Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'avslutta' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
avslutte  
(avslutta) 
av|slutte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avslutte
(fra dansk, trolig etter tysk)
1 gjøre opp; gjøre helt ferdig, fullføre
avslutte arbeidetavslutte arbeidet / konferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykketkonferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykket / avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / avslutte en konto, et regnskapavslutte en konto, et regnskap
: avslutte arbeidetavslutte arbeidet / konferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykketkonferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykket / avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / avslutte en konto, et regnskapavslutte en konto, et regnskap
1 gjøre opp; gjøre helt ferdig, fullføre
avslutte arbeidetavslutte arbeidet / konferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykketkonferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykket / avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / avslutte en konto, et regnskapavslutte en konto, et regnskap
: avslutte arbeidetavslutte arbeidet / konferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykketkonferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykket / avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / avslutte en konto, et regnskapavslutte en konto, et regnskap
2 ferdig, forbi; som adjektiv i perfektum partisipp: som er en enhet
en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe / det er et avsluttet kapitteldet er et avsluttet kapittel / vi betrakter saken som avsluttetvi betrakter saken som avsluttet
: en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe / det er et avsluttet kapitteldet er et avsluttet kapittel / vi betrakter saken som avsluttetvi betrakter saken som avsluttet
2 ferdig, forbi; som adjektiv i perfektum partisipp: som er en enhet
en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe / det er et avsluttet kapitteldet er et avsluttet kapittel / vi betrakter saken som avsluttetvi betrakter saken som avsluttet
: en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe / det er et avsluttet kapitteldet er et avsluttet kapittel / vi betrakter saken som avsluttetvi betrakter saken som avsluttet
1 gjøre opp; gjøre helt ferdig, fullføre
avslutte arbeidetavslutte arbeidet / konferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykketkonferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykket / avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / avslutte en konto, et regnskapavslutte en konto, et regnskap
: avslutte arbeidetavslutte arbeidet / konferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykketkonferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykket / avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / avslutte en konto, et regnskapavslutte en konto, et regnskap
1 gjøre opp; gjøre helt ferdig, fullføre
avslutte arbeidetavslutte arbeidet / konferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykketkonferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykket / avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / avslutte en konto, et regnskapavslutte en konto, et regnskap
: avslutte arbeidetavslutte arbeidet / konferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykketkonferansen, som nettopp er avsluttet, var vellykket / avslutte forhandlingeneavslutte forhandlingene / avslutte en konto, et regnskapavslutte en konto, et regnskap
2 ferdig, forbi; som adjektiv i perfektum partisipp: som er en enhet
en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe / det er et avsluttet kapitteldet er et avsluttet kapittel / vi betrakter saken som avsluttetvi betrakter saken som avsluttet
: en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe / det er et avsluttet kapitteldet er et avsluttet kapittel / vi betrakter saken som avsluttetvi betrakter saken som avsluttet
2 ferdig, forbi; som adjektiv i perfektum partisipp: som er en enhet
en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe / det er et avsluttet kapitteldet er et avsluttet kapittel / vi betrakter saken som avsluttetvi betrakter saken som avsluttet
: en avsluttet gruppeen avsluttet gruppe / det er et avsluttet kapitteldet er et avsluttet kapittel / vi betrakter saken som avsluttetvi betrakter saken som avsluttet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
av|slutte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avslutte
(gjennom bokmål truleg etter, tysk)
1 gjere heilt ferdig; fullføre, ende (IV); gjere opp
avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / avslutte ein konto, ein rekneskapavslutte ein konto, ein rekneskap
: avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / avslutte ein konto, ein rekneskapavslutte ein konto, ein rekneskap
1 gjere heilt ferdig; fullføre, ende (IV); gjere opp
avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / avslutte ein konto, ein rekneskapavslutte ein konto, ein rekneskap
: avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / avslutte ein konto, ein rekneskapavslutte ein konto, ein rekneskap
2 i perfektum partisipp: som er ei sjølvstendig eining
ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
: ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
2 i perfektum partisipp: som er ei sjølvstendig eining
ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
: ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
1 gjere heilt ferdig; fullføre, ende (IV); gjere opp
avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / avslutte ein konto, ein rekneskapavslutte ein konto, ein rekneskap
: avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / avslutte ein konto, ein rekneskapavslutte ein konto, ein rekneskap
1 gjere heilt ferdig; fullføre, ende (IV); gjere opp
avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / avslutte ein konto, ein rekneskapavslutte ein konto, ein rekneskap
: avslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måteavslutte den politiske gjerninga si på ein verdig måte / avslutte ein konto, ein rekneskapavslutte ein konto, ein rekneskap
2 i perfektum partisipp: som er ei sjølvstendig eining
ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
: ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
2 i perfektum partisipp: som er ei sjølvstendig eining
ei avslutta gruppeei avslutta gruppe
: ei avslutta gruppeei avslutta gruppe

 

Resultat pr. side