Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I auge n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet auge
; el. auga n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet auga
(norrønt auga)
1 sanseorgan for syn, særleg brukt om den fremre, synlege delen
to øyre og to augeto øyre og to auge / ha vondt i augaha vondt i auga / opne augaopne auga / halde seg for augahalde seg for auga / ha blå eller brune augeha blå eller brune auge / ha tårer i augaha tårer i auga
: to øyre og to augeto øyre og to auge / ha vondt i augaha vondt i auga / opne augaopne auga / halde seg for augahalde seg for auga / ha blå eller brune augeha blå eller brune auge / ha tårer i augaha tårer i auga
1 sanseorgan for syn, særleg brukt om den fremre, synlege delen
to øyre og to augeto øyre og to auge / ha vondt i augaha vondt i auga / opne augaopne auga / halde seg for augahalde seg for auga / ha blå eller brune augeha blå eller brune auge / ha tårer i augaha tårer i auga
: to øyre og to augeto øyre og to auge / ha vondt i augaha vondt i auga / opne augaopne auga / halde seg for augahalde seg for auga / ha blå eller brune augeha blå eller brune auge / ha tårer i augaha tårer i auga
2 synsevne, synssans
ha gode, dårlege augeha gode, dårlege auge
: ha gode, dårlege augeha gode, dårlege auge
2 synsevne, synssans
ha gode, dårlege augeha gode, dårlege auge
: ha gode, dårlege augeha gode, dårlege auge
3 uttrykk i auga; augelag
ha kvasse augeha kvasse auge / eit lurt glimt i augaeit lurt glimt i auga / ei gammal dame med milde augeei gammal dame med milde auge
: ha kvasse augeha kvasse auge / eit lurt glimt i augaeit lurt glimt i auga / ei gammal dame med milde augeei gammal dame med milde auge
3 uttrykk i auga; augelag
ha kvasse augeha kvasse auge / eit lurt glimt i augaeit lurt glimt i auga / ei gammal dame med milde augeei gammal dame med milde auge
: ha kvasse augeha kvasse auge / eit lurt glimt i augaeit lurt glimt i auga / ei gammal dame med milde augeei gammal dame med milde auge
4 blikk
så langt auget rekkså langt auget rekk / ikkje få auga fråikkje få auga frå / auga deira møttestauga deira møttest
: så langt auget rekkså langt auget rekk / ikkje få auga fråikkje få auga frå / auga deira møttestauga deira møttest
4 blikk
så langt auget rekkså langt auget rekk / ikkje få auga fråikkje få auga frå / auga deira møttestauga deira møttest
: så langt auget rekkså langt auget rekk / ikkje få auga fråikkje få auga frå / auga deira møttestauga deira møttest
5 oppfatning, synsmåte
vere viktig i eigne augevere viktig i eigne auge / sjå saka med norske augesjå saka med norske auge / ho er ein helt i mine augeho er ein helt i mine auge / sjå ei sak med nye augesjå ei sak med nye auge
: vere viktig i eigne augevere viktig i eigne auge / sjå saka med norske augesjå saka med norske auge / ho er ein helt i mine augeho er ein helt i mine auge / sjå ei sak med nye augesjå ei sak med nye auge
5 oppfatning, synsmåte
vere viktig i eigne augevere viktig i eigne auge / sjå saka med norske augesjå saka med norske auge / ho er ein helt i mine augeho er ein helt i mine auge / sjå ei sak med nye augesjå ei sak med nye auge
: vere viktig i eigne augevere viktig i eigne auge / sjå saka med norske augesjå saka med norske auge / ho er ein helt i mine augeho er ein helt i mine auge / sjå ei sak med nye augesjå ei sak med nye auge
6 merke eller flekk som liknar eit auge (I,1); jamfør smørauge
auga på ei potetauga på ei potet / terningen viste seks augeterningen viste seks auge
: auga på ei potetauga på ei potet / terningen viste seks augeterningen viste seks auge
6 merke eller flekk som liknar eit auge (I,1); jamfør smørauge
auga på ei potetauga på ei potet / terningen viste seks augeterningen viste seks auge
: auga på ei potetauga på ei potet / terningen viste seks augeterningen viste seks auge
7 opning (2), hol; jamfør nålauge
auget på ei nålauget på ei nål / auget i orkanenauget i orkanen
: auget på ei nålauget på ei nål / auget i orkanenauget i orkanen
7 opning (2), hol; jamfør nålauge
auget på ei nålauget på ei nål / auget i orkanenauget i orkanen
: auget på ei nålauget på ei nål / auget i orkanenauget i orkanen
8
auge for auge, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan
auge for auge, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan //
blått auge blåmerke (av bløding under huda) rundt auga blåmerke (av bløding under huda) rundt auga
blått auge blåmerke (av bløding under huda) rundt auga blåmerke (av bløding under huda) rundt auga //
det vonde auget blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
det vonde auget blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
//
falle i auga vere påfallande vere påfallande
falle i auga vere påfallande vere påfallande //
få auga opp for bli medviten om bli medviten om
få auga opp for bli medviten om bli medviten om //
få auge på oppdage, sjå oppdage, sjå
få auge på oppdage, sjå oppdage, sjå //
gjere store auge sperre auga opp av undring sperre auga opp av undring
gjere store auge sperre auga opp av undring sperre auga opp av undring //
ha auge for ha sans for; ha merksemda retta mot ha sans for; ha merksemda retta mot
ha auge for ha sans for; ha merksemda retta mot ha sans for; ha merksemda retta mot //
ha auga med seg følgje nøye med; vere årvak følgje nøye med; vere årvak
ha auga med seg følgje nøye med; vere årvak følgje nøye med; vere årvak //
ha eit godt auge til ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt
ha eit godt auge til ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt //
ha noko for auge ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha noko for auge ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
//
halde auge med passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
halde auge med passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
//
ikkje noko for auget lite pen lite pen
ikkje noko for auget lite pen lite pen //
ikkje tru sine eigne auge vere svært overraska vere svært overraska
ikkje tru sine eigne auge vere svært overraska vere svært overraska //
ikkje vilje sjå for sine auge ikkje vilje møte ikkje vilje møte
ikkje vilje sjå for sine auge ikkje vilje møte ikkje vilje møte //
kaste auga på bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
kaste auga på bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
//
kaste eit auge på sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
kaste eit auge på sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
//
late att auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
late att auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
//
lukke auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
lukke auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
//
med opne auge medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
med opne auge medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
//
sjå noko i auga vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
sjå noko i auga vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
//
sjå nokon i auga møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
sjå nokon i auga møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
//
springe i auga vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
springe i auga vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
//
ta til seg auga flytte blikket bort frå (noko) flytte blikket bort frå (noko)
ta til seg auga flytte blikket bort frå (noko) flytte blikket bort frå (noko) //
under fire auge på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
under fire auge på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
8
auge for auge, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan
auge for auge, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan //
blått auge blåmerke (av bløding under huda) rundt auga blåmerke (av bløding under huda) rundt auga
blått auge blåmerke (av bløding under huda) rundt auga blåmerke (av bløding under huda) rundt auga //
det vonde auget blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
det vonde auget blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
//
falle i auga vere påfallande vere påfallande
falle i auga vere påfallande vere påfallande //
få auga opp for bli medviten om bli medviten om
få auga opp for bli medviten om bli medviten om //
få auge på oppdage, sjå oppdage, sjå
få auge på oppdage, sjå oppdage, sjå //
gjere store auge sperre auga opp av undring sperre auga opp av undring
gjere store auge sperre auga opp av undring sperre auga opp av undring //
ha auge for ha sans for; ha merksemda retta mot ha sans for; ha merksemda retta mot
ha auge for ha sans for; ha merksemda retta mot ha sans for; ha merksemda retta mot //
ha auga med seg følgje nøye med; vere årvak følgje nøye med; vere årvak
ha auga med seg følgje nøye med; vere årvak følgje nøye med; vere årvak //
ha eit godt auge til ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt
ha eit godt auge til ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt //
ha noko for auge ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha noko for auge ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
//
halde auge med passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
halde auge med passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
//
ikkje noko for auget lite pen lite pen
ikkje noko for auget lite pen lite pen //
ikkje tru sine eigne auge vere svært overraska vere svært overraska
ikkje tru sine eigne auge vere svært overraska vere svært overraska //
ikkje vilje sjå for sine auge ikkje vilje møte ikkje vilje møte
ikkje vilje sjå for sine auge ikkje vilje møte ikkje vilje møte //
kaste auga på bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
kaste auga på bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
//
kaste eit auge på sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
kaste eit auge på sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
//
late att auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
late att auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
//
lukke auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
lukke auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
//
med opne auge medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
med opne auge medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
//
sjå noko i auga vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
sjå noko i auga vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
//
sjå nokon i auga møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
sjå nokon i auga møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
//
springe i auga vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
springe i auga vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
//
ta til seg auga flytte blikket bort frå (noko) flytte blikket bort frå (noko)
ta til seg auga flytte blikket bort frå (noko) flytte blikket bort frå (noko) //
under fire auge på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
under fire auge på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
1 sanseorgan for syn, særleg brukt om den fremre, synlege delen
to øyre og to augeto øyre og to auge / ha vondt i augaha vondt i auga / opne augaopne auga / halde seg for augahalde seg for auga / ha blå eller brune augeha blå eller brune auge / ha tårer i augaha tårer i auga
: to øyre og to augeto øyre og to auge / ha vondt i augaha vondt i auga / opne augaopne auga / halde seg for augahalde seg for auga / ha blå eller brune augeha blå eller brune auge / ha tårer i augaha tårer i auga
1 sanseorgan for syn, særleg brukt om den fremre, synlege delen
to øyre og to augeto øyre og to auge / ha vondt i augaha vondt i auga / opne augaopne auga / halde seg for augahalde seg for auga / ha blå eller brune augeha blå eller brune auge / ha tårer i augaha tårer i auga
: to øyre og to augeto øyre og to auge / ha vondt i augaha vondt i auga / opne augaopne auga / halde seg for augahalde seg for auga / ha blå eller brune augeha blå eller brune auge / ha tårer i augaha tårer i auga
2 synsevne, synssans
ha gode, dårlege augeha gode, dårlege auge
: ha gode, dårlege augeha gode, dårlege auge
2 synsevne, synssans
ha gode, dårlege augeha gode, dårlege auge
: ha gode, dårlege augeha gode, dårlege auge
3 uttrykk i auga; augelag
ha kvasse augeha kvasse auge / eit lurt glimt i augaeit lurt glimt i auga / ei gammal dame med milde augeei gammal dame med milde auge
: ha kvasse augeha kvasse auge / eit lurt glimt i augaeit lurt glimt i auga / ei gammal dame med milde augeei gammal dame med milde auge
3 uttrykk i auga; augelag
ha kvasse augeha kvasse auge / eit lurt glimt i augaeit lurt glimt i auga / ei gammal dame med milde augeei gammal dame med milde auge
: ha kvasse augeha kvasse auge / eit lurt glimt i augaeit lurt glimt i auga / ei gammal dame med milde augeei gammal dame med milde auge
4 blikk
så langt auget rekkså langt auget rekk / ikkje få auga fråikkje få auga frå / auga deira møttestauga deira møttest
: så langt auget rekkså langt auget rekk / ikkje få auga fråikkje få auga frå / auga deira møttestauga deira møttest
4 blikk
så langt auget rekkså langt auget rekk / ikkje få auga fråikkje få auga frå / auga deira møttestauga deira møttest
: så langt auget rekkså langt auget rekk / ikkje få auga fråikkje få auga frå / auga deira møttestauga deira møttest
5 oppfatning, synsmåte
vere viktig i eigne augevere viktig i eigne auge / sjå saka med norske augesjå saka med norske auge / ho er ein helt i mine augeho er ein helt i mine auge / sjå ei sak med nye augesjå ei sak med nye auge
: vere viktig i eigne augevere viktig i eigne auge / sjå saka med norske augesjå saka med norske auge / ho er ein helt i mine augeho er ein helt i mine auge / sjå ei sak med nye augesjå ei sak med nye auge
5 oppfatning, synsmåte
vere viktig i eigne augevere viktig i eigne auge / sjå saka med norske augesjå saka med norske auge / ho er ein helt i mine augeho er ein helt i mine auge / sjå ei sak med nye augesjå ei sak med nye auge
: vere viktig i eigne augevere viktig i eigne auge / sjå saka med norske augesjå saka med norske auge / ho er ein helt i mine augeho er ein helt i mine auge / sjå ei sak med nye augesjå ei sak med nye auge
6 merke eller flekk som liknar eit auge (I,1); jamfør smørauge
auga på ei potetauga på ei potet / terningen viste seks augeterningen viste seks auge
: auga på ei potetauga på ei potet / terningen viste seks augeterningen viste seks auge
6 merke eller flekk som liknar eit auge (I,1); jamfør smørauge
auga på ei potetauga på ei potet / terningen viste seks augeterningen viste seks auge
: auga på ei potetauga på ei potet / terningen viste seks augeterningen viste seks auge
7 opning (2), hol; jamfør nålauge
auget på ei nålauget på ei nål / auget i orkanenauget i orkanen
: auget på ei nålauget på ei nål / auget i orkanenauget i orkanen
7 opning (2), hol; jamfør nålauge
auget på ei nålauget på ei nål / auget i orkanenauget i orkanen
: auget på ei nålauget på ei nål / auget i orkanenauget i orkanen
8
auge for auge, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan
auge for auge, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan //
blått auge blåmerke (av bløding under huda) rundt auga blåmerke (av bløding under huda) rundt auga
blått auge blåmerke (av bløding under huda) rundt auga blåmerke (av bløding under huda) rundt auga //
det vonde auget blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
det vonde auget blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
//
falle i auga vere påfallande vere påfallande
falle i auga vere påfallande vere påfallande //
få auga opp for bli medviten om bli medviten om
få auga opp for bli medviten om bli medviten om //
få auge på oppdage, sjå oppdage, sjå
få auge på oppdage, sjå oppdage, sjå //
gjere store auge sperre auga opp av undring sperre auga opp av undring
gjere store auge sperre auga opp av undring sperre auga opp av undring //
ha auge for ha sans for; ha merksemda retta mot ha sans for; ha merksemda retta mot
ha auge for ha sans for; ha merksemda retta mot ha sans for; ha merksemda retta mot //
ha auga med seg følgje nøye med; vere årvak følgje nøye med; vere årvak
ha auga med seg følgje nøye med; vere årvak følgje nøye med; vere årvak //
ha eit godt auge til ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt
ha eit godt auge til ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt //
ha noko for auge ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha noko for auge ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
//
halde auge med passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
halde auge med passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
//
ikkje noko for auget lite pen lite pen
ikkje noko for auget lite pen lite pen //
ikkje tru sine eigne auge vere svært overraska vere svært overraska
ikkje tru sine eigne auge vere svært overraska vere svært overraska //
ikkje vilje sjå for sine auge ikkje vilje møte ikkje vilje møte
ikkje vilje sjå for sine auge ikkje vilje møte ikkje vilje møte //
kaste auga på bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
kaste auga på bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
//
kaste eit auge på sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
kaste eit auge på sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
//
late att auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
late att auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
//
lukke auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
lukke auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
//
med opne auge medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
med opne auge medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
//
sjå noko i auga vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
sjå noko i auga vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
//
sjå nokon i auga møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
sjå nokon i auga møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
//
springe i auga vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
springe i auga vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
//
ta til seg auga flytte blikket bort frå (noko) flytte blikket bort frå (noko)
ta til seg auga flytte blikket bort frå (noko) flytte blikket bort frå (noko) //
under fire auge på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
under fire auge på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
8
auge for auge, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan
auge for auge, tann for tann (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan (etter 2. Mos 21,24) hemnprinsipp som seier at nokon skal bli straffa med ein skade som svarar til skaden han eller ho har valda ein annan //
blått auge blåmerke (av bløding under huda) rundt auga blåmerke (av bløding under huda) rundt auga
blått auge blåmerke (av bløding under huda) rundt auga blåmerke (av bløding under huda) rundt auga //
det vonde auget blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
det vonde auget blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
blikk som seiest ha kraft til å skade menneske eller dyr
bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
: bli råka av det vonde augetbli råka av det vonde auget
//
falle i auga vere påfallande vere påfallande
falle i auga vere påfallande vere påfallande //
få auga opp for bli medviten om bli medviten om
få auga opp for bli medviten om bli medviten om //
få auge på oppdage, sjå oppdage, sjå
få auge på oppdage, sjå oppdage, sjå //
gjere store auge sperre auga opp av undring sperre auga opp av undring
gjere store auge sperre auga opp av undring sperre auga opp av undring //
ha auge for ha sans for; ha merksemda retta mot ha sans for; ha merksemda retta mot
ha auge for ha sans for; ha merksemda retta mot ha sans for; ha merksemda retta mot //
ha auga med seg følgje nøye med; vere årvak følgje nøye med; vere årvak
ha auga med seg følgje nøye med; vere årvak følgje nøye med; vere årvak //
ha eit godt auge til ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt
ha eit godt auge til ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt ha positive kjensler for; like (nokon) svært godt //
ha noko for auge ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha noko for auge ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
ha planar om; ha som formål; vere medviten om
berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
: berre ha eitt mål for augeberre ha eitt mål for auge / ha bumiljøet for augeha bumiljøet for auge
//
halde auge med passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
halde auge med passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
passe på; følgje med på; sjå etter
halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
: halde auge med barnahalde auge med barna / halde auge med utviklingahalde auge med utviklinga
//
ikkje noko for auget lite pen lite pen
ikkje noko for auget lite pen lite pen //
ikkje tru sine eigne auge vere svært overraska vere svært overraska
ikkje tru sine eigne auge vere svært overraska vere svært overraska //
ikkje vilje sjå for sine auge ikkje vilje møte ikkje vilje møte
ikkje vilje sjå for sine auge ikkje vilje møte ikkje vilje møte //
kaste auga på bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
kaste auga på bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
bli interessert i
investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
: investorane har kasta auga på Golsfjelletinvestorane har kasta auga på Golsfjellet / han kasta sine auge på mediebransjenhan kasta sine auge på mediebransjen
//
kaste eit auge på sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
kaste eit auge på sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
sjå snøgt og overflatisk på
han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
: han kasta eit auge på fotografiethan kasta eit auge på fotografiet
//
late att auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
late att auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko)
late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
: late att auga for realitetanelate att auga for realitetane
//
lukke auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
lukke auga for låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
låst som ein ikkje ser eller ansar (noko); late att auga for
lukke auga for problemalukke auga for problema
: lukke auga for problemalukke auga for problema
//
med opne auge medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
med opne auge medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
medviten om kva ein gjer
feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
: feil som er gjort med opne augefeil som er gjort med opne auge / gå inn i ein vanskeleg situasjon med opne augegå inn i ein vanskeleg situasjon med opne auge
//
sjå noko i auga vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
sjå noko i auga vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
vere budd på; innsjå; godta
sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
: sjå sanninga i augasjå sanninga i auga
//
sjå nokon i auga møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
sjå nokon i auga møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
møte ein annans blikk utan dårleg samvit eller skam
ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
: ikkje tore å sjå folk i augaikkje tore å sjå folk i auga
//
springe i auga vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
springe i auga vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
vere lett å leggje merke til
sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
: sanninga sprang i auga på megsanninga sprang i auga på meg / det første som spring i auga, er …det første som spring i auga, er …
//
ta til seg auga flytte blikket bort frå (noko) flytte blikket bort frå (noko)
ta til seg auga flytte blikket bort frå (noko) flytte blikket bort frå (noko) //
under fire auge på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
under fire auge på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
på tomannshand; toeine
ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
: ei samtale under fire augeei samtale under fire auge
II auge v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet auge
lage auge (I,7) i noko, til dømes ein tømmerstokk lage auge (I,7) i noko, til dømes ein tømmerstokk

 

Resultat pr. side