Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
uni- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet uni-
(av latin unus 'en') en-, ens en-, ens
II uniform a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet uniform
(gjennom fransk, fra latin av uni- og form) ensartet, ikke individualisert, konform
innta uniforme standpunkterinnta uniforme standpunkter
: innta uniforme standpunkterinnta uniforme standpunkter
ensartet, ikke individualisert, konform
innta uniforme standpunkterinnta uniforme standpunkter
: innta uniforme standpunkterinnta uniforme standpunkter
uni|lateral a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet unilateral
(av uni-) som gjelder eller forplikter bare den ene av to eller flere parter som gjelder eller forplikter bare den ene av to eller flere parter
uni|lateralisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet unilateralisme
det å ta beslutninger og handle på egen hånd det å ta beslutninger og handle på egen hånd
uni|sex subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet unisex
(engelsk av uni- og sex) retning som går inn for å utviske kjønnsforskjeller i klær og levevis retning som går inn for å utviske kjønnsforskjeller i klær og levevis

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
uni- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet uni-
(av latin unus 'ein')
uni|lateral a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet unilateral
(frå latin; og II lateral) som gjeld berre éi side eller éin part; einsidig som gjeld berre éi side eller éin part; einsidig
uni|sex m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet unisex
(og sex) retning som går inn for å viske ut kjønnsskilnadene i klede og levemåte retning som går inn for å viske ut kjønnsskilnadene i klede og levemåte
unison a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet unison
(gjennom italiensk, frå mellomalderlatin, av latin uni- og sonus 'lyd')
1 som blir sungen og spela med same røyst eller tone av alle, motsett fleirstemmig
unison songunison song / syngje unisontsyngje unisont
: unison songunison song / syngje unisontsyngje unisont
1 som blir sungen og spela med same røyst eller tone av alle, motsett fleirstemmig
unison songunison song / syngje unisontsyngje unisont
: unison songunison song / syngje unisontsyngje unisont
2 som kjem frå alle (i kor); samrøystes
ein unison protestein unison protest
: ein unison protestein unison protest
2 som kjem frå alle (i kor); samrøystes
ein unison protestein unison protest
: ein unison protestein unison protest
1 som blir sungen og spela med same røyst eller tone av alle, motsett fleirstemmig
unison songunison song / syngje unisontsyngje unisont
: unison songunison song / syngje unisontsyngje unisont
1 som blir sungen og spela med same røyst eller tone av alle, motsett fleirstemmig
unison songunison song / syngje unisontsyngje unisont
: unison songunison song / syngje unisontsyngje unisont
2 som kjem frå alle (i kor); samrøystes
ein unison protestein unison protest
: ein unison protestein unison protest
2 som kjem frå alle (i kor); samrøystes
ein unison protestein unison protest
: ein unison protestein unison protest
univers n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet univers
(frå latin universum av adjektiv 'som femner om alt', av uni- (sjå dette) og versus 'vend', eigenleg 'vend til eitt') verdsrom, verdsalt, verd (I), allheim
forske ut universetforske ut universet
: forske ut universetforske ut universet
verdsrom, verdsalt, verd (I), allheim
forske ut universetforske ut universet
: forske ut universetforske ut universet

 

Resultat pr. side