvene
: bli skadet under forprøvenebli skadet under forprøvene
3 i kjemi: prøve (I,3) tatt før bearbeiding av et materiale, som dermed utgjør et viktig sammenligningsgrunnlag
gjøre en forprøve av en matvaregjøre en forprøve av en matvare
: gjøre en forprøve av en matvaregjøre en forprøve av en matvare
3 i kjemi: prøve (I,3) tatt før bearbeiding av et materiale, som dermed utgjør et viktig sammenligningsgrunnlag
gjøre en forprøve av en matvaregjøre en forprøve av en matvare
: gjøre en forprøve av en matvaregjøre en forprøve av en matvare
1 prøve (I,1) som tester forkunnskaper
forprøve i fonetikk og språkvitenskapforprøve i fonetikk og språkvitenskap
: forprøve i fonetikk og språkvitenskapforprøve i fonetikk og språkvitenskap
1 prøve (I,1) som tester forkunnskaper
forprøve i fonetikk og språkvitenskapforprøve i fonetikk og språkvitenskap
: forprøve i fonetikk og språkvitenskapforprøve i fonetikk og språkvitenskap
2 prøve (I,2) som forberedelse til en forestilling, konkurranse eller liknende
bli skadet under forprøvenebli skadet under forprøvene
: bli skadet under forprøvenebli skadet under forprøvene
2 prøve (I,2) som forberedelse til en forestilling, konkurranse eller liknende
bli skadet under forprøvenebli skadet under forprøvene
: bli skadet under forprøvenebli skadet under forprøvene
3 i kjemi: prøve (I,3) tatt før bearbeiding av et materiale, som dermed utgjør et viktig sammenligningsgrunnlag
gjøre en forprøve av en matvaregjøre en forprøve av en matvare
: gjøre en forprøve av en matvaregjøre en forprøve av en matvare
3 i kjemi: prøve (I,3) tatt før bearbeiding av et materiale, som dermed utgjør et viktig sammenligningsgrunnlag
gjøre en forprøve av en matvaregjøre en forprøve av en matvare
: gjøre en forprøve av en matvaregjøre en forprøve av en matvare
havarere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet havarere
1 lide havari, forlise
skipet havarerte utenfor norskekystenskipet havarerte utenfor norskekysten
: skipet havarerte utenfor norskekystenskipet havarerte utenfor norskekysten
1 lide havari, forlise
skipet havarerte utenfor norskekystenskipet havarerte utenfor norskekysten
: skipet havarerte utenfor norskekystenskipet havarerte utenfor norskekysten
2 bli skadet eller ødelagt
mange biler havarerte på det glatte føretmange biler havarerte på det glatte føret
: mange biler havarerte på det glatte føretmange biler havarerte på det glatte føret
2 bli skadet eller ødelagt
mange biler havarerte på det glatte føretmange biler havarerte på det glatte føret
: mange biler havarerte på det glatte føretmange biler havarerte på det glatte føret
3 som adjektiv i perfektum partisipp:
havarerte jagerflyhavarerte jagerfly / motoren var havarertmotoren var havarert
: havarerte jagerflyhavarerte jagerfly / motoren var havarertmotoren var havarert
3 som adjektiv i perfektum partisipp:
havarerte jagerflyhavarerte jagerfly / motoren var havarertmotoren var havarert
: havarerte jagerflyhavarerte jagerfly / motoren var havarertmotoren var havarert
4 i overført betydning:
en havarert person mislykket, ødelagten havarert person mislykket, ødelagt / hun har to havarerte ekteskap bak seghun har to havarerte ekteskap bak seg
: en havarert person mislykket, ødelagten havarert person mislykket, ødelagt / hun har to havarerte ekteskap bak seghun har to havarerte ekteskap bak seg
4 i overført betydning:
en havarert person mislykket, ødelagten havarert person mislykket, ødelagt / hun har to havarerte ekteskap bak seghun har to havarerte ekteskap bak seg
: en havarert person mislykket, ødelagten havarert person mislykket, ødelagt / hun har to havarerte ekteskap bak seghun har to havarerte ekteskap bak seg
1 lide havari, forlise
skipet havarerte utenfor norskekystenskipet havarerte utenfor norskekysten
: skipet havarerte utenfor norskekystenskipet havarerte utenfor norskekysten
1 lide havari, forlise
skipet havarerte utenfor norskekystenskipet havarerte utenfor norskekysten
: skipet havarerte utenfor norskekystenskipet havarerte utenfor norskekysten
2 bli skadet eller ødelagt
mange biler havarerte på det glatte føretmange biler havarerte på det glatte føret
: mange biler havarerte på det glatte føretmange biler havarerte på det glatte føret
2 bli skadet eller ødelagt
mange biler havarerte på det glatte føretmange biler havarerte på det glatte føret
: mange biler havarerte på det glatte føretmange biler havarerte på det glatte føret
3 som adjektiv i perfektum partisipp:
havarerte jagerflyhavarerte jagerfly / motoren var havarertmotoren var havarert
: havarerte jagerflyhavarerte jagerfly / motoren var havarertmotoren var havarert
3 som adjektiv i perfektum partisipp:
havarerte jagerflyhavarerte jagerfly / motoren var havarertmotoren var havarert
: havarerte jagerflyhavarerte jagerfly / motoren var havarertmotoren var havarert
4 i overført betydning:
en havarert person mislykket, ødelagten havarert person mislykket, ødelagt / hun har to havarerte ekteskap bak seghun har to havarerte ekteskap bak seg
: en havarert person mislykket, ødelagten havarert person mislykket, ødelagt / hun har to havarerte ekteskap bak seghun har to havarerte ekteskap bak seg
4 i overført betydning:
en havarert person mislykket, ødelagten havarert person mislykket, ødelagt / hun har to havarerte ekteskap bak seghun har to havarerte ekteskap bak seg
: en havarert person mislykket, ødelagten havarert person mislykket, ødelagt / hun har to havarerte ekteskap bak seghun har to havarerte ekteskap bak seg
inn|under prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet innunder
1 (inne) under
gjemme seg innunder en lemgjemme seg innunder en lem / innunder trærne var det skyggeinnunder trærne var det skygge
: gjemme seg innunder en lemgjemme seg innunder en lem / innunder trærne var det skyggeinnunder trærne var det skygge
// like før
innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
: innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
// like før
innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
: innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
1 (inne) under
gjemme seg innunder en lemgjemme seg innunder en lem / innunder trærne var det skyggeinnunder trærne var det skygge
: gjemme seg innunder en lemgjemme seg innunder en lem / innunder trærne var det skyggeinnunder trærne var det skygge
// like før
innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
: innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
// like før
innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
: innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
2 (inn) under
komme innunder traktoren og bli skadetkomme innunder traktoren og bli skadet
: komme innunder traktoren og bli skadetkomme innunder traktoren og bli skadet
// som adverb:
kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
: kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
// som adverb:
kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
: kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
2 (inn) under
komme innunder traktoren og bli skadetkomme innunder traktoren og bli skadet
: komme innunder traktoren og bli skadetkomme innunder traktoren og bli skadet
// som adverb:
kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
: kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
// som adverb:
kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
: kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
1 (inne) under
gjemme seg innunder en lemgjemme seg innunder en lem / innunder trærne var det skyggeinnunder trærne var det skygge
: gjemme seg innunder en lemgjemme seg innunder en lem / innunder trærne var det skyggeinnunder trærne var det skygge
// like før
innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
: innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
// like før
innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
: innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
1 (inne) under
gjemme seg innunder en lemgjemme seg innunder en lem / innunder trærne var det skyggeinnunder trærne var det skygge
: gjemme seg innunder en lemgjemme seg innunder en lem / innunder trærne var det skyggeinnunder trærne var det skygge
// like før
innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
: innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
// like før
innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
: innunder jul slo været ominnunder jul slo været om
2 (inn) under
komme innunder traktoren og bli skadetkomme innunder traktoren og bli skadet
: komme innunder traktoren og bli skadetkomme innunder traktoren og bli skadet
// som adverb:
kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
: kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
// som adverb:
kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
: kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
2 (inn) under
komme innunder traktoren og bli skadetkomme innunder traktoren og bli skadet
: komme innunder traktoren og bli skadetkomme innunder traktoren og bli skadet
// som adverb:
kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
: kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
// som adverb:
kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
: kom innunder så du ikke blir våtkom innunder så du ikke blir våt
kollisjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kollisjon
det å kollidere, sammenstøt
bli skadet i en kollisjon (mellom to kjøretøyer)bli skadet i en kollisjon (mellom to kjøretøyer) / kollisjon mellom ulike synkollisjon mellom ulike syn
: bli skadet i en kollisjon (mellom to kjøretøyer)bli skadet i en kollisjon (mellom to kjøretøyer) / kollisjon mellom ulike synkollisjon mellom ulike syn
det å kollidere, sammenstøt
bli skadet i en kollisjon (mellom to kjøretøyer)bli skadet i en kollisjon (mellom to kjøretøyer) / kollisjon mellom ulike synkollisjon mellom ulike syn
: bli skadet i en kollisjon (mellom to kjøretøyer)bli skadet i en kollisjon (mellom to kjøretøyer) / kollisjon mellom ulike synkollisjon mellom ulike syn

 

Resultat pr. side