Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
appellere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet appellere
(apele´re; fra latin 'kalle, tiltale', av ad 'til' og pellere 'drive')
1 vende seg til noen med oppfordring, bønn om medhold
appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter / appellere til velgerneappellere til velgerne
: appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter / appellere til velgerneappellere til velgerne
1 vende seg til noen med oppfordring, bønn om medhold
appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter / appellere til velgerneappellere til velgerne
: appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter / appellere til velgerneappellere til velgerne
2 ha appell (2)
talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til følelseneappellere til følelsene
: talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til følelseneappellere til følelsene
2 ha appell (2)
talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til følelseneappellere til følelsene
: talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til følelseneappellere til følelsene
3 i jus: anke (II,3); jamfør: appell 3
appellere til rettenappellere til retten
: appellere til rettenappellere til retten
3 i jus: anke (II,3); jamfør: appell 3
appellere til rettenappellere til retten
: appellere til rettenappellere til retten
1 vende seg til noen med oppfordring, bønn om medhold
appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter / appellere til velgerneappellere til velgerne
: appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter / appellere til velgerneappellere til velgerne
1 vende seg til noen med oppfordring, bønn om medhold
appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter / appellere til velgerneappellere til velgerne
: appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter / appellere til velgerneappellere til velgerne
2 ha appell (2)
talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til følelseneappellere til følelsene
: talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til følelseneappellere til følelsene
2 ha appell (2)
talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til følelseneappellere til følelsene
: talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til følelseneappellere til følelsene
3 i jus: anke (II,3); jamfør: appell 3
appellere til rettenappellere til retten
: appellere til rettenappellere til retten
3 i jus: anke (II,3); jamfør: appell 3
appellere til rettenappellere til retten
: appellere til rettenappellere til retten

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
appellere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet appellere
(apele´re; frå latin 'kalle, tiltale', av ad 'til' og pellere 'drive')
1 vende seg til nokon med oppmoding, bøn om medhald
appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter
: appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter
1 vende seg til nokon med oppmoding, bøn om medhald
appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter
: appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter
2 ha appell (2)
talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til kjensleneappellere til kjenslene
: talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til kjensleneappellere til kjenslene
2 ha appell (2)
talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til kjensleneappellere til kjenslene
: talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til kjensleneappellere til kjenslene
3 i jus: anke (II,4); jamfør appell 3
appellere til rettenappellere til retten
: appellere til rettenappellere til retten
3 i jus: anke (II,4); jamfør appell 3
appellere til rettenappellere til retten
: appellere til rettenappellere til retten
1 vende seg til nokon med oppmoding, bøn om medhald
appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter
: appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter
1 vende seg til nokon med oppmoding, bøn om medhald
appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter
: appellere til alle gode krefterappellere til alle gode krefter
2 ha appell (2)
talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til kjensleneappellere til kjenslene
: talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til kjensleneappellere til kjenslene
2 ha appell (2)
talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til kjensleneappellere til kjenslene
: talen appellerte til alletalen appellerte til alle / appellere til kjensleneappellere til kjenslene
3 i jus: anke (II,4); jamfør appell 3
appellere til rettenappellere til retten
: appellere til rettenappellere til retten
3 i jus: anke (II,4); jamfør appell 3
appellere til rettenappellere til retten
: appellere til rettenappellere til retten

 

Resultat pr. side