Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bite verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bite
(norrønt bíta)
1 setje tennene (eller tilsvarande harde munndelar) i (noko)
hunden beit hanhunden beit han / bite av ein munnfull av kakabite av ein munnfull av kaka / bli biten av eit insekt stukkenbli biten av eit insekt stukken / ho beit ein bit av epletho beit ein bit av eplet
: hunden beit hanhunden beit han / bite av ein munnfull av kakabite av ein munnfull av kaka / bli biten av eit insekt stukkenbli biten av eit insekt stukken / ho beit ein bit av epletho beit ein bit av eplet
1 setje tennene (eller tilsvarande harde munndelar) i (noko)
hunden beit hanhunden beit han / bite av ein munnfull av kakabite av ein munnfull av kaka / bli biten av eit insekt stukkenbli biten av eit insekt stukken / ho beit ein bit av epletho beit ein bit av eplet
: hunden beit hanhunden beit han / bite av ein munnfull av kakabite av ein munnfull av kaka / bli biten av eit insekt stukkenbli biten av eit insekt stukken / ho beit ein bit av epletho beit ein bit av eplet
2 lage (noko) eller nå eit resultat med å bite (1)
bite hol i nokobite hol i noko
: bite hol i nokobite hol i noko
2 lage (noko) eller nå eit resultat med å bite (1)
bite hol i nokobite hol i noko
: bite hol i nokobite hol i noko
3 om fisk: ta agnet
fisken bit godtfisken bit godt
: fisken bit godtfisken bit godt
3 om fisk: ta agnet
fisken bit godtfisken bit godt
: fisken bit godtfisken bit godt
4 om kvass reiskap: ha evne til å skjere, hogge
kniven bit godtkniven bit godt
: kniven bit godtkniven bit godt
4 om kvass reiskap: ha evne til å skjere, hogge
kniven bit godtkniven bit godt
: kniven bit godtkniven bit godt
5 valde smerte
kulda bit i andletetkulda bit i andletet
: kulda bit i andletetkulda bit i andletet
5 valde smerte
kulda bit i andletetkulda bit i andletet
: kulda bit i andletetkulda bit i andletet
6
bite i det sure eplet finne seg i noko ein ikkje liker finne seg i noko ein ikkje liker
bite i det sure eplet finne seg i noko ein ikkje liker finne seg i noko ein ikkje liker //
bite i graset tole nederlag; tape (II,2) tole nederlag; tape (II,2)
bite i graset tole nederlag; tape (II,2) tole nederlag; tape (II,2) //
bite frå seg forsvare seg (med kvasse ord) forsvare seg (med kvasse ord)
bite frå seg forsvare seg (med kvasse ord) forsvare seg (med kvasse ord) //
bite hovudet av skamma undertrykkje skamkjensla undertrykkje skamkjensla
bite hovudet av skamma undertrykkje skamkjensla undertrykkje skamkjensla //
bite i hop tennene ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
bite i hop tennene ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
//
bite i seg ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
bite i seg ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
//
bite på 1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
bite på 1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
//
bite seg fast setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
bite seg fast setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
//
bite seg merke i feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
bite seg merke i feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
//
noko å bite i mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
noko å bite i mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
6
bite i det sure eplet finne seg i noko ein ikkje liker finne seg i noko ein ikkje liker
bite i det sure eplet finne seg i noko ein ikkje liker finne seg i noko ein ikkje liker //
bite i graset tole nederlag; tape (II,2) tole nederlag; tape (II,2)
bite i graset tole nederlag; tape (II,2) tole nederlag; tape (II,2) //
bite frå seg forsvare seg (med kvasse ord) forsvare seg (med kvasse ord)
bite frå seg forsvare seg (med kvasse ord) forsvare seg (med kvasse ord) //
bite hovudet av skamma undertrykkje skamkjensla undertrykkje skamkjensla
bite hovudet av skamma undertrykkje skamkjensla undertrykkje skamkjensla //
bite i hop tennene ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
bite i hop tennene ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
//
bite i seg ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
bite i seg ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
//
bite på 1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
bite på 1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
//
bite seg fast setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
bite seg fast setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
//
bite seg merke i feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
bite seg merke i feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
//
noko å bite i mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
noko å bite i mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
1 setje tennene (eller tilsvarande harde munndelar) i (noko)
hunden beit hanhunden beit han / bite av ein munnfull av kakabite av ein munnfull av kaka / bli biten av eit insekt stukkenbli biten av eit insekt stukken / ho beit ein bit av epletho beit ein bit av eplet
: hunden beit hanhunden beit han / bite av ein munnfull av kakabite av ein munnfull av kaka / bli biten av eit insekt stukkenbli biten av eit insekt stukken / ho beit ein bit av epletho beit ein bit av eplet
1 setje tennene (eller tilsvarande harde munndelar) i (noko)
hunden beit hanhunden beit han / bite av ein munnfull av kakabite av ein munnfull av kaka / bli biten av eit insekt stukkenbli biten av eit insekt stukken / ho beit ein bit av epletho beit ein bit av eplet
: hunden beit hanhunden beit han / bite av ein munnfull av kakabite av ein munnfull av kaka / bli biten av eit insekt stukkenbli biten av eit insekt stukken / ho beit ein bit av epletho beit ein bit av eplet
2 lage (noko) eller nå eit resultat med å bite (1)
bite hol i nokobite hol i noko
: bite hol i nokobite hol i noko
2 lage (noko) eller nå eit resultat med å bite (1)
bite hol i nokobite hol i noko
: bite hol i nokobite hol i noko
3 om fisk: ta agnet
fisken bit godtfisken bit godt
: fisken bit godtfisken bit godt
3 om fisk: ta agnet
fisken bit godtfisken bit godt
: fisken bit godtfisken bit godt
4 om kvass reiskap: ha evne til å skjere, hogge
kniven bit godtkniven bit godt
: kniven bit godtkniven bit godt
4 om kvass reiskap: ha evne til å skjere, hogge
kniven bit godtkniven bit godt
: kniven bit godtkniven bit godt
5 valde smerte
kulda bit i andletetkulda bit i andletet
: kulda bit i andletetkulda bit i andletet
5 valde smerte
kulda bit i andletetkulda bit i andletet
: kulda bit i andletetkulda bit i andletet
6
bite i det sure eplet finne seg i noko ein ikkje liker finne seg i noko ein ikkje liker
bite i det sure eplet finne seg i noko ein ikkje liker finne seg i noko ein ikkje liker //
bite i graset tole nederlag; tape (II,2) tole nederlag; tape (II,2)
bite i graset tole nederlag; tape (II,2) tole nederlag; tape (II,2) //
bite frå seg forsvare seg (med kvasse ord) forsvare seg (med kvasse ord)
bite frå seg forsvare seg (med kvasse ord) forsvare seg (med kvasse ord) //
bite hovudet av skamma undertrykkje skamkjensla undertrykkje skamkjensla
bite hovudet av skamma undertrykkje skamkjensla undertrykkje skamkjensla //
bite i hop tennene ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
bite i hop tennene ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
//
bite i seg ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
bite i seg ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
//
bite på 1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
bite på 1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
//
bite seg fast setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
bite seg fast setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
//
bite seg merke i feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
bite seg merke i feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
//
noko å bite i mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
noko å bite i mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
6
bite i det sure eplet finne seg i noko ein ikkje liker finne seg i noko ein ikkje liker
bite i det sure eplet finne seg i noko ein ikkje liker finne seg i noko ein ikkje liker //
bite i graset tole nederlag; tape (II,2) tole nederlag; tape (II,2)
bite i graset tole nederlag; tape (II,2) tole nederlag; tape (II,2) //
bite frå seg forsvare seg (med kvasse ord) forsvare seg (med kvasse ord)
bite frå seg forsvare seg (med kvasse ord) forsvare seg (med kvasse ord) //
bite hovudet av skamma undertrykkje skamkjensla undertrykkje skamkjensla
bite hovudet av skamma undertrykkje skamkjensla undertrykkje skamkjensla //
bite i hop tennene ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
bite i hop tennene ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
ta seg saman; halde ut
han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
: han beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av hanhan beit i hop tennene og arbeidde så sveitten draup av han
//
bite i seg ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
bite i seg ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
ikkje la seg merke med (ei kjensle); finne seg i (ei krenking) utan å ta til motmæle
desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
: desse påstandane måtte ho bite i segdesse påstandane måtte ho bite i seg
//
bite på 1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
bite på 1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
1 la seg narre; tru på
dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
: dei beit på tilbodetdei beit på tilbodet
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
2 ha innverknad på; verke
alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
: alderen bit ikkje på hanalderen bit ikkje på han
//
bite seg fast setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
bite seg fast setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
setje seg fast; bli verande
arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
: arbeidsløysa fekk bite seg fastarbeidsløysa fekk bite seg fast / smertene bit seg fast i kroppensmertene bit seg fast i kroppen
//
bite seg merke i feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
bite seg merke i feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
feste seg nøye ved (noko)
han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
: han beit seg merke i ei setning i sakspapirahan beit seg merke i ei setning i sakspapira
//
noko å bite i mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
noko å bite i mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
mat; jamfør biteti
kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i
: kaffi og noko å bite ikaffi og noko å bite i

 

Resultat pr. side