Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
a viso adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet a viso
(italiensk, av latin ab 'fra' og visum) i handelsspråket: etter framvisning i handelsspråket: etter framvisning
abdisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abdisere
(latinabdicare, av ab 'fra' og dicare 'si') om regjerende fyrste: frasi seg, gi avkall på sin verdighet, tre (III) tilbake om regjerende fyrste: frasi seg, gi avkall på sin verdighet, tre (III) tilbake
ablativ m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ablativ
(latin (casus) ablativus, av ab 'fra' og latus, perfektum partisipp av ferre 'bære') i språkvitenskap: kasus (I) som betegner avstand, fjerning fra et sted i språkvitenskap: kasus (I) som betegner avstand, fjerning fra et sted
abnorm a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet abnorm
(fra latin av ab 'fra' og norma 'regel') avvikende, sykelig, unormal, defekt (II)
abnormt følelseslivabnormt følelsesliv / abnorm skjeggvekstabnorm skjeggvekst
: abnormt følelseslivabnormt følelsesliv / abnorm skjeggvekstabnorm skjeggvekst
avvikende, sykelig, unormal, defekt (II)
abnormt følelseslivabnormt følelsesliv / abnorm skjeggvekstabnorm skjeggvekst
: abnormt følelseslivabnormt følelsesliv / abnorm skjeggvekstabnorm skjeggvekst
aborigin m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aborigin
(fra latin av ab 'fra' og origo 'opphav') urinnbygger, særlig om medlem av den australske urbefolkningen urinnbygger, særlig om medlem av den australske urbefolkningen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
a priori adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet a priori
(latin av a, kortform av ab 'frå' og prior 'den første av to, den tidlegare') på førehand, utan gransking først på førehand, utan gransking først
a viso adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet a viso
(italiensk av, latin ab 'frå' og visum; sjå visum) i handelsspråket: etter framvising i handelsspråket: etter framvising
abdisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abdisere
(latin abdicare av ab 'frå' og dicare 'gjere kjent, tileigne, (inn)vie') om fyrstar: gje avkall på krona ; jamfør I krone 2; gå av om fyrstar: gje avkall på krona ; jamfør I krone 2; gå av
ablativ m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ablativ
(latin (casus) ablativus av ab 'frå' og latus, brukt som perfektum partisipp av ferre 'bere') kasus(form) for fråstadsnemning (og middel) som særleg svarer til preposisjonen frå (og med) kasus(form) for fråstadsnemning (og middel) som særleg svarer til preposisjonen frå (og med)
abnorm a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet abnorm
(frå latin av ab 'frå' og norma 'regel') unormal på ein sjukleg eller svært påfallande måte
abnorm kjønnsdriftabnorm kjønnsdrift / abnorm voksterabnorm vokster
: abnorm kjønnsdriftabnorm kjønnsdrift / abnorm voksterabnorm vokster
unormal på ein sjukleg eller svært påfallande måte
abnorm kjønnsdriftabnorm kjønnsdrift / abnorm voksterabnorm vokster
: abnorm kjønnsdriftabnorm kjønnsdrift / abnorm voksterabnorm vokster

 

Resultat pr. side