Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I aktiv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aktiv
(av II aktiv) verbalkategori som markerer at subjektet uttrykkjer den eller det som handlar; motsett passiv (I); jamfør agens 2 verbalkategori som markerer at subjektet uttrykkjer den eller det som handlar; motsett passiv (I); jamfør agens 2
II aktiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet aktiv
(latin activus 'verksam' av actus, perfektum partisipp av agere 'handle')
1 verksam, tiltøk; motsett passiv (II,2)
aktive lagsfolkaktive lagsfolk / ta aktivt del ita aktivt del i / drive aktiv idrett konkurranseidrettdrive aktiv idrett konkurranseidrett / både dei aktive og leiarane budde på hotellbåde dei aktive og leiarane budde på hotell
: aktive lagsfolkaktive lagsfolk / ta aktivt del ita aktivt del i / drive aktiv idrett konkurranseidrettdrive aktiv idrett konkurranseidrett / både dei aktive og leiarane budde på hotellbåde dei aktive og leiarane budde på hotell
1 verksam, tiltøk; motsett passiv (II,2)
aktive lagsfolkaktive lagsfolk / ta aktivt del ita aktivt del i / drive aktiv idrett konkurranseidrettdrive aktiv idrett konkurranseidrett / både dei aktive og leiarane budde på hotellbåde dei aktive og leiarane budde på hotell
: aktive lagsfolkaktive lagsfolk / ta aktivt del ita aktivt del i / drive aktiv idrett konkurranseidrettdrive aktiv idrett konkurranseidrett / både dei aktive og leiarane budde på hotellbåde dei aktive og leiarane budde på hotell
2 i grammatikk, om verb: som uttrykkjer ei handling, ein tilstand som subjektet gjer eller er opphav til; motsett passiv (II,1)
verb med aktiv tydingverb med aktiv tyding
: verb med aktiv tydingverb med aktiv tyding
2 i grammatikk, om verb: som uttrykkjer ei handling, ein tilstand som subjektet gjer eller er opphav til; motsett passiv (II,1)
verb med aktiv tydingverb med aktiv tyding
: verb med aktiv tydingverb med aktiv tyding
1 verksam, tiltøk; motsett passiv (II,2)
aktive lagsfolkaktive lagsfolk / ta aktivt del ita aktivt del i / drive aktiv idrett konkurranseidrettdrive aktiv idrett konkurranseidrett / både dei aktive og leiarane budde på hotellbåde dei aktive og leiarane budde på hotell
: aktive lagsfolkaktive lagsfolk / ta aktivt del ita aktivt del i / drive aktiv idrett konkurranseidrettdrive aktiv idrett konkurranseidrett / både dei aktive og leiarane budde på hotellbåde dei aktive og leiarane budde på hotell
1 verksam, tiltøk; motsett passiv (II,2)
aktive lagsfolkaktive lagsfolk / ta aktivt del ita aktivt del i / drive aktiv idrett konkurranseidrettdrive aktiv idrett konkurranseidrett / både dei aktive og leiarane budde på hotellbåde dei aktive og leiarane budde på hotell
: aktive lagsfolkaktive lagsfolk / ta aktivt del ita aktivt del i / drive aktiv idrett konkurranseidrettdrive aktiv idrett konkurranseidrett / både dei aktive og leiarane budde på hotellbåde dei aktive og leiarane budde på hotell
2 i grammatikk, om verb: som uttrykkjer ei handling, ein tilstand som subjektet gjer eller er opphav til; motsett passiv (II,1)
verb med aktiv tydingverb med aktiv tyding
: verb med aktiv tydingverb med aktiv tyding
2 i grammatikk, om verb: som uttrykkjer ei handling, ein tilstand som subjektet gjer eller er opphav til; motsett passiv (II,1)
verb med aktiv tydingverb med aktiv tyding
: verb med aktiv tydingverb med aktiv tyding

 

Resultat pr. side