Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'anа́lise' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II -fil a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet -fil
(same opphav som fil-) etterledd i ord som gjeld det å like, elske eller vere tiltrekt av noko; i ord som anglofil og homofil etterledd i ord som gjeld det å like, elske eller vere tiltrekt av noko; i ord som anglofil og homofil
-lyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -lyse
(gresk lysis av lyein 'løyse'; jamfør -lytisk og -lytt) (opp)løysing, spalting; til dømes i analyse og elektrolyse (opp)løysing, spalting; til dømes i analyse og elektrolyse
-lytisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet -lytisk
(gresk lytikos 'oppløyseleg' av lysis; sjå -lyse) oppløysande; til dømes i elektrolytisk og katalytisk oppløysande; til dømes i elektrolytisk og katalytisk
-lytt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -lytt
(gresk lytos 'oppløyseleg') stoff som er utsett for ein (oppløysings)prosess som er nemnd med ord på -lyse; til dømes i amfolytt og elektrolytt stoff som er utsett for ein (oppløysings)prosess som er nemnd med ord på -lyse; til dømes i amfolytt og elektrolytt
aberrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aberrasjon
(aberrasjo´n; frå latin, av aberrare 'vike av')
1 i astronomi: tilsynelatande endring i posisjonen til ei stjerne på grunn av jordrørsla og lysfarten
1 i astronomi: tilsynelatande endring i posisjonen til ei stjerne på grunn av jordrørsla og lysfarten
2 feil i biletet frå ei linse
2 feil i biletet frå ei linse
3 i biologi: unormal endring i eit kromosom under celledelinga
3 i biologi: unormal endring i eit kromosom under celledelinga
1 i astronomi: tilsynelatande endring i posisjonen til ei stjerne på grunn av jordrørsla og lysfarten
1 i astronomi: tilsynelatande endring i posisjonen til ei stjerne på grunn av jordrørsla og lysfarten
2 feil i biletet frå ei linse
2 feil i biletet frå ei linse
3 i biologi: unormal endring i eit kromosom under celledelinga
3 i biologi: unormal endring i eit kromosom under celledelinga

 

Resultat pr. side