Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
tog n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tog
(lavtysktoch, genitiv toges 'ferd', egentlig 'det å dra, trekke', betydning 2 fra tysk Zug)
1 følge av personer som går eller reiser i en bestemt hensikt
studentene gikk i tog til Stortingetstudentene gikk i tog til Stortinget / demonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftogdemonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftog
: studentene gikk i tog til Stortingetstudentene gikk i tog til Stortinget / demonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftogdemonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftog
1 følge av personer som går eller reiser i en bestemt hensikt
studentene gikk i tog til Stortingetstudentene gikk i tog til Stortinget / demonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftogdemonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftog
: studentene gikk i tog til Stortingetstudentene gikk i tog til Stortinget / demonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftogdemonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftog
2 framkomstmiddel
ta togetta toget / når går toget ditt?når går toget ditt? / toget til Trondheim blir satt opp i spor firetoget til Trondheim blir satt opp i spor fire / ekstratog, lokaltog, somletogekstratog, lokaltog, somletog
: ta togetta toget / når går toget ditt?når går toget ditt? / toget til Trondheim blir satt opp i spor firetoget til Trondheim blir satt opp i spor fire / ekstratog, lokaltog, somletogekstratog, lokaltog, somletog
// i overført betydning:
det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
: det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
// i overført betydning:
det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
: det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
2 framkomstmiddel
ta togetta toget / når går toget ditt?når går toget ditt? / toget til Trondheim blir satt opp i spor firetoget til Trondheim blir satt opp i spor fire / ekstratog, lokaltog, somletogekstratog, lokaltog, somletog
: ta togetta toget / når går toget ditt?når går toget ditt? / toget til Trondheim blir satt opp i spor firetoget til Trondheim blir satt opp i spor fire / ekstratog, lokaltog, somletogekstratog, lokaltog, somletog
// i overført betydning:
det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
: det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
// i overført betydning:
det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
: det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
1 følge av personer som går eller reiser i en bestemt hensikt
studentene gikk i tog til Stortingetstudentene gikk i tog til Stortinget / demonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftogdemonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftog
: studentene gikk i tog til Stortingetstudentene gikk i tog til Stortinget / demonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftogdemonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftog
1 følge av personer som går eller reiser i en bestemt hensikt
studentene gikk i tog til Stortingetstudentene gikk i tog til Stortinget / demonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftogdemonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftog
: studentene gikk i tog til Stortingetstudentene gikk i tog til Stortinget / demonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftogdemonstrasjonstog, korstog, sørgetog, triumftog
2 framkomstmiddel
ta togetta toget / når går toget ditt?når går toget ditt? / toget til Trondheim blir satt opp i spor firetoget til Trondheim blir satt opp i spor fire / ekstratog, lokaltog, somletogekstratog, lokaltog, somletog
: ta togetta toget / når går toget ditt?når går toget ditt? / toget til Trondheim blir satt opp i spor firetoget til Trondheim blir satt opp i spor fire / ekstratog, lokaltog, somletogekstratog, lokaltog, somletog
// i overført betydning:
det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
: det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
// i overført betydning:
det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
: det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
2 framkomstmiddel
ta togetta toget / når går toget ditt?når går toget ditt? / toget til Trondheim blir satt opp i spor firetoget til Trondheim blir satt opp i spor fire / ekstratog, lokaltog, somletogekstratog, lokaltog, somletog
: ta togetta toget / når går toget ditt?når går toget ditt? / toget til Trondheim blir satt opp i spor firetoget til Trondheim blir satt opp i spor fire / ekstratog, lokaltog, somletogekstratog, lokaltog, somletog
// i overført betydning:
det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
: det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
// i overført betydning:
det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent
: det går flere tog det kommer flere sjanserdet går flere tog det kommer flere sjanser / toget har gått det er for senttoget har gått det er for sent

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
tog n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tog
(lågtysktoch, genitiv toges, 'ferd', eigenleg 'det å dra, trekkje', i tyding 2 frå tysk Zug)
1 det å dra, reise i følgje (med eit visst føremål); ferd (1); rekkje av noko som dreg i ei viss retning; jamfør vogntog 2;
òg i sms som inntog, krosstog, triumftog
1 det å dra, reise i følgje (med eit visst føremål); ferd (1); rekkje av noko som dreg i ei viss retning; jamfør vogntog 2;
òg i sms som inntog, krosstog, triumftog
2 følgje (av personar) som går i ei viss retning og med eit visst føremål
gå, marsjere i toggå, marsjere i tog
: gå, marsjere i toggå, marsjere i tog; òg i sms som demonstrasjonstog, fakkeltog, syttandemaitog
2 følgje (av personar) som går i ei viss retning og med eit visst føremål
gå, marsjere i toggå, marsjere i tog
: gå, marsjere i toggå, marsjere i tog; òg i sms som demonstrasjonstog, fakkeltog, syttandemaitog
3 jernbanevogner i rad (etter trekkvogn, lokomotiv)
når går toget?når går toget? / ta togetta toget / det går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansardet går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansar
: når går toget?når går toget? / ta togetta toget / det går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansardet går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansar; òg i sms som lokaltog, godstog, jernbanetog
3 jernbanevogner i rad (etter trekkvogn, lokomotiv)
når går toget?når går toget? / ta togetta toget / det går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansardet går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansar
: når går toget?når går toget? / ta togetta toget / det går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansardet går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansar; òg i sms som lokaltog, godstog, jernbanetog
4 lastebil eller trekkvogn med ein eller fleire tilhengjarar; jamfør vogntog 1
4 lastebil eller trekkvogn med ein eller fleire tilhengjarar; jamfør vogntog 1
1 det å dra, reise i følgje (med eit visst føremål); ferd (1); rekkje av noko som dreg i ei viss retning; jamfør vogntog 2;
òg i sms som inntog, krosstog, triumftog
1 det å dra, reise i følgje (med eit visst føremål); ferd (1); rekkje av noko som dreg i ei viss retning; jamfør vogntog 2;
òg i sms som inntog, krosstog, triumftog
2 følgje (av personar) som går i ei viss retning og med eit visst føremål
gå, marsjere i toggå, marsjere i tog
: gå, marsjere i toggå, marsjere i tog; òg i sms som demonstrasjonstog, fakkeltog, syttandemaitog
2 følgje (av personar) som går i ei viss retning og med eit visst føremål
gå, marsjere i toggå, marsjere i tog
: gå, marsjere i toggå, marsjere i tog; òg i sms som demonstrasjonstog, fakkeltog, syttandemaitog
3 jernbanevogner i rad (etter trekkvogn, lokomotiv)
når går toget?når går toget? / ta togetta toget / det går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansardet går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansar
: når går toget?når går toget? / ta togetta toget / det går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansardet går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansar; òg i sms som lokaltog, godstog, jernbanetog
3 jernbanevogner i rad (etter trekkvogn, lokomotiv)
når går toget?når går toget? / ta togetta toget / det går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansardet går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansar
: når går toget?når går toget? / ta togetta toget / det går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansardet går fleire tog òg overf: det kjem fleire sjansar; òg i sms som lokaltog, godstog, jernbanetog
4 lastebil eller trekkvogn med ein eller fleire tilhengjarar; jamfør vogntog 1
4 lastebil eller trekkvogn med ein eller fleire tilhengjarar; jamfør vogntog 1

 

Resultat pr. side