Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
annerledes a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet annerledes
(fra dansk)
1 som skiller seg ut; på en annen måte; forskjellig
se annerledes utse annerledes ut / en annerledes opplevelseen annerledes opplevelse / det er annerledes i en bydet er annerledes i en by / han er litt annerledes enn andrehan er litt annerledes enn andre / det var annerledes førdet var annerledes før / det var annerledes enn hun troddedet var annerledes enn hun trodde / livet er nå en gang ikke annerledeslivet er nå en gang ikke annerledes / en annerledes julen annerledes jul / dette huset er annerledes enn de andre husene herdette huset er annerledes enn de andre husene her
: se annerledes utse annerledes ut / en annerledes opplevelseen annerledes opplevelse / det er annerledes i en bydet er annerledes i en by / han er litt annerledes enn andrehan er litt annerledes enn andre / det var annerledes førdet var annerledes før / det var annerledes enn hun troddedet var annerledes enn hun trodde / livet er nå en gang ikke annerledeslivet er nå en gang ikke annerledes / en annerledes julen annerledes jul / dette huset er annerledes enn de andre husene herdette huset er annerledes enn de andre husene her
1 som skiller seg ut; på en annen måte; forskjellig
se annerledes utse annerledes ut / en annerledes opplevelseen annerledes opplevelse / det er annerledes i en bydet er annerledes i en by / han er litt annerledes enn andrehan er litt annerledes enn andre / det var annerledes førdet var annerledes før / det var annerledes enn hun troddedet var annerledes enn hun trodde / livet er nå en gang ikke annerledeslivet er nå en gang ikke annerledes / en annerledes julen annerledes jul / dette huset er annerledes enn de andre husene herdette huset er annerledes enn de andre husene her
: se annerledes utse annerledes ut / en annerledes opplevelseen annerledes opplevelse / det er annerledes i en bydet er annerledes i en by / han er litt annerledes enn andrehan er litt annerledes enn andre / det var annerledes førdet var annerledes før / det var annerledes enn hun troddedet var annerledes enn hun trodde / livet er nå en gang ikke annerledeslivet er nå en gang ikke annerledes / en annerledes julen annerledes jul / dette huset er annerledes enn de andre husene herdette huset er annerledes enn de andre husene her
2 brukt som adverb: på en annen måte
saken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst detsaken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst det
: saken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst detsaken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst det
2 brukt som adverb: på en annen måte
saken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst detsaken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst det
: saken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst detsaken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst det
1 som skiller seg ut; på en annen måte; forskjellig
se annerledes utse annerledes ut / en annerledes opplevelseen annerledes opplevelse / det er annerledes i en bydet er annerledes i en by / han er litt annerledes enn andrehan er litt annerledes enn andre / det var annerledes førdet var annerledes før / det var annerledes enn hun troddedet var annerledes enn hun trodde / livet er nå en gang ikke annerledeslivet er nå en gang ikke annerledes / en annerledes julen annerledes jul / dette huset er annerledes enn de andre husene herdette huset er annerledes enn de andre husene her
: se annerledes utse annerledes ut / en annerledes opplevelseen annerledes opplevelse / det er annerledes i en bydet er annerledes i en by / han er litt annerledes enn andrehan er litt annerledes enn andre / det var annerledes førdet var annerledes før / det var annerledes enn hun troddedet var annerledes enn hun trodde / livet er nå en gang ikke annerledeslivet er nå en gang ikke annerledes / en annerledes julen annerledes jul / dette huset er annerledes enn de andre husene herdette huset er annerledes enn de andre husene her
1 som skiller seg ut; på en annen måte; forskjellig
se annerledes utse annerledes ut / en annerledes opplevelseen annerledes opplevelse / det er annerledes i en bydet er annerledes i en by / han er litt annerledes enn andrehan er litt annerledes enn andre / det var annerledes førdet var annerledes før / det var annerledes enn hun troddedet var annerledes enn hun trodde / livet er nå en gang ikke annerledeslivet er nå en gang ikke annerledes / en annerledes julen annerledes jul / dette huset er annerledes enn de andre husene herdette huset er annerledes enn de andre husene her
: se annerledes utse annerledes ut / en annerledes opplevelseen annerledes opplevelse / det er annerledes i en bydet er annerledes i en by / han er litt annerledes enn andrehan er litt annerledes enn andre / det var annerledes førdet var annerledes før / det var annerledes enn hun troddedet var annerledes enn hun trodde / livet er nå en gang ikke annerledeslivet er nå en gang ikke annerledes / en annerledes julen annerledes jul / dette huset er annerledes enn de andre husene herdette huset er annerledes enn de andre husene her
2 brukt som adverb: på en annen måte
saken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst detsaken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst det
: saken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst detsaken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst det
2 brukt som adverb: på en annen måte
saken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst detsaken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst det
: saken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst detsaken ville ha stilt seg annerledes om jeg hadde visst det

 

Resultat pr. side