Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
abdisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abdisere
(abdise´re; av latinabdicare, av ab 'fra' og dicare 'si')
1 frasi seg, gi avkall på sin krone (II,2)
1 frasi seg, gi avkall på sin krone (II,2)
2 frasi seg lederverv
2 frasi seg lederverv
1 frasi seg, gi avkall på sin krone (II,2)
1 frasi seg, gi avkall på sin krone (II,2)
2 frasi seg lederverv
2 frasi seg lederverv

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
abdisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abdisere
(abdise´re; av latinabdicare, av ab 'frå' og dicare 'gjere kjent, tileigne, (inn)vie')
1 gje avkall på trone (I,1)
1 gje avkall på trone (I,1)
2 gå av frå ei leiarstilling
2 gå av frå ei leiarstilling
1 gje avkall på trone (I,1)
1 gje avkall på trone (I,1)
2 gå av frå ei leiarstilling
2 gå av frå ei leiarstilling

 

Resultat pr. side