Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
bi adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet bi
(frå lågtysk, same opphav som tysk bei 'ved (sida av)') ved sida av; hjå
//
leggje bi segle så tett opp mot vinden som mogleg (så fartøyet mistar farten) segle så tett opp mot vinden som mogleg (så fartøyet mistar farten)
leggje bi segle så tett opp mot vinden som mogleg (så fartøyet mistar farten) segle så tett opp mot vinden som mogleg (så fartøyet mistar farten) //
liggje bi om fartøy: liggje omtrent stille mot vinden; liggje på vêret om fartøy: liggje omtrent stille mot vinden; liggje på vêret
liggje bi om fartøy: liggje omtrent stille mot vinden; liggje på vêret om fartøy: liggje omtrent stille mot vinden; liggje på vêret //
stå bi halde ut
nokon som kan stå binokon som kan stå bi
: nokon som kan stå binokon som kan stå bi
halde ut
nokon som kan stå binokon som kan stå bi
: nokon som kan stå binokon som kan stå bi
stå bi halde ut
nokon som kan stå binokon som kan stå bi
: nokon som kan stå binokon som kan stå bi
halde ut
nokon som kan stå binokon som kan stå bi
: nokon som kan stå binokon som kan stå bi
//
stå nokon bi hjelpe nokon hjelpe nokon
stå nokon bi hjelpe nokon hjelpe nokon
ved sida av; hjå
//
leggje bi segle så tett opp mot vinden som mogleg (så fartøyet mistar farten) segle så tett opp mot vinden som mogleg (så fartøyet mistar farten)
leggje bi segle så tett opp mot vinden som mogleg (så fartøyet mistar farten) segle så tett opp mot vinden som mogleg (så fartøyet mistar farten) //
liggje bi om fartøy: liggje omtrent stille mot vinden; liggje på vêret om fartøy: liggje omtrent stille mot vinden; liggje på vêret
liggje bi om fartøy: liggje omtrent stille mot vinden; liggje på vêret om fartøy: liggje omtrent stille mot vinden; liggje på vêret //
stå bi halde ut
nokon som kan stå binokon som kan stå bi
: nokon som kan stå binokon som kan stå bi
halde ut
nokon som kan stå binokon som kan stå bi
: nokon som kan stå binokon som kan stå bi
stå bi halde ut
nokon som kan stå binokon som kan stå bi
: nokon som kan stå binokon som kan stå bi
halde ut
nokon som kan stå binokon som kan stå bi
: nokon som kan stå binokon som kan stå bi
//
stå nokon bi hjelpe nokon hjelpe nokon
stå nokon bi hjelpe nokon hjelpe nokon
I bi- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet bi-
(same opphav som bi)
1 prefiks (1) i ord som nemner noko som kjem i tillegg; i ord som bidrag
1 prefiks (1) i ord som nemner noko som kjem i tillegg; i ord som bidrag
2 prefiks (1) i ord som nemner noko som tyder mindre enn noko anna; i ord som biinntekt og biprodukt; motsett hovud-
2 prefiks (1) i ord som nemner noko som tyder mindre enn noko anna; i ord som biinntekt og biprodukt; motsett hovud-
1 prefiks (1) i ord som nemner noko som kjem i tillegg; i ord som bidrag
1 prefiks (1) i ord som nemner noko som kjem i tillegg; i ord som bidrag
2 prefiks (1) i ord som nemner noko som tyder mindre enn noko anna; i ord som biinntekt og biprodukt; motsett hovud-
2 prefiks (1) i ord som nemner noko som tyder mindre enn noko anna; i ord som biinntekt og biprodukt; motsett hovud-
II bi- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet bi-
(av latin bis 'to gonger') prefiks (1) i ord som nemner to delar, fenomen eller eigenskapar; i ord som bigami og bilateral; jamfør I di- prefiks (1) i ord som nemner to delar, fenomen eller eigenskapar; i ord som bigami og bilateral; jamfør I di-

 

Resultat pr. side