Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
avstand m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avstand
(fra tysk 'det å stå borte (fra noe)')
1 distanse; mellomrom
avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / Norge er et land med store avstanderNorge er et land med store avstander
: avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / Norge er et land med store avstanderNorge er et land med store avstander
1 distanse; mellomrom
avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / Norge er et land med store avstanderNorge er et land med store avstander
: avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / Norge er et land med store avstanderNorge er et land med store avstander
2 i overført betydning: stort skille; gap (II,2)
holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / få noe på avstandfå noe på avstand
: holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / få noe på avstandfå noe på avstand
2 i overført betydning: stort skille; gap (II,2)
holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / få noe på avstandfå noe på avstand
: holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / få noe på avstandfå noe på avstand
3
holde avstand til være reservert overfor være reservert overfor
holde avstand til være reservert overfor være reservert overfor //
holde på avstand hindre i å komme for nær inn på livet hindre i å komme for nær inn på livet
holde på avstand hindre i å komme for nær inn på livet hindre i å komme for nær inn på livet //
holde seg på avstand fra unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen)
holde seg på avstand fra unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) //
ta avstand fra si seg sterkt uenig med eller i si seg sterkt uenig med eller i
ta avstand fra si seg sterkt uenig med eller i si seg sterkt uenig med eller i
3
holde avstand til være reservert overfor være reservert overfor
holde avstand til være reservert overfor være reservert overfor //
holde på avstand hindre i å komme for nær inn på livet hindre i å komme for nær inn på livet
holde på avstand hindre i å komme for nær inn på livet hindre i å komme for nær inn på livet //
holde seg på avstand fra unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen)
holde seg på avstand fra unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) //
ta avstand fra si seg sterkt uenig med eller i si seg sterkt uenig med eller i
ta avstand fra si seg sterkt uenig med eller i si seg sterkt uenig med eller i
1 distanse; mellomrom
avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / Norge er et land med store avstanderNorge er et land med store avstander
: avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / Norge er et land med store avstanderNorge er et land med store avstander
1 distanse; mellomrom
avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / Norge er et land med store avstanderNorge er et land med store avstander
: avstanden mellom hjulene er to meteravstanden mellom hjulene er to meter / avstanden til gjerdet er fire meteravstanden til gjerdet er fire meter / gjenkjenne noen på lang avstandgjenkjenne noen på lang avstand / Norge er et land med store avstanderNorge er et land med store avstander
2 i overført betydning: stort skille; gap (II,2)
holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / få noe på avstandfå noe på avstand
: holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / få noe på avstandfå noe på avstand
2 i overført betydning: stort skille; gap (II,2)
holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / få noe på avstandfå noe på avstand
: holde avstanden til de underordnedeholde avstanden til de underordnede / stor avstand mellom foreldre og barnstor avstand mellom foreldre og barn / få noe på avstandfå noe på avstand
3
holde avstand til være reservert overfor være reservert overfor
holde avstand til være reservert overfor være reservert overfor //
holde på avstand hindre i å komme for nær inn på livet hindre i å komme for nær inn på livet
holde på avstand hindre i å komme for nær inn på livet hindre i å komme for nær inn på livet //
holde seg på avstand fra unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen)
holde seg på avstand fra unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) //
ta avstand fra si seg sterkt uenig med eller i si seg sterkt uenig med eller i
ta avstand fra si seg sterkt uenig med eller i si seg sterkt uenig med eller i
3
holde avstand til være reservert overfor være reservert overfor
holde avstand til være reservert overfor være reservert overfor //
holde på avstand hindre i å komme for nær inn på livet hindre i å komme for nær inn på livet
holde på avstand hindre i å komme for nær inn på livet hindre i å komme for nær inn på livet //
holde seg på avstand fra unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen)
holde seg på avstand fra unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) unngå å ha for mye å gjøre med (noe eller noen) //
ta avstand fra si seg sterkt uenig med eller i si seg sterkt uenig med eller i
ta avstand fra si seg sterkt uenig med eller i si seg sterkt uenig med eller i

 

Resultat pr. side