Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
adoptere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet adoptere
(adopte´re; av latinadoptare, av ad 'til' og optare 'velge')
1 ta til seg som sitt eget barn
søke om å adoptere et barnsøke om å adoptere et barn
: søke om å adoptere et barnsøke om å adoptere et barn
//
adoptere bort gi fra seg et barn til adoptivforeldre gi fra seg et barn til adoptivforeldre
adoptere bort gi fra seg et barn til adoptivforeldre gi fra seg et barn til adoptivforeldre
1 ta til seg som sitt eget barn
søke om å adoptere et barnsøke om å adoptere et barn
: søke om å adoptere et barnsøke om å adoptere et barn
//
adoptere bort gi fra seg et barn til adoptivforeldre gi fra seg et barn til adoptivforeldre
adoptere bort gi fra seg et barn til adoptivforeldre gi fra seg et barn til adoptivforeldre
2 ta opp, godkjenne
adoptere et forslagadoptere et forslag
: adoptere et forslagadoptere et forslag
2 ta opp, godkjenne
adoptere et forslagadoptere et forslag
: adoptere et forslagadoptere et forslag
1 ta til seg som sitt eget barn
søke om å adoptere et barnsøke om å adoptere et barn
: søke om å adoptere et barnsøke om å adoptere et barn
//
adoptere bort gi fra seg et barn til adoptivforeldre gi fra seg et barn til adoptivforeldre
adoptere bort gi fra seg et barn til adoptivforeldre gi fra seg et barn til adoptivforeldre
1 ta til seg som sitt eget barn
søke om å adoptere et barnsøke om å adoptere et barn
: søke om å adoptere et barnsøke om å adoptere et barn
//
adoptere bort gi fra seg et barn til adoptivforeldre gi fra seg et barn til adoptivforeldre
adoptere bort gi fra seg et barn til adoptivforeldre gi fra seg et barn til adoptivforeldre
2 ta opp, godkjenne
adoptere et forslagadoptere et forslag
: adoptere et forslagadoptere et forslag
2 ta opp, godkjenne
adoptere et forslagadoptere et forslag
: adoptere et forslagadoptere et forslag

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
adoptere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet adoptere
(adopte´re; av latinadoptare, av ad 'til' og optare 'velje, ynskje')
1 ta til seg (eit barn) som sitt eige
søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
: søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
//
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
1 ta til seg (eit barn) som sitt eige
søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
: søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
//
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
2 ta opp, godkjenne
adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
: adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
2 ta opp, godkjenne
adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
: adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
1 ta til seg (eit barn) som sitt eige
søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
: søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
//
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
1 ta til seg (eit barn) som sitt eige
søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
: søkje om å adoptere eit barnsøkje om å adoptere eit barn / dei adopterte eit barn frå Kinadei adopterte eit barn frå Kina
//
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
adoptere bort gje frå seg eit barn til adoptivforeldre gje frå seg eit barn til adoptivforeldre
2 ta opp, godkjenne
adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
: adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
2 ta opp, godkjenne
adoptere eit framleggadoptere eit framlegg
: adoptere eit framleggadoptere eit framlegg

 

Resultat pr. side