Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
agglutinere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet agglutinere
(aglutine´re; fra latin 'lime, feste til')
1 særlig om mikroorganismer og røde blodceller: klumpe seg sammen
1 særlig om mikroorganismer og røde blodceller: klumpe seg sammen
2 i språkvitenskap:
//
agglutinerende språk språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
agglutinerende språk språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
2 i språkvitenskap:
//
agglutinerende språk språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
agglutinerende språk språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
1 særlig om mikroorganismer og røde blodceller: klumpe seg sammen
1 særlig om mikroorganismer og røde blodceller: klumpe seg sammen
2 i språkvitenskap:
//
agglutinerende språk språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
agglutinerende språk språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
2 i språkvitenskap:
//
agglutinerende språk språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
agglutinerende språk språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
språk der (grammatiske) betydningselementer blir lagt til en fast ordstamme uten at denne forandres; til forskjell fra flekterende språk
tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk
: tyrkisk er et agglutinerende språktyrkisk er et agglutinerende språk

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
agglutinere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet agglutinere
(aglutine´re; frå latin 'lime, feste til')
1 særleg om mikroorganismar og raude blodceller: klumpe seg saman
1 særleg om mikroorganismar og raude blodceller: klumpe seg saman
2 i språkvitskap:
//
agglutinerande språk språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
agglutinerande språk språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
2 i språkvitskap:
//
agglutinerande språk språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
agglutinerande språk språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
1 særleg om mikroorganismar og raude blodceller: klumpe seg saman
1 særleg om mikroorganismar og raude blodceller: klumpe seg saman
2 i språkvitskap:
//
agglutinerande språk språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
agglutinerande språk språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
2 i språkvitskap:
//
agglutinerande språk språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
agglutinerande språk språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
språk der (grammatiske) tydingselement blir lagde til ei fast ordstamme utan at denne forandrar seg; til skilnad frå flekterande språk
tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk
: tyrkisk er eit agglutinerande språktyrkisk er eit agglutinerande språk

 

Resultat pr. side