Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
begynnelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet begynnelse
(bejyn´nelse; av begynne) første del av et forløp eller en periode; det at noe begynner; start
i begynnelsen av ungdomstideni begynnelsen av ungdomstiden / ved begynnelsen av åretved begynnelsen av året / på begynnelsen av 2000-talletpå begynnelsen av 2000-tallet / dette er bare begynnelsendette er bare begynnelsen / fra begynnelse til sluttfra begynnelse til slutt / et prosjekt i sin spede begynnelseet prosjekt i sin spede begynnelse / la meg begynne med begynnelsenla meg begynne med begynnelsen / dette er ikke nok, men det er i hvert fall en god begynnelsedette er ikke nok, men det er i hvert fall en god begynnelse / stå ved begynnelsen av sin karrierestå ved begynnelsen av sin karriere
: i begynnelsen av ungdomstideni begynnelsen av ungdomstiden / ved begynnelsen av åretved begynnelsen av året / på begynnelsen av 2000-talletpå begynnelsen av 2000-tallet / dette er bare begynnelsendette er bare begynnelsen / fra begynnelse til sluttfra begynnelse til slutt / et prosjekt i sin spede begynnelseet prosjekt i sin spede begynnelse / la meg begynne med begynnelsenla meg begynne med begynnelsen / dette er ikke nok, men det er i hvert fall en god begynnelsedette er ikke nok, men det er i hvert fall en god begynnelse / stå ved begynnelsen av sin karrierestå ved begynnelsen av sin karriere
//
begynnelsen på slutten første tegn på at noe går mot en avslutning
er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
: er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
første tegn på at noe går mot en avslutning
er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
: er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
begynnelsen på slutten første tegn på at noe går mot en avslutning
er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
: er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
første tegn på at noe går mot en avslutning
er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
: er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
første del av et forløp eller en periode; det at noe begynner; start
i begynnelsen av ungdomstideni begynnelsen av ungdomstiden / ved begynnelsen av åretved begynnelsen av året / på begynnelsen av 2000-talletpå begynnelsen av 2000-tallet / dette er bare begynnelsendette er bare begynnelsen / fra begynnelse til sluttfra begynnelse til slutt / et prosjekt i sin spede begynnelseet prosjekt i sin spede begynnelse / la meg begynne med begynnelsenla meg begynne med begynnelsen / dette er ikke nok, men det er i hvert fall en god begynnelsedette er ikke nok, men det er i hvert fall en god begynnelse / stå ved begynnelsen av sin karrierestå ved begynnelsen av sin karriere
: i begynnelsen av ungdomstideni begynnelsen av ungdomstiden / ved begynnelsen av åretved begynnelsen av året / på begynnelsen av 2000-talletpå begynnelsen av 2000-tallet / dette er bare begynnelsendette er bare begynnelsen / fra begynnelse til sluttfra begynnelse til slutt / et prosjekt i sin spede begynnelseet prosjekt i sin spede begynnelse / la meg begynne med begynnelsenla meg begynne med begynnelsen / dette er ikke nok, men det er i hvert fall en god begynnelsedette er ikke nok, men det er i hvert fall en god begynnelse / stå ved begynnelsen av sin karrierestå ved begynnelsen av sin karriere
//
begynnelsen på slutten første tegn på at noe går mot en avslutning
er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
: er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
første tegn på at noe går mot en avslutning
er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
: er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
begynnelsen på slutten første tegn på at noe går mot en avslutning
er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
: er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
første tegn på at noe går mot en avslutning
er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?
: er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?er dette begynnelsen på slutten for regjeringen?

 

Resultat pr. side