Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
banke (I)
tråleren befant seg ute på bankenetråleren befant seg ute på bankene
: tråleren befant seg ute på bankenetråleren befant seg ute på bankene
banke (I)
tråleren befant seg ute på bankenetråleren befant seg ute på bankene
: tråleren befant seg ute på bankenetråleren befant seg ute på bankene
II bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
(gjennom fransk banque, fra italiensk banca, banco 'pengevekslerdisk', opprinnelig germansk; samme opprinnelse som benk)
1 institusjon som tar imot innskudd av penger, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
sette penger i bankensette penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: sette penger i bankensette penger i banken / sikker som bankensikker som banken; som etterledd i ord som forretningsbank, sparebank
1 institusjon som tar imot innskudd av penger, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
sette penger i bankensette penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: sette penger i bankensette penger i banken / sikker som bankensikker som banken; som etterledd i ord som forretningsbank, sparebank
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 (reserve)lager, opplagsplass;
som etterledd i ord som blodbank, databank, genbank, spillebank
3 (reserve)lager, opplagsplass;
som etterledd i ord som blodbank, databank, genbank, spillebank
1 institusjon som tar imot innskudd av penger, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
sette penger i bankensette penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: sette penger i bankensette penger i banken / sikker som bankensikker som banken; som etterledd i ord som forretningsbank, sparebank
1 institusjon som tar imot innskudd av penger, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
sette penger i bankensette penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: sette penger i bankensette penger i banken / sikker som bankensikker som banken; som etterledd i ord som forretningsbank, sparebank
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 (reserve)lager, opplagsplass;
som etterledd i ord som blodbank, databank, genbank, spillebank
3 (reserve)lager, opplagsplass;
som etterledd i ord som blodbank, databank, genbank, spillebank
III bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
(av II banke)
1 slag (I), dunk (II);
som etterledd i ord som hjertebank
1 slag (I), dunk (II);
som etterledd i ord som hjertebank
2 juling
bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotballvi fikk bank av svenskene i fotball
: bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotballvi fikk bank av svenskene i fotball
2 juling
bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotballvi fikk bank av svenskene i fotball
: bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotballvi fikk bank av svenskene i fotball
1 slag (I), dunk (II);
som etterledd i ord som hjertebank
1 slag (I), dunk (II);
som etterledd i ord som hjertebank
2 juling
bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotballvi fikk bank av svenskene i fotball
: bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotballvi fikk bank av svenskene i fotball
2 juling
bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotballvi fikk bank av svenskene i fotball
: bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotballvi fikk bank av svenskene i fotball
IV bank n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bank
(samme opprinnelse som III bank) enkel bankelyd, enkelt dunk
et bank i veggenet bank i veggen
: et bank i veggenet bank i veggen
enkel bankelyd, enkelt dunk
et bank i veggenet bank i veggen
: et bank i veggenet bank i veggen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
banke (I)
dei fiska heilt ute på bankanedei fiska heilt ute på bankane
: dei fiska heilt ute på bankanedei fiska heilt ute på bankane
banke (I)
dei fiska heilt ute på bankanedei fiska heilt ute på bankane
: dei fiska heilt ute på bankanedei fiska heilt ute på bankane
II bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
(gjennom fransk banque, frå italiensk banca, banco 'pengevekslardisk', opphavleg germansk; same opphav som benk)
1 institusjon som tek mot innskot av pengar, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje pengar i bankensetje pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje pengar i bankensetje pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
1 institusjon som tek mot innskot av pengar, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje pengar i bankensetje pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje pengar i bankensetje pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 (reserve)lager, opplagsstad;
som etterledd i ord som blodbank, databank, spelebank
3 (reserve)lager, opplagsstad;
som etterledd i ord som blodbank, databank, spelebank
1 institusjon som tek mot innskot av pengar, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje pengar i bankensetje pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje pengar i bankensetje pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
1 institusjon som tek mot innskot av pengar, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje pengar i bankensetje pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje pengar i bankensetje pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 (reserve)lager, opplagsstad;
som etterledd i ord som blodbank, databank, spelebank
3 (reserve)lager, opplagsstad;
som etterledd i ord som blodbank, databank, spelebank
III bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bank
(av II banke)
1 slag (I,1), dunk (II,1)
eit bank i veggeneit bank i veggen
: eit bank i veggeneit bank i veggen; som etterledd i ord som hjartebank
1 slag (I,1), dunk (II,1)
eit bank i veggeneit bank i veggen
: eit bank i veggeneit bank i veggen; som etterledd i ord som hjartebank
2 juling
få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
: få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
2 juling
få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
: få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
1 slag (I,1), dunk (II,1)
eit bank i veggeneit bank i veggen
: eit bank i veggeneit bank i veggen; som etterledd i ord som hjartebank
1 slag (I,1), dunk (II,1)
eit bank i veggeneit bank i veggen
: eit bank i veggeneit bank i veggen; som etterledd i ord som hjartebank
2 juling
få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
: få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
2 juling
få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
: få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball

 

Resultat pr. side