Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
apparat n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet apparat
(apara´t; av latin apparatus 'forberedelse, redskap, utstyr', av ad 'til' og parare 'forberede')
1 instrument (1), redskap eller maskin til teknisk, vitenskapelig eller praktisk bruk; som etterledd i ord som brannslokkingsapparat og fotoapparat
strømtilførsel til elektriske apparaterstrømtilførsel til elektriske apparater / et apparat for sveising med kullelektrodeet apparat for sveising med kullelektrode
: strømtilførsel til elektriske apparaterstrømtilførsel til elektriske apparater / et apparat for sveising med kullelektrodeet apparat for sveising med kullelektrode
1 instrument (1), redskap eller maskin til teknisk, vitenskapelig eller praktisk bruk; som etterledd i ord som brannslokkingsapparat og fotoapparat
strømtilførsel til elektriske apparaterstrømtilførsel til elektriske apparater / et apparat for sveising med kullelektrodeet apparat for sveising med kullelektrode
: strømtilførsel til elektriske apparaterstrømtilførsel til elektriske apparater / et apparat for sveising med kullelektrodeet apparat for sveising med kullelektrode
2 samvirkende organ for kroppslige prosesser; som etterledd i ord som sanseapparat
2 samvirkende organ for kroppslige prosesser; som etterledd i ord som sanseapparat
3 sammensatt virksomhet med samvirkende deler, et mangesidig tiltak eller lignende; som etterledd i ord som støtteapparat
det administrative apparatet i avdelingendet administrative apparatet i avdelingen / et stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjentet stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjent
: det administrative apparatet i avdelingendet administrative apparatet i avdelingen / et stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjentet stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjent
3 sammensatt virksomhet med samvirkende deler, et mangesidig tiltak eller lignende; som etterledd i ord som støtteapparat
det administrative apparatet i avdelingendet administrative apparatet i avdelingen / et stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjentet stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjent
: det administrative apparatet i avdelingendet administrative apparatet i avdelingen / et stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjentet stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjent
4 systematisk samling av merknader i vitenskapelig arbeid
utgaven har et godt kritisk apparatutgaven har et godt kritisk apparat / apparatet av noter og tilvisingerapparatet av noter og tilvisinger
: utgaven har et godt kritisk apparatutgaven har et godt kritisk apparat / apparatet av noter og tilvisingerapparatet av noter og tilvisinger
4 systematisk samling av merknader i vitenskapelig arbeid
utgaven har et godt kritisk apparatutgaven har et godt kritisk apparat / apparatet av noter og tilvisingerapparatet av noter og tilvisinger
: utgaven har et godt kritisk apparatutgaven har et godt kritisk apparat / apparatet av noter og tilvisingerapparatet av noter og tilvisinger
5 i idrett: innretning for øvelser i turn; turnapparat
turne i apparatturne i apparat
: turne i apparatturne i apparat
5 i idrett: innretning for øvelser i turn; turnapparat
turne i apparatturne i apparat
: turne i apparatturne i apparat
1 instrument (1), redskap eller maskin til teknisk, vitenskapelig eller praktisk bruk; som etterledd i ord som brannslokkingsapparat og fotoapparat
strømtilførsel til elektriske apparaterstrømtilførsel til elektriske apparater / et apparat for sveising med kullelektrodeet apparat for sveising med kullelektrode
: strømtilførsel til elektriske apparaterstrømtilførsel til elektriske apparater / et apparat for sveising med kullelektrodeet apparat for sveising med kullelektrode
1 instrument (1), redskap eller maskin til teknisk, vitenskapelig eller praktisk bruk; som etterledd i ord som brannslokkingsapparat og fotoapparat
strømtilførsel til elektriske apparaterstrømtilførsel til elektriske apparater / et apparat for sveising med kullelektrodeet apparat for sveising med kullelektrode
: strømtilførsel til elektriske apparaterstrømtilførsel til elektriske apparater / et apparat for sveising med kullelektrodeet apparat for sveising med kullelektrode
2 samvirkende organ for kroppslige prosesser; som etterledd i ord som sanseapparat
2 samvirkende organ for kroppslige prosesser; som etterledd i ord som sanseapparat
3 sammensatt virksomhet med samvirkende deler, et mangesidig tiltak eller lignende; som etterledd i ord som støtteapparat
det administrative apparatet i avdelingendet administrative apparatet i avdelingen / et stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjentet stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjent
: det administrative apparatet i avdelingendet administrative apparatet i avdelingen / et stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjentet stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjent
3 sammensatt virksomhet med samvirkende deler, et mangesidig tiltak eller lignende; som etterledd i ord som støtteapparat
det administrative apparatet i avdelingendet administrative apparatet i avdelingen / et stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjentet stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjent
: det administrative apparatet i avdelingendet administrative apparatet i avdelingen / et stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjentet stort apparat ble satt i sving da ulykkesomfanget ble kjent
4 systematisk samling av merknader i vitenskapelig arbeid
utgaven har et godt kritisk apparatutgaven har et godt kritisk apparat / apparatet av noter og tilvisingerapparatet av noter og tilvisinger
: utgaven har et godt kritisk apparatutgaven har et godt kritisk apparat / apparatet av noter og tilvisingerapparatet av noter og tilvisinger
4 systematisk samling av merknader i vitenskapelig arbeid
utgaven har et godt kritisk apparatutgaven har et godt kritisk apparat / apparatet av noter og tilvisingerapparatet av noter og tilvisinger
: utgaven har et godt kritisk apparatutgaven har et godt kritisk apparat / apparatet av noter og tilvisingerapparatet av noter og tilvisinger
5 i idrett: innretning for øvelser i turn; turnapparat
turne i apparatturne i apparat
: turne i apparatturne i apparat
5 i idrett: innretning for øvelser i turn; turnapparat
turne i apparatturne i apparat
: turne i apparatturne i apparat

 

Resultat pr. side