Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I anke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anke
(av II anke)
1 klage (I,2), klagemål, innvending
en anke mot noenen anke mot noen
: en anke mot noenen anke mot noen
1 klage (I,2), klagemål, innvending
en anke mot noenen anke mot noen
: en anke mot noenen anke mot noen
2 i jus: krav om at en dom eller avgjørelse skal inn for en høyere instans; appell (3)
forkaste en ankeforkaste en anke / inngi ankeinngi anke
: forkaste en ankeforkaste en anke / inngi ankeinngi anke
2 i jus: krav om at en dom eller avgjørelse skal inn for en høyere instans; appell (3)
forkaste en ankeforkaste en anke / inngi ankeinngi anke
: forkaste en ankeforkaste en anke / inngi ankeinngi anke
1 klage (I,2), klagemål, innvending
en anke mot noenen anke mot noen
: en anke mot noenen anke mot noen
1 klage (I,2), klagemål, innvending
en anke mot noenen anke mot noen
: en anke mot noenen anke mot noen
2 i jus: krav om at en dom eller avgjørelse skal inn for en høyere instans; appell (3)
forkaste en ankeforkaste en anke / inngi ankeinngi anke
: forkaste en ankeforkaste en anke / inngi ankeinngi anke
2 i jus: krav om at en dom eller avgjørelse skal inn for en høyere instans; appell (3)
forkaste en ankeforkaste en anke / inngi ankeinngi anke
: forkaste en ankeforkaste en anke / inngi ankeinngi anke
II anke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet anke
(trolig sammenfall av lavtysk anken og norrønt aumka; beslektet med ynke)
1 være urolig, engstelig (for); frykte
//
anke seg jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
anke seg jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
1 være urolig, engstelig (for); frykte
//
anke seg jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
anke seg jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
2 klage (II) (over, på)
2 klage (II) (over, på)
3 i jus: kreve (en dom, avgjørelse) inn for en høyere rettsinstans; appellere (3)
anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen i tingretten til lagmannsrettenanke dommen i tingretten til lagmannsretten
: anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen i tingretten til lagmannsrettenanke dommen i tingretten til lagmannsretten
3 i jus: kreve (en dom, avgjørelse) inn for en høyere rettsinstans; appellere (3)
anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen i tingretten til lagmannsrettenanke dommen i tingretten til lagmannsretten
: anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen i tingretten til lagmannsrettenanke dommen i tingretten til lagmannsretten
1 være urolig, engstelig (for); frykte
//
anke seg jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
anke seg jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
1 være urolig, engstelig (for); frykte
//
anke seg jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
anke seg jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
jamre seg
ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
: ligge og anke seg i søvneligge og anke seg i søvne
2 klage (II) (over, på)
2 klage (II) (over, på)
3 i jus: kreve (en dom, avgjørelse) inn for en høyere rettsinstans; appellere (3)
anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen i tingretten til lagmannsrettenanke dommen i tingretten til lagmannsretten
: anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen i tingretten til lagmannsrettenanke dommen i tingretten til lagmannsretten
3 i jus: kreve (en dom, avgjørelse) inn for en høyere rettsinstans; appellere (3)
anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen i tingretten til lagmannsrettenanke dommen i tingretten til lagmannsretten
: anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen i tingretten til lagmannsrettenanke dommen i tingretten til lagmannsretten

 

Resultat pr. side