Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
arrondere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet arrondere
(aronde´re el. arongde´re; av fransk arrondir)
1 runde av, rette ut grenser mellom eiendommer, stater eller lignende
1 runde av, rette ut grenser mellom eiendommer, stater eller lignende
2 gi et areal, særlig en jordbrukseiendom, formålstjenlig form
2 gi et areal, særlig en jordbrukseiendom, formålstjenlig form
1 runde av, rette ut grenser mellom eiendommer, stater eller lignende
1 runde av, rette ut grenser mellom eiendommer, stater eller lignende
2 gi et areal, særlig en jordbrukseiendom, formålstjenlig form
2 gi et areal, særlig en jordbrukseiendom, formålstjenlig form

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
arrondere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet arrondere
(aronde´re el. arongde´re; av fransk arrondir)
1 runde av og rette ut grenser mellom til dømes eigedomar eller statar
1 runde av og rette ut grenser mellom til dømes eigedomar eller statar
2 gje eit areal, særleg jordbrukseigedom, føremålstenleg form
2 gje eit areal, særleg jordbrukseigedom, føremålstenleg form
1 runde av og rette ut grenser mellom til dømes eigedomar eller statar
1 runde av og rette ut grenser mellom til dømes eigedomar eller statar
2 gje eit areal, særleg jordbrukseigedom, føremålstenleg form
2 gje eit areal, særleg jordbrukseigedom, føremålstenleg form

 

Resultat pr. side