Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I spore m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet spore
(norrønt spori; samanheng med I spor)
1 taggete hjul festa til hælen på ein ridestøvel
gje hesten av sporanegje hesten av sporane
: gje hesten av sporanegje hesten av sporane
// drivfjør, kveik (II)
ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
: ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
// drivfjør, kveik (II)
ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
: ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
1 taggete hjul festa til hælen på ein ridestøvel
gje hesten av sporanegje hesten av sporane
: gje hesten av sporanegje hesten av sporane
// drivfjør, kveik (II)
ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
: ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
// drivfjør, kveik (II)
ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
: ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
2 klo på innsida av mellomfoten hos hønsefuglhannar
2 klo på innsida av mellomfoten hos hønsefuglhannar
1 taggete hjul festa til hælen på ein ridestøvel
gje hesten av sporanegje hesten av sporane
: gje hesten av sporanegje hesten av sporane
// drivfjør, kveik (II)
ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
: ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
// drivfjør, kveik (II)
ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
: ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
1 taggete hjul festa til hælen på ein ridestøvel
gje hesten av sporanegje hesten av sporane
: gje hesten av sporanegje hesten av sporane
// drivfjør, kveik (II)
ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
: ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
// drivfjør, kveik (II)
ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
: ein spore til auka innsatsein spore til auka innsats
2 klo på innsida av mellomfoten hos hønsefuglhannar
2 klo på innsida av mellomfoten hos hønsefuglhannar
II spore m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet spore
(gresk spora 'sæd, såing') forplantingscelle hos blomsterlause planter
bregnar økslar seg med sporarbregnar økslar seg med sporar
: bregnar økslar seg med sporarbregnar økslar seg med sporar
forplantingscelle hos blomsterlause planter
bregnar økslar seg med sporarbregnar økslar seg med sporar
: bregnar økslar seg med sporarbregnar økslar seg med sporar
III spore v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet spore
(norrønt spora; av I spor)
1 sparke opp jorda; lage djupe spor (I,1)
hestane har spora opp markahestane har spora opp marka
: hestane har spora opp markahestane har spora opp marka
1 sparke opp jorda; lage djupe spor (I,1)
hestane har spora opp markahestane har spora opp marka
: hestane har spora opp markahestane har spora opp marka
2 følgje spor (I)
spore slekta si 200 år attendespore slekta si 200 år attende / årsaka til vanskane kan sporast langt attendeårsaka til vanskane kan sporast langt attende / tilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingartilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingar
: spore slekta si 200 år attendespore slekta si 200 år attende / årsaka til vanskane kan sporast langt attendeårsaka til vanskane kan sporast langt attende / tilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingartilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingar
//
spore opp finne finne
spore opp finne finne //
spore av gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna
spore av gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna
2 følgje spor (I)
spore slekta si 200 år attendespore slekta si 200 år attende / årsaka til vanskane kan sporast langt attendeårsaka til vanskane kan sporast langt attende / tilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingartilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingar
: spore slekta si 200 år attendespore slekta si 200 år attende / årsaka til vanskane kan sporast langt attendeårsaka til vanskane kan sporast langt attende / tilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingartilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingar
//
spore opp finne finne
spore opp finne finne //
spore av gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna
spore av gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna
3 merke (II)
det er tvillaust betring å sporedet er tvillaust betring å spore
: det er tvillaust betring å sporedet er tvillaust betring å spore
3 merke (II)
det er tvillaust betring å sporedet er tvillaust betring å spore
: det er tvillaust betring å sporedet er tvillaust betring å spore
1 sparke opp jorda; lage djupe spor (I,1)
hestane har spora opp markahestane har spora opp marka
: hestane har spora opp markahestane har spora opp marka
1 sparke opp jorda; lage djupe spor (I,1)
hestane har spora opp markahestane har spora opp marka
: hestane har spora opp markahestane har spora opp marka
2 følgje spor (I)
spore slekta si 200 år attendespore slekta si 200 år attende / årsaka til vanskane kan sporast langt attendeårsaka til vanskane kan sporast langt attende / tilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingartilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingar
: spore slekta si 200 år attendespore slekta si 200 år attende / årsaka til vanskane kan sporast langt attendeårsaka til vanskane kan sporast langt attende / tilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingartilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingar
//
spore opp finne finne
spore opp finne finne //
spore av gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna
spore av gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna
2 følgje spor (I)
spore slekta si 200 år attendespore slekta si 200 år attende / årsaka til vanskane kan sporast langt attendeårsaka til vanskane kan sporast langt attende / tilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingartilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingar
: spore slekta si 200 år attendespore slekta si 200 år attende / årsaka til vanskane kan sporast langt attendeårsaka til vanskane kan sporast langt attende / tilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingartilhengjaren sporar godt følgjer spora til trekkvogna når ho svingar
//
spore opp finne finne
spore opp finne finne //
spore av gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna
spore av gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna gå av sporet; overf: kome over på noko heilt anna
3 merke (II)
det er tvillaust betring å sporedet er tvillaust betring å spore
: det er tvillaust betring å sporedet er tvillaust betring å spore
3 merke (II)
det er tvillaust betring å sporedet er tvillaust betring å spore
: det er tvillaust betring å sporedet er tvillaust betring å spore
IV spore v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet spore
(av I spore)
// gje hesten av sporane
spore hestenspore hesten
: spore hestenspore hesten
// gje hesten av sporane
spore hestenspore hesten
: spore hestenspore hesten
// i overført tyding: kveike (II), inspirere
spore ein til ekstra innsatsspore ein til ekstra innsats
: spore ein til ekstra innsatsspore ein til ekstra innsats
// i overført tyding: kveike (II), inspirere
spore ein til ekstra innsatsspore ein til ekstra innsats
: spore ein til ekstra innsatsspore ein til ekstra innsats
// gje hesten av sporane
spore hestenspore hesten
: spore hestenspore hesten
// gje hesten av sporane
spore hestenspore hesten
: spore hestenspore hesten
// i overført tyding: kveike (II), inspirere
spore ein til ekstra innsatsspore ein til ekstra innsats
: spore ein til ekstra innsatsspore ein til ekstra innsats
// i overført tyding: kveike (II), inspirere
spore ein til ekstra innsatsspore ein til ekstra innsats
: spore ein til ekstra innsatsspore ein til ekstra innsats

 

Resultat pr. side