Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'avslutta' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
avslutte  
(avslutta) 
av|slutte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avslutte
(fra dansk, trolig fra tysk)
1 gjøre helt ferdig; fullføre; gjøre opp
avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / arbeidet blir avsluttet for dagenarbeidet blir avsluttet for dagen / avslutte en kontoavslutte en konto
: avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / arbeidet blir avsluttet for dagenarbeidet blir avsluttet for dagen / avslutte en kontoavslutte en konto
1 gjøre helt ferdig; fullføre; gjøre opp
avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / arbeidet blir avsluttet for dagenarbeidet blir avsluttet for dagen / avslutte en kontoavslutte en konto
: avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / arbeidet blir avsluttet for dagenarbeidet blir avsluttet for dagen / avslutte en kontoavslutte en konto
2 brukt som adjektiv
en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe
: en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe
2 brukt som adjektiv
en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe
: en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe
1 gjøre helt ferdig; fullføre; gjøre opp
avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / arbeidet blir avsluttet for dagenarbeidet blir avsluttet for dagen / avslutte en kontoavslutte en konto
: avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / arbeidet blir avsluttet for dagenarbeidet blir avsluttet for dagen / avslutte en kontoavslutte en konto
1 gjøre helt ferdig; fullføre; gjøre opp
avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / arbeidet blir avsluttet for dagenarbeidet blir avsluttet for dagen / avslutte en kontoavslutte en konto
: avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / arbeidet blir avsluttet for dagenarbeidet blir avsluttet for dagen / avslutte en kontoavslutte en konto
2 brukt som adjektiv
en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe
: en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe
2 brukt som adjektiv
en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe
: en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
av|slutte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avslutte
(gjennom bokmål, frå dansk, truleg etter tysk)
1 gjere heilt ferdig; fullføre; gjere opp
avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / møtet blir avslutta med ein songmøtet blir avslutta med ein song / avslutte ein rekneskapavslutte ein rekneskap
: avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / møtet blir avslutta med ein songmøtet blir avslutta med ein song / avslutte ein rekneskapavslutte ein rekneskap
1 gjere heilt ferdig; fullføre; gjere opp
avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / møtet blir avslutta med ein songmøtet blir avslutta med ein song / avslutte ein rekneskapavslutte ein rekneskap
: avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / møtet blir avslutta med ein songmøtet blir avslutta med ein song / avslutte ein rekneskapavslutte ein rekneskap
2 brukt som adjektiv
ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
: ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
2 brukt som adjektiv
ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
: ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
1 gjere heilt ferdig; fullføre; gjere opp
avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / møtet blir avslutta med ein songmøtet blir avslutta med ein song / avslutte ein rekneskapavslutte ein rekneskap
: avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / møtet blir avslutta med ein songmøtet blir avslutta med ein song / avslutte ein rekneskapavslutte ein rekneskap
1 gjere heilt ferdig; fullføre; gjere opp
avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / møtet blir avslutta med ein songmøtet blir avslutta med ein song / avslutte ein rekneskapavslutte ein rekneskap
: avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / møtet blir avslutta med ein songmøtet blir avslutta med ein song / avslutte ein rekneskapavslutte ein rekneskap
2 brukt som adjektiv
ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
: ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
2 brukt som adjektiv
ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
: ei avslutta gruppeei avslutta gruppe

 

Resultat pr. side