Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I aktiv subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet aktiv
(av II aktiv) språkv., verbalkategori som markerer at subjektet uttrykker den eller det som utfører den handlingen som er angitt i verbalet; motsatt passiv (I)
setningen står i aktivsetningen står i aktiv
: setningen står i aktivsetningen står i aktiv
språkv., verbalkategori som markerer at subjektet uttrykker den eller det som utfører den handlingen som er angitt i verbalet; motsatt passiv (I)
setningen står i aktivsetningen står i aktiv
: setningen står i aktivsetningen står i aktiv
II aktiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet aktiv
(fra latin av agere 'handle')
1 virksom, driftig
de er aktive lagsfolkde er aktive lagsfolk
: de er aktive lagsfolkde er aktive lagsfolk
// som adverb:
hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
: hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
// som adverb:
hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
: hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
1 virksom, driftig
de er aktive lagsfolkde er aktive lagsfolk
: de er aktive lagsfolkde er aktive lagsfolk
// som adverb:
hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
: hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
// som adverb:
hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
: hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
2 i språkvitenskap: som uttrykker en handling eller en tilstand som subjektet er opphav til; motsatt passiv (II,2)
verb med aktiv betydningverb med aktiv betydning / aktive og passive setningeraktive og passive setninger
: verb med aktiv betydningverb med aktiv betydning / aktive og passive setningeraktive og passive setninger
2 i språkvitenskap: som uttrykker en handling eller en tilstand som subjektet er opphav til; motsatt passiv (II,2)
verb med aktiv betydningverb med aktiv betydning / aktive og passive setningeraktive og passive setninger
: verb med aktiv betydningverb med aktiv betydning / aktive og passive setningeraktive og passive setninger
1 virksom, driftig
de er aktive lagsfolkde er aktive lagsfolk
: de er aktive lagsfolkde er aktive lagsfolk
// som adverb:
hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
: hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
// som adverb:
hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
: hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
1 virksom, driftig
de er aktive lagsfolkde er aktive lagsfolk
: de er aktive lagsfolkde er aktive lagsfolk
// som adverb:
hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
: hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
// som adverb:
hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
: hun er fremdeles aktivhun er fremdeles aktiv / en aktiv idrettsmann som deltar i konkurranseren aktiv idrettsmann som deltar i konkurranser / en aktiv vulkanen aktiv vulkan / aktivt og passivt ordforrådaktivt og passivt ordforråd / aktive og passive medlemmeraktive og passive medlemmer / aktiv dødshjelpaktiv dødshjelp / delta aktivtdelta aktivt / arbeide aktivt for noearbeide aktivt for noe
2 i språkvitenskap: som uttrykker en handling eller en tilstand som subjektet er opphav til; motsatt passiv (II,2)
verb med aktiv betydningverb med aktiv betydning / aktive og passive setningeraktive og passive setninger
: verb med aktiv betydningverb med aktiv betydning / aktive og passive setningeraktive og passive setninger
2 i språkvitenskap: som uttrykker en handling eller en tilstand som subjektet er opphav til; motsatt passiv (II,2)
verb med aktiv betydningverb med aktiv betydning / aktive og passive setningeraktive og passive setninger
: verb med aktiv betydningverb med aktiv betydning / aktive og passive setningeraktive og passive setninger

 

Resultat pr. side