Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
a viso adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet a viso
(a vi´so; fra italiensk, av latin ab 'fra' og visum 'syn') i eldre handelsspråk: etter framvisning; jamfør a vista i eldre handelsspråk: etter framvisning; jamfør a vista
abdisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abdisere
(abdise´re; av latinabdicare, av ab 'fra' og dicare 'si')
1 frasi seg, gi avkall på sin krone (II,2)
1 frasi seg, gi avkall på sin krone (II,2)
2 frasi seg lederverv
2 frasi seg lederverv
1 frasi seg, gi avkall på sin krone (II,2)
1 frasi seg, gi avkall på sin krone (II,2)
2 frasi seg lederverv
2 frasi seg lederverv
abnorm a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet abnorm
(abnor´m; av latin ab 'fra' og norma 'regel') avvikende, sykelig, unormal, defekt (II)
abnormt følelseslivabnormt følelsesliv / abnorm skjeggvekstabnorm skjeggvekst
: abnormt følelseslivabnormt følelsesliv / abnorm skjeggvekstabnorm skjeggvekst
avvikende, sykelig, unormal, defekt (II)
abnormt følelseslivabnormt følelsesliv / abnorm skjeggvekstabnorm skjeggvekst
: abnormt følelseslivabnormt følelsesliv / abnorm skjeggvekstabnorm skjeggvekst
aborigin m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aborigin
(aborigi´n; av latin ab 'fra' og origo 'opphav') urinnbygger i Australia urinnbygger i Australia
blod|type m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blodtype
blod klassifisert etter et visst sett av antigen (I) på overflatene av en persons blodceller
blodtypene A, B, AB og 0 (null)blodtypene A, B, AB og 0 (null)
: blodtypene A, B, AB og 0 (null)blodtypene A, B, AB og 0 (null)
blod klassifisert etter et visst sett av antigen (I) på overflatene av en persons blodceller
blodtypene A, B, AB og 0 (null)blodtypene A, B, AB og 0 (null)
: blodtypene A, B, AB og 0 (null)blodtypene A, B, AB og 0 (null)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
a viso adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet a viso
(a vi´so; frå italiensk, av latin ab 'frå' og visum 'syn') i eldre handelsspråk: etter framvising; jamfør a vista i eldre handelsspråk: etter framvising; jamfør a vista
abdisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet abdisere
(abdise´re; av latinabdicare, av ab 'frå' og dicare 'gjere kjent, tileigne, (inn)vie')
1 gje avkall på trone (I,1)
1 gje avkall på trone (I,1)
2 gå av frå ei leiarstilling
2 gå av frå ei leiarstilling
1 gje avkall på trone (I,1)
1 gje avkall på trone (I,1)
2 gå av frå ei leiarstilling
2 gå av frå ei leiarstilling
abnorm a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet abnorm
(abnor´m; av latin ab 'frå' og norma 'regel') unormal på ein sjukleg eller svært påfallande måte
abnorm kjønnsdriftabnorm kjønnsdrift / abnorm voksterabnorm vokster
: abnorm kjønnsdriftabnorm kjønnsdrift / abnorm voksterabnorm vokster
unormal på ein sjukleg eller svært påfallande måte
abnorm kjønnsdriftabnorm kjønnsdrift / abnorm voksterabnorm vokster
: abnorm kjønnsdriftabnorm kjønnsdrift / abnorm voksterabnorm vokster
aborigin m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aborigin
(aborigi´n; av latin ab 'frå' og origo 'opphav') urinnbyggjar i Australia urinnbyggjar i Australia
blod|type m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blodtype
blod klassifisert etter eit visst sett av antigen (I) på overflata av blodcellene til ein person
blodtypane A, B, AB og 0 (null)blodtypane A, B, AB og 0 (null)
: blodtypane A, B, AB og 0 (null)blodtypane A, B, AB og 0 (null)
blod klassifisert etter eit visst sett av antigen (I) på overflata av blodcellene til ein person
blodtypane A, B, AB og 0 (null)blodtypane A, B, AB og 0 (null)
: blodtypane A, B, AB og 0 (null)blodtypane A, B, AB og 0 (null)

 

Resultat pr. side