Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
aspekt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aspekt
(aspek´t; av latin aspectus 'syn', perfektum partisipp av adspicere 'sjå på')
1 synsvinkel, synspunkt
ei sak med mange aspektei sak med mange aspekt
: ei sak med mange aspektei sak med mange aspekt
1 synsvinkel, synspunkt
ei sak med mange aspektei sak med mange aspekt
: ei sak med mange aspektei sak med mange aspekt
2 i astronomi: innbyrdes stode mellom himmellekamane
2 i astronomi: innbyrdes stode mellom himmellekamane
3 i fleirtal: varsel, merke etter aspekta på himmelen
3 i fleirtal: varsel, merke etter aspekta på himmelen
4 i språkvitskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer korleis ei handling går føre seg, særleg med omsyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
4 i språkvitskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer korleis ei handling går føre seg, særleg med omsyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
1 synsvinkel, synspunkt
ei sak med mange aspektei sak med mange aspekt
: ei sak med mange aspektei sak med mange aspekt
1 synsvinkel, synspunkt
ei sak med mange aspektei sak med mange aspekt
: ei sak med mange aspektei sak med mange aspekt
2 i astronomi: innbyrdes stode mellom himmellekamane
2 i astronomi: innbyrdes stode mellom himmellekamane
3 i fleirtal: varsel, merke etter aspekta på himmelen
3 i fleirtal: varsel, merke etter aspekta på himmelen
4 i språkvitskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer korleis ei handling går føre seg, særleg med omsyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart
4 i språkvitskap: grammatisk kategori eller verbform som markerer korleis ei handling går føre seg, særleg med omsyn til utstrekning i tid; jamfør aksjonsart

 

Resultat pr. side