Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
apparat n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet apparat
(apara´t; av latin apparatus 'førebuing, reiskap, utstyr', av ad 'til' og parare 'førebu')
1 instrument (1), reiskap eller maskin til teknisk, vitskapleg eller praktisk bruk; som etterledd i ord som fotoapparat og skumsløkkingsapparat
straumtilførsel til elektriske apparatstraumtilførsel til elektriske apparat / eit apparat for sveising med kolelektrodeeit apparat for sveising med kolelektrode
: straumtilførsel til elektriske apparatstraumtilførsel til elektriske apparat / eit apparat for sveising med kolelektrodeeit apparat for sveising med kolelektrode
1 instrument (1), reiskap eller maskin til teknisk, vitskapleg eller praktisk bruk; som etterledd i ord som fotoapparat og skumsløkkingsapparat
straumtilførsel til elektriske apparatstraumtilførsel til elektriske apparat / eit apparat for sveising med kolelektrodeeit apparat for sveising med kolelektrode
: straumtilførsel til elektriske apparatstraumtilførsel til elektriske apparat / eit apparat for sveising med kolelektrodeeit apparat for sveising med kolelektrode
2 samverkande organ for kroppslege prosessar; som etterledd i ord som immunapparat og sanseapparat
2 samverkande organ for kroppslege prosessar; som etterledd i ord som immunapparat og sanseapparat
3 samansett verksemd med samverkande delar, eit mangesidig tiltak eller liknande; som etterledd i ord som støtteapparat og partiapparat
det administrative apparatet i avdelingadet administrative apparatet i avdelinga / eit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjenteit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjent
: det administrative apparatet i avdelingadet administrative apparatet i avdelinga / eit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjenteit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjent
3 samansett verksemd med samverkande delar, eit mangesidig tiltak eller liknande; som etterledd i ord som støtteapparat og partiapparat
det administrative apparatet i avdelingadet administrative apparatet i avdelinga / eit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjenteit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjent
: det administrative apparatet i avdelingadet administrative apparatet i avdelinga / eit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjenteit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjent
4 systematisk samling av merknader i vitskapleg arbeid
utgåva har eit godt kritisk apparatutgåva har eit godt kritisk apparat / apparatet av notar og tilvisingarapparatet av notar og tilvisingar
: utgåva har eit godt kritisk apparatutgåva har eit godt kritisk apparat / apparatet av notar og tilvisingarapparatet av notar og tilvisingar
4 systematisk samling av merknader i vitskapleg arbeid
utgåva har eit godt kritisk apparatutgåva har eit godt kritisk apparat / apparatet av notar og tilvisingarapparatet av notar og tilvisingar
: utgåva har eit godt kritisk apparatutgåva har eit godt kritisk apparat / apparatet av notar og tilvisingarapparatet av notar og tilvisingar
5 idrett: innretning for øvingar i turn; turnapparat
turne i apparatturne i apparat
: turne i apparatturne i apparat
5 idrett: innretning for øvingar i turn; turnapparat
turne i apparatturne i apparat
: turne i apparatturne i apparat
1 instrument (1), reiskap eller maskin til teknisk, vitskapleg eller praktisk bruk; som etterledd i ord som fotoapparat og skumsløkkingsapparat
straumtilførsel til elektriske apparatstraumtilførsel til elektriske apparat / eit apparat for sveising med kolelektrodeeit apparat for sveising med kolelektrode
: straumtilførsel til elektriske apparatstraumtilførsel til elektriske apparat / eit apparat for sveising med kolelektrodeeit apparat for sveising med kolelektrode
1 instrument (1), reiskap eller maskin til teknisk, vitskapleg eller praktisk bruk; som etterledd i ord som fotoapparat og skumsløkkingsapparat
straumtilførsel til elektriske apparatstraumtilførsel til elektriske apparat / eit apparat for sveising med kolelektrodeeit apparat for sveising med kolelektrode
: straumtilførsel til elektriske apparatstraumtilførsel til elektriske apparat / eit apparat for sveising med kolelektrodeeit apparat for sveising med kolelektrode
2 samverkande organ for kroppslege prosessar; som etterledd i ord som immunapparat og sanseapparat
2 samverkande organ for kroppslege prosessar; som etterledd i ord som immunapparat og sanseapparat
3 samansett verksemd med samverkande delar, eit mangesidig tiltak eller liknande; som etterledd i ord som støtteapparat og partiapparat
det administrative apparatet i avdelingadet administrative apparatet i avdelinga / eit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjenteit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjent
: det administrative apparatet i avdelingadet administrative apparatet i avdelinga / eit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjenteit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjent
3 samansett verksemd med samverkande delar, eit mangesidig tiltak eller liknande; som etterledd i ord som støtteapparat og partiapparat
det administrative apparatet i avdelingadet administrative apparatet i avdelinga / eit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjenteit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjent
: det administrative apparatet i avdelingadet administrative apparatet i avdelinga / eit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjenteit stort apparat vart sett i sving da omfanget av ulykka vart kjent
4 systematisk samling av merknader i vitskapleg arbeid
utgåva har eit godt kritisk apparatutgåva har eit godt kritisk apparat / apparatet av notar og tilvisingarapparatet av notar og tilvisingar
: utgåva har eit godt kritisk apparatutgåva har eit godt kritisk apparat / apparatet av notar og tilvisingarapparatet av notar og tilvisingar
4 systematisk samling av merknader i vitskapleg arbeid
utgåva har eit godt kritisk apparatutgåva har eit godt kritisk apparat / apparatet av notar og tilvisingarapparatet av notar og tilvisingar
: utgåva har eit godt kritisk apparatutgåva har eit godt kritisk apparat / apparatet av notar og tilvisingarapparatet av notar og tilvisingar
5 idrett: innretning for øvingar i turn; turnapparat
turne i apparatturne i apparat
: turne i apparatturne i apparat
5 idrett: innretning for øvingar i turn; turnapparat
turne i apparatturne i apparat
: turne i apparatturne i apparat

 

Resultat pr. side