Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I abstrakt n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet abstrakt
(abstrak´t; substantivering av III abstrakt)
1 uhåndgripelig eller tenkt fenomen
tenke i abstraktertenke i abstrakter
: tenke i abstraktertenke i abstrakter
1 uhåndgripelig eller tenkt fenomen
tenke i abstraktertenke i abstrakter
: tenke i abstraktertenke i abstrakter
2 i språkvitenskap: substantiv med abstrakt (III,1) betydning
substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
: substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
2 i språkvitenskap: substantiv med abstrakt (III,1) betydning
substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
: substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
1 uhåndgripelig eller tenkt fenomen
tenke i abstraktertenke i abstrakter
: tenke i abstraktertenke i abstrakter
1 uhåndgripelig eller tenkt fenomen
tenke i abstraktertenke i abstrakter
: tenke i abstraktertenke i abstrakter
2 i språkvitenskap: substantiv med abstrakt (III,1) betydning
substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
: substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
2 i språkvitenskap: substantiv med abstrakt (III,1) betydning
substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
: substantivet 'skjønnhet' er et abstraktsubstantivet 'skjønnhet' er et abstrakt
II abstrakt n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet abstrakt
(abstrak´t; av engelsk abstract) sammendrag, referat sammendrag, referat
III abstrakt a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet abstrakt
(abstrak´t; fra latinabstractus, perfektum partisipp av abstrahere)
1 som bare kan fattes gjennom tanken; løsreven fra det sanselige; motsatt III konkret 1
abstrakt tenkningabstrakt tenkning / abstrakte begreperabstrakte begreper / matematikk er en abstrakt vitenskapmatematikk er en abstrakt vitenskap
: abstrakt tenkningabstrakt tenkning / abstrakte begreperabstrakte begreper / matematikk er en abstrakt vitenskapmatematikk er en abstrakt vitenskap
//
abstrakt kunst nonfigurativ kunst nonfigurativ kunst
abstrakt kunst nonfigurativ kunst nonfigurativ kunst
1 som bare kan fattes gjennom tanken; løsreven fra det sanselige; motsatt III konkret 1
abstrakt tenkningabstrakt tenkning / abstrakte begreperabstrakte begreper / matematikk er en abstrakt vitenskapmatematikk er en abstrakt vitenskap
: abstrakt tenkningabstrakt tenkning / abstrakte begreperabstrakte begreper / matematikk er en abstrakt vitenskapmatematikk er en abstrakt vitenskap
//
abstrakt kunst nonfigurativ kunst nonfigurativ kunst
abstrakt kunst nonfigurativ kunst nonfigurativ kunst
2 i språkvitenskap: som betegner en egenskap, tilstand eller handling
i abstrakt betydning av ordeti abstrakt betydning av ordet / 'skjønnhet' er et abstrakt substantiv'skjønnhet' er et abstrakt substantiv
: i abstrakt betydning av ordeti abstrakt betydning av ordet / 'skjønnhet' er et abstrakt substantiv'skjønnhet' er et abstrakt substantiv
2 i språkvitenskap: som betegner en egenskap, tilstand eller handling
i abstrakt betydning av ordeti abstrakt betydning av ordet / 'skjønnhet' er et abstrakt substantiv'skjønnhet' er et abstrakt substantiv
: i abstrakt betydning av ordeti abstrakt betydning av ordet / 'skjønnhet' er et abstrakt substantiv'skjønnhet' er et abstrakt substantiv
1 som bare kan fattes gjennom tanken; løsreven fra det sanselige; motsatt III konkret 1
abstrakt tenkningabstrakt tenkning / abstrakte begreperabstrakte begreper / matematikk er en abstrakt vitenskapmatematikk er en abstrakt vitenskap
: abstrakt tenkningabstrakt tenkning / abstrakte begreperabstrakte begreper / matematikk er en abstrakt vitenskapmatematikk er en abstrakt vitenskap
//
abstrakt kunst nonfigurativ kunst nonfigurativ kunst
abstrakt kunst nonfigurativ kunst nonfigurativ kunst
1 som bare kan fattes gjennom tanken; løsreven fra det sanselige; motsatt III konkret 1
abstrakt tenkningabstrakt tenkning / abstrakte begreperabstrakte begreper / matematikk er en abstrakt vitenskapmatematikk er en abstrakt vitenskap
: abstrakt tenkningabstrakt tenkning / abstrakte begreperabstrakte begreper / matematikk er en abstrakt vitenskapmatematikk er en abstrakt vitenskap
//
abstrakt kunst nonfigurativ kunst nonfigurativ kunst
abstrakt kunst nonfigurativ kunst nonfigurativ kunst
2 i språkvitenskap: som betegner en egenskap, tilstand eller handling
i abstrakt betydning av ordeti abstrakt betydning av ordet / 'skjønnhet' er et abstrakt substantiv'skjønnhet' er et abstrakt substantiv
: i abstrakt betydning av ordeti abstrakt betydning av ordet / 'skjønnhet' er et abstrakt substantiv'skjønnhet' er et abstrakt substantiv
2 i språkvitenskap: som betegner en egenskap, tilstand eller handling
i abstrakt betydning av ordeti abstrakt betydning av ordet / 'skjønnhet' er et abstrakt substantiv'skjønnhet' er et abstrakt substantiv
: i abstrakt betydning av ordeti abstrakt betydning av ordet / 'skjønnhet' er et abstrakt substantiv'skjønnhet' er et abstrakt substantiv

 

Resultat pr. side