Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'behandla' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
behandle  
(behandla) 
behandle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet behandle
(behan´dle; fra tysk, opprinnelig 'håndtere')
1 benytte en bestemt framgangsmåte for å helbrede noen eller redusere et helseproblem
behandle en pasientbehandle en pasient / diagnostisere og behandle kreftdiagnostisere og behandle kreft
: behandle en pasientbehandle en pasient / diagnostisere og behandle kreftdiagnostisere og behandle kreft
1 benytte en bestemt framgangsmåte for å helbrede noen eller redusere et helseproblem
behandle en pasientbehandle en pasient / diagnostisere og behandle kreftdiagnostisere og behandle kreft
: behandle en pasientbehandle en pasient / diagnostisere og behandle kreftdiagnostisere og behandle kreft
2 sette seg inn i en sak og komme fram til en avgjørelse
behandle et emnebehandle et emne / behandle en søknadbehandle en søknad / Høyesterett har behandlet sakenHøyesterett har behandlet saken
: behandle et emnebehandle et emne / behandle en søknadbehandle en søknad / Høyesterett har behandlet sakenHøyesterett har behandlet saken
2 sette seg inn i en sak og komme fram til en avgjørelse
behandle et emnebehandle et emne / behandle en søknadbehandle en søknad / Høyesterett har behandlet sakenHøyesterett har behandlet saken
: behandle et emnebehandle et emne / behandle en søknadbehandle en søknad / Høyesterett har behandlet sakenHøyesterett har behandlet saken
3 fare fram mot
behandle andre dårligbehandle andre dårlig / behandle kundene høfligbehandle kundene høflig / tenk å behandle folk slik!tenk å behandle folk slik!
: behandle andre dårligbehandle andre dårlig / behandle kundene høfligbehandle kundene høflig / tenk å behandle folk slik!tenk å behandle folk slik!
3 fare fram mot
behandle andre dårligbehandle andre dårlig / behandle kundene høfligbehandle kundene høflig / tenk å behandle folk slik!tenk å behandle folk slik!
: behandle andre dårligbehandle andre dårlig / behandle kundene høfligbehandle kundene høflig / tenk å behandle folk slik!tenk å behandle folk slik!
4 bearbeide
bordet er behandlet med matt lakkbordet er behandlet med matt lakk
: bordet er behandlet med matt lakkbordet er behandlet med matt lakk
4 bearbeide
bordet er behandlet med matt lakkbordet er behandlet med matt lakk
: bordet er behandlet med matt lakkbordet er behandlet med matt lakk
5 betjene, bruke
kunne behandle en PCkunne behandle en PC
: kunne behandle en PCkunne behandle en PC
5 betjene, bruke
kunne behandle en PCkunne behandle en PC
: kunne behandle en PCkunne behandle en PC
1 benytte en bestemt framgangsmåte for å helbrede noen eller redusere et helseproblem
behandle en pasientbehandle en pasient / diagnostisere og behandle kreftdiagnostisere og behandle kreft
: behandle en pasientbehandle en pasient / diagnostisere og behandle kreftdiagnostisere og behandle kreft
1 benytte en bestemt framgangsmåte for å helbrede noen eller redusere et helseproblem
behandle en pasientbehandle en pasient / diagnostisere og behandle kreftdiagnostisere og behandle kreft
: behandle en pasientbehandle en pasient / diagnostisere og behandle kreftdiagnostisere og behandle kreft
2 sette seg inn i en sak og komme fram til en avgjørelse
behandle et emnebehandle et emne / behandle en søknadbehandle en søknad / Høyesterett har behandlet sakenHøyesterett har behandlet saken
: behandle et emnebehandle et emne / behandle en søknadbehandle en søknad / Høyesterett har behandlet sakenHøyesterett har behandlet saken
2 sette seg inn i en sak og komme fram til en avgjørelse
behandle et emnebehandle et emne / behandle en søknadbehandle en søknad / Høyesterett har behandlet sakenHøyesterett har behandlet saken
: behandle et emnebehandle et emne / behandle en søknadbehandle en søknad / Høyesterett har behandlet sakenHøyesterett har behandlet saken
3 fare fram mot
behandle andre dårligbehandle andre dårlig / behandle kundene høfligbehandle kundene høflig / tenk å behandle folk slik!tenk å behandle folk slik!
: behandle andre dårligbehandle andre dårlig / behandle kundene høfligbehandle kundene høflig / tenk å behandle folk slik!tenk å behandle folk slik!
3 fare fram mot
behandle andre dårligbehandle andre dårlig / behandle kundene høfligbehandle kundene høflig / tenk å behandle folk slik!tenk å behandle folk slik!
: behandle andre dårligbehandle andre dårlig / behandle kundene høfligbehandle kundene høflig / tenk å behandle folk slik!tenk å behandle folk slik!
4 bearbeide
bordet er behandlet med matt lakkbordet er behandlet med matt lakk
: bordet er behandlet med matt lakkbordet er behandlet med matt lakk
4 bearbeide
bordet er behandlet med matt lakkbordet er behandlet med matt lakk
: bordet er behandlet med matt lakkbordet er behandlet med matt lakk
5 betjene, bruke
kunne behandle en PCkunne behandle en PC
: kunne behandle en PCkunne behandle en PC
5 betjene, bruke
kunne behandle en PCkunne behandle en PC
: kunne behandle en PCkunne behandle en PC

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
behandle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet behandle
(behan´dle; frå tysk, opphavleg 'handtere')
1 nytte ein viss framgangsmåte for å lækje nokon eller minke eit helseproblem
behandle ein pasientbehandle ein pasient / behandle leddgiktbehandle leddgikt
: behandle ein pasientbehandle ein pasient / behandle leddgiktbehandle leddgikt
1 nytte ein viss framgangsmåte for å lækje nokon eller minke eit helseproblem
behandle ein pasientbehandle ein pasient / behandle leddgiktbehandle leddgikt
: behandle ein pasientbehandle ein pasient / behandle leddgiktbehandle leddgikt
2 setje seg inn i ei sak og kome fram til ei avgjerd; handsame (2)
behandle saka i styretbehandle saka i styret
: behandle saka i styretbehandle saka i styret
2 setje seg inn i ei sak og kome fram til ei avgjerd; handsame (2)
behandle saka i styretbehandle saka i styret
: behandle saka i styretbehandle saka i styret
3 fare fram mot; fare åt med
behandle kundane høflegbehandle kundane høfleg
: behandle kundane høflegbehandle kundane høfleg
3 fare fram mot; fare åt med
behandle kundane høflegbehandle kundane høfleg
: behandle kundane høflegbehandle kundane høfleg
4 handsame (1)
behandle treverket med eit soppdrepande middelbehandle treverket med eit soppdrepande middel
: behandle treverket med eit soppdrepande middelbehandle treverket med eit soppdrepande middel
4 handsame (1)
behandle treverket med eit soppdrepande middelbehandle treverket med eit soppdrepande middel
: behandle treverket med eit soppdrepande middelbehandle treverket med eit soppdrepande middel
5 bruke, betene (2)
behandle ei motorsagbehandle ei motorsag
: behandle ei motorsagbehandle ei motorsag
5 bruke, betene (2)
behandle ei motorsagbehandle ei motorsag
: behandle ei motorsagbehandle ei motorsag
1 nytte ein viss framgangsmåte for å lækje nokon eller minke eit helseproblem
behandle ein pasientbehandle ein pasient / behandle leddgiktbehandle leddgikt
: behandle ein pasientbehandle ein pasient / behandle leddgiktbehandle leddgikt
1 nytte ein viss framgangsmåte for å lækje nokon eller minke eit helseproblem
behandle ein pasientbehandle ein pasient / behandle leddgiktbehandle leddgikt
: behandle ein pasientbehandle ein pasient / behandle leddgiktbehandle leddgikt
2 setje seg inn i ei sak og kome fram til ei avgjerd; handsame (2)
behandle saka i styretbehandle saka i styret
: behandle saka i styretbehandle saka i styret
2 setje seg inn i ei sak og kome fram til ei avgjerd; handsame (2)
behandle saka i styretbehandle saka i styret
: behandle saka i styretbehandle saka i styret
3 fare fram mot; fare åt med
behandle kundane høflegbehandle kundane høfleg
: behandle kundane høflegbehandle kundane høfleg
3 fare fram mot; fare åt med
behandle kundane høflegbehandle kundane høfleg
: behandle kundane høflegbehandle kundane høfleg
4 handsame (1)
behandle treverket med eit soppdrepande middelbehandle treverket med eit soppdrepande middel
: behandle treverket med eit soppdrepande middelbehandle treverket med eit soppdrepande middel
4 handsame (1)
behandle treverket med eit soppdrepande middelbehandle treverket med eit soppdrepande middel
: behandle treverket med eit soppdrepande middelbehandle treverket med eit soppdrepande middel
5 bruke, betene (2)
behandle ei motorsagbehandle ei motorsag
: behandle ei motorsagbehandle ei motorsag
5 bruke, betene (2)
behandle ei motorsagbehandle ei motorsag
: behandle ei motorsagbehandle ei motorsag

 

Resultat pr. side