Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'bada' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
bad  
(bada) 
bad n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bad
(norrønt bað)
1 det å bade
ta seg et badta seg et bad / et ufrivillig badet ufrivillig bad
: ta seg et badta seg et bad / et ufrivillig badet ufrivillig bad
1 det å bade
ta seg et badta seg et bad / et ufrivillig badet ufrivillig bad
: ta seg et badta seg et bad / et ufrivillig badet ufrivillig bad
2 væske som en bader noe i
varmt badvarmt bad / elektrolytisk badelektrolytisk bad
: varmt badvarmt bad / elektrolytisk badelektrolytisk bad
2 væske som en bader noe i
varmt badvarmt bad / elektrolytisk badelektrolytisk bad
: varmt badvarmt bad / elektrolytisk badelektrolytisk bad
3 baderom
leiligheten har nyoppusset badleiligheten har nyoppusset bad / være på badetvære på badet
: leiligheten har nyoppusset badleiligheten har nyoppusset bad / være på badetvære på badet
3 baderom
leiligheten har nyoppusset badleiligheten har nyoppusset bad / være på badetvære på badet
: leiligheten har nyoppusset badleiligheten har nyoppusset bad / være på badetvære på badet
4 badested (2), spa (I)
ta en kur ved et badta en kur ved et bad / et offentlig badet offentlig bad
: ta en kur ved et badta en kur ved et bad / et offentlig badet offentlig bad
4 badested (2), spa (I)
ta en kur ved et badta en kur ved et bad / et offentlig badet offentlig bad
: ta en kur ved et badta en kur ved et bad / et offentlig badet offentlig bad
5 i overført betydning: stor mengde, ansamling
et bad av lyset bad av lys / den lå i et bad av fløte og ostden lå i et bad av fløte og ost
: et bad av lyset bad av lys / den lå i et bad av fløte og ostden lå i et bad av fløte og ost; i ord som blodbad
5 i overført betydning: stor mengde, ansamling
et bad av lyset bad av lys / den lå i et bad av fløte og ostden lå i et bad av fløte og ost
: et bad av lyset bad av lys / den lå i et bad av fløte og ostden lå i et bad av fløte og ost; i ord som blodbad
1 det å bade
ta seg et badta seg et bad / et ufrivillig badet ufrivillig bad
: ta seg et badta seg et bad / et ufrivillig badet ufrivillig bad
1 det å bade
ta seg et badta seg et bad / et ufrivillig badet ufrivillig bad
: ta seg et badta seg et bad / et ufrivillig badet ufrivillig bad
2 væske som en bader noe i
varmt badvarmt bad / elektrolytisk badelektrolytisk bad
: varmt badvarmt bad / elektrolytisk badelektrolytisk bad
2 væske som en bader noe i
varmt badvarmt bad / elektrolytisk badelektrolytisk bad
: varmt badvarmt bad / elektrolytisk badelektrolytisk bad
3 baderom
leiligheten har nyoppusset badleiligheten har nyoppusset bad / være på badetvære på badet
: leiligheten har nyoppusset badleiligheten har nyoppusset bad / være på badetvære på badet
3 baderom
leiligheten har nyoppusset badleiligheten har nyoppusset bad / være på badetvære på badet
: leiligheten har nyoppusset badleiligheten har nyoppusset bad / være på badetvære på badet
4 badested (2), spa (I)
ta en kur ved et badta en kur ved et bad / et offentlig badet offentlig bad
: ta en kur ved et badta en kur ved et bad / et offentlig badet offentlig bad
4 badested (2), spa (I)
ta en kur ved et badta en kur ved et bad / et offentlig badet offentlig bad
: ta en kur ved et badta en kur ved et bad / et offentlig badet offentlig bad
5 i overført betydning: stor mengde, ansamling
et bad av lyset bad av lys / den lå i et bad av fløte og ostden lå i et bad av fløte og ost
: et bad av lyset bad av lys / den lå i et bad av fløte og ostden lå i et bad av fløte og ost; i ord som blodbad
5 i overført betydning: stor mengde, ansamling
et bad av lyset bad av lys / den lå i et bad av fløte og ostden lå i et bad av fløte og ost
: et bad av lyset bad av lys / den lå i et bad av fløte og ostden lå i et bad av fløte og ost; i ord som blodbad
bade  
(bada) 
bade v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bade
1 ta seg et bad (1); la vann skylle over (seg selv eller andre); legge kroppen i vann (for å vaske den)
bade og legge ungenebade og legge ungene / bade i sjøenbade i sjøen / bade i fontenenbade i fontenen
: bade og legge ungenebade og legge ungene / bade i sjøenbade i sjøen / bade i fontenenbade i fontenen
1 ta seg et bad (1); la vann skylle over (seg selv eller andre); legge kroppen i vann (for å vaske den)
bade og legge ungenebade og legge ungene / bade i sjøenbade i sjøen / bade i fontenenbade i fontenen
: bade og legge ungenebade og legge ungene / bade i sjøenbade i sjøen / bade i fontenenbade i fontenen
2 dyppe, skylle i en væske (I); være innhyllet av fuktighet
bade kjøttet i marinadebade kjøttet i marinade / ligge badet i svetteligge badet i svette
: bade kjøttet i marinadebade kjøttet i marinade / ligge badet i svetteligge badet i svette
2 dyppe, skylle i en væske (I); være innhyllet av fuktighet
bade kjøttet i marinadebade kjøttet i marinade / ligge badet i svetteligge badet i svette
: bade kjøttet i marinadebade kjøttet i marinade / ligge badet i svetteligge badet i svette
3 i overført betydning: la seg innhylle, være omgitt av (noe annet enn væske)
bygda lå badet i solbygda lå badet i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene bader i søppelgatene bader i søppel
: bygda lå badet i solbygda lå badet i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene bader i søppelgatene bader i søppel
3 i overført betydning: la seg innhylle, være omgitt av (noe annet enn væske)
bygda lå badet i solbygda lå badet i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene bader i søppelgatene bader i søppel
: bygda lå badet i solbygda lå badet i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene bader i søppelgatene bader i søppel
1 ta seg et bad (1); la vann skylle over (seg selv eller andre); legge kroppen i vann (for å vaske den)
bade og legge ungenebade og legge ungene / bade i sjøenbade i sjøen / bade i fontenenbade i fontenen
: bade og legge ungenebade og legge ungene / bade i sjøenbade i sjøen / bade i fontenenbade i fontenen
1 ta seg et bad (1); la vann skylle over (seg selv eller andre); legge kroppen i vann (for å vaske den)
bade og legge ungenebade og legge ungene / bade i sjøenbade i sjøen / bade i fontenenbade i fontenen
: bade og legge ungenebade og legge ungene / bade i sjøenbade i sjøen / bade i fontenenbade i fontenen
2 dyppe, skylle i en væske (I); være innhyllet av fuktighet
bade kjøttet i marinadebade kjøttet i marinade / ligge badet i svetteligge badet i svette
: bade kjøttet i marinadebade kjøttet i marinade / ligge badet i svetteligge badet i svette
2 dyppe, skylle i en væske (I); være innhyllet av fuktighet
bade kjøttet i marinadebade kjøttet i marinade / ligge badet i svetteligge badet i svette
: bade kjøttet i marinadebade kjøttet i marinade / ligge badet i svetteligge badet i svette
3 i overført betydning: la seg innhylle, være omgitt av (noe annet enn væske)
bygda lå badet i solbygda lå badet i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene bader i søppelgatene bader i søppel
: bygda lå badet i solbygda lå badet i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene bader i søppelgatene bader i søppel
3 i overført betydning: la seg innhylle, være omgitt av (noe annet enn væske)
bygda lå badet i solbygda lå badet i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene bader i søppelgatene bader i søppel
: bygda lå badet i solbygda lå badet i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene bader i søppelgatene bader i søppel

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bade v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bade
(av bad)
1 ta seg eit bad (1); la vatn skylje over (seg sjølv eller andre); lauge
bade og leggje unganebade og leggje ungane / bade seg i sjøenbade seg i sjøen / bade i fontenabade i fontena
: bade og leggje unganebade og leggje ungane / bade seg i sjøenbade seg i sjøen / bade i fontenabade i fontena
1 ta seg eit bad (1); la vatn skylje over (seg sjølv eller andre); lauge
bade og leggje unganebade og leggje ungane / bade seg i sjøenbade seg i sjøen / bade i fontenabade i fontena
: bade og leggje unganebade og leggje ungane / bade seg i sjøenbade seg i sjøen / bade i fontenabade i fontena
2 duppe, skylje (ein ting, ein lekamsdel) i ei væske (I); vere dekt av
bade kjøtet i marinadebade kjøtet i marinade / liggje bada i sveitteliggje bada i sveitte
: bade kjøtet i marinadebade kjøtet i marinade / liggje bada i sveitteliggje bada i sveitte
2 duppe, skylje (ein ting, ein lekamsdel) i ei væske (I); vere dekt av
bade kjøtet i marinadebade kjøtet i marinade / liggje bada i sveitteliggje bada i sveitte
: bade kjøtet i marinadebade kjøtet i marinade / liggje bada i sveitteliggje bada i sveitte
3 i overført tyding: la noko få strøyme over, vere omgjeve av (noko anna enn væske)
landskapet låg bada i sollandskapet låg bada i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene badar i søppelgatene badar i søppel
: landskapet låg bada i sollandskapet låg bada i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene badar i søppelgatene badar i søppel
3 i overført tyding: la noko få strøyme over, vere omgjeve av (noko anna enn væske)
landskapet låg bada i sollandskapet låg bada i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene badar i søppelgatene badar i søppel
: landskapet låg bada i sollandskapet låg bada i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene badar i søppelgatene badar i søppel
1 ta seg eit bad (1); la vatn skylje over (seg sjølv eller andre); lauge
bade og leggje unganebade og leggje ungane / bade seg i sjøenbade seg i sjøen / bade i fontenabade i fontena
: bade og leggje unganebade og leggje ungane / bade seg i sjøenbade seg i sjøen / bade i fontenabade i fontena
1 ta seg eit bad (1); la vatn skylje over (seg sjølv eller andre); lauge
bade og leggje unganebade og leggje ungane / bade seg i sjøenbade seg i sjøen / bade i fontenabade i fontena
: bade og leggje unganebade og leggje ungane / bade seg i sjøenbade seg i sjøen / bade i fontenabade i fontena
2 duppe, skylje (ein ting, ein lekamsdel) i ei væske (I); vere dekt av
bade kjøtet i marinadebade kjøtet i marinade / liggje bada i sveitteliggje bada i sveitte
: bade kjøtet i marinadebade kjøtet i marinade / liggje bada i sveitteliggje bada i sveitte
2 duppe, skylje (ein ting, ein lekamsdel) i ei væske (I); vere dekt av
bade kjøtet i marinadebade kjøtet i marinade / liggje bada i sveitteliggje bada i sveitte
: bade kjøtet i marinadebade kjøtet i marinade / liggje bada i sveitteliggje bada i sveitte
3 i overført tyding: la noko få strøyme over, vere omgjeve av (noko anna enn væske)
landskapet låg bada i sollandskapet låg bada i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene badar i søppelgatene badar i søppel
: landskapet låg bada i sollandskapet låg bada i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene badar i søppelgatene badar i søppel
3 i overført tyding: la noko få strøyme over, vere omgjeve av (noko anna enn væske)
landskapet låg bada i sollandskapet låg bada i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene badar i søppelgatene badar i søppel
: landskapet låg bada i sollandskapet låg bada i sol / bade i gjørmebade i gjørme / gatene badar i søppelgatene badar i søppel

 

Resultat pr. side