Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
arbeid n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet arbeid
(av lågtysk arbe(i)t 'strev')
1 verksemd som fører til eit visst mål eller resultat
arbeid og fritidarbeid og fritid / vere i arbeidvere i arbeid / ha inntektsgjevande arbeidha inntektsgjevande arbeid / leggje arbeid i nokoleggje arbeid i noko / krevje mykje arbeidkrevje mykje arbeid / ha noko under arbeidha noko under arbeid / gjere godt arbeidgjere godt arbeid / få arbeidet unnafå arbeidet unna / setje folk i arbeidsetje folk i arbeid / arbeid i heimenarbeid i heimen / arbeidet gjekk lettare etter kvartarbeidet gjekk lettare etter kvart
: arbeid og fritidarbeid og fritid / vere i arbeidvere i arbeid / ha inntektsgjevande arbeidha inntektsgjevande arbeid / leggje arbeid i nokoleggje arbeid i noko / krevje mykje arbeidkrevje mykje arbeid / ha noko under arbeidha noko under arbeid / gjere godt arbeidgjere godt arbeid / få arbeidet unnafå arbeidet unna / setje folk i arbeidsetje folk i arbeid / arbeid i heimenarbeid i heimen / arbeidet gjekk lettare etter kvartarbeidet gjekk lettare etter kvart
1 verksemd som fører til eit visst mål eller resultat
arbeid og fritidarbeid og fritid / vere i arbeidvere i arbeid / ha inntektsgjevande arbeidha inntektsgjevande arbeid / leggje arbeid i nokoleggje arbeid i noko / krevje mykje arbeidkrevje mykje arbeid / ha noko under arbeidha noko under arbeid / gjere godt arbeidgjere godt arbeid / få arbeidet unnafå arbeidet unna / setje folk i arbeidsetje folk i arbeid / arbeid i heimenarbeid i heimen / arbeidet gjekk lettare etter kvartarbeidet gjekk lettare etter kvart
: arbeid og fritidarbeid og fritid / vere i arbeidvere i arbeid / ha inntektsgjevande arbeidha inntektsgjevande arbeid / leggje arbeid i nokoleggje arbeid i noko / krevje mykje arbeidkrevje mykje arbeid / ha noko under arbeidha noko under arbeid / gjere godt arbeidgjere godt arbeid / få arbeidet unnafå arbeidet unna / setje folk i arbeidsetje folk i arbeid / arbeid i heimenarbeid i heimen / arbeidet gjekk lettare etter kvartarbeidet gjekk lettare etter kvart
2 fast, lønt verksemd; jobb
ha fast arbeidha fast arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / vere utan arbeidvere utan arbeid / ha folk i arbeidha folk i arbeid
: ha fast arbeidha fast arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / vere utan arbeidvere utan arbeid / ha folk i arbeidha folk i arbeid
2 fast, lønt verksemd; jobb
ha fast arbeidha fast arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / vere utan arbeidvere utan arbeid / ha folk i arbeidha folk i arbeid
: ha fast arbeidha fast arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / vere utan arbeidvere utan arbeid / ha folk i arbeidha folk i arbeid
3 resultat, produkt av arbeid (1)
dei skriftlege arbeida til elevanedei skriftlege arbeida til elevane / det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste
: dei skriftlege arbeida til elevanedei skriftlege arbeida til elevane / det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste
3 resultat, produkt av arbeid (1)
dei skriftlege arbeida til elevanedei skriftlege arbeida til elevane / det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste
: dei skriftlege arbeida til elevanedei skriftlege arbeida til elevane / det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste
4 i fysikk: energioverføring ved at ei kraft verkar på ein gjenstand
4 i fysikk: energioverføring ved at ei kraft verkar på ein gjenstand
1 verksemd som fører til eit visst mål eller resultat
arbeid og fritidarbeid og fritid / vere i arbeidvere i arbeid / ha inntektsgjevande arbeidha inntektsgjevande arbeid / leggje arbeid i nokoleggje arbeid i noko / krevje mykje arbeidkrevje mykje arbeid / ha noko under arbeidha noko under arbeid / gjere godt arbeidgjere godt arbeid / få arbeidet unnafå arbeidet unna / setje folk i arbeidsetje folk i arbeid / arbeid i heimenarbeid i heimen / arbeidet gjekk lettare etter kvartarbeidet gjekk lettare etter kvart
: arbeid og fritidarbeid og fritid / vere i arbeidvere i arbeid / ha inntektsgjevande arbeidha inntektsgjevande arbeid / leggje arbeid i nokoleggje arbeid i noko / krevje mykje arbeidkrevje mykje arbeid / ha noko under arbeidha noko under arbeid / gjere godt arbeidgjere godt arbeid / få arbeidet unnafå arbeidet unna / setje folk i arbeidsetje folk i arbeid / arbeid i heimenarbeid i heimen / arbeidet gjekk lettare etter kvartarbeidet gjekk lettare etter kvart
1 verksemd som fører til eit visst mål eller resultat
arbeid og fritidarbeid og fritid / vere i arbeidvere i arbeid / ha inntektsgjevande arbeidha inntektsgjevande arbeid / leggje arbeid i nokoleggje arbeid i noko / krevje mykje arbeidkrevje mykje arbeid / ha noko under arbeidha noko under arbeid / gjere godt arbeidgjere godt arbeid / få arbeidet unnafå arbeidet unna / setje folk i arbeidsetje folk i arbeid / arbeid i heimenarbeid i heimen / arbeidet gjekk lettare etter kvartarbeidet gjekk lettare etter kvart
: arbeid og fritidarbeid og fritid / vere i arbeidvere i arbeid / ha inntektsgjevande arbeidha inntektsgjevande arbeid / leggje arbeid i nokoleggje arbeid i noko / krevje mykje arbeidkrevje mykje arbeid / ha noko under arbeidha noko under arbeid / gjere godt arbeidgjere godt arbeid / få arbeidet unnafå arbeidet unna / setje folk i arbeidsetje folk i arbeid / arbeid i heimenarbeid i heimen / arbeidet gjekk lettare etter kvartarbeidet gjekk lettare etter kvart
2 fast, lønt verksemd; jobb
ha fast arbeidha fast arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / vere utan arbeidvere utan arbeid / ha folk i arbeidha folk i arbeid
: ha fast arbeidha fast arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / vere utan arbeidvere utan arbeid / ha folk i arbeidha folk i arbeid
2 fast, lønt verksemd; jobb
ha fast arbeidha fast arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / vere utan arbeidvere utan arbeid / ha folk i arbeidha folk i arbeid
: ha fast arbeidha fast arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / vere utan arbeidvere utan arbeid / ha folk i arbeidha folk i arbeid
3 resultat, produkt av arbeid (1)
dei skriftlege arbeida til elevanedei skriftlege arbeida til elevane / det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste
: dei skriftlege arbeida til elevanedei skriftlege arbeida til elevane / det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste
3 resultat, produkt av arbeid (1)
dei skriftlege arbeida til elevanedei skriftlege arbeida til elevane / det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste
: dei skriftlege arbeida til elevanedei skriftlege arbeida til elevane / det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste
4 i fysikk: energioverføring ved at ei kraft verkar på ein gjenstand
4 i fysikk: energioverføring ved at ei kraft verkar på ein gjenstand

 

Resultat pr. side