Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
servus subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet servus
(latin) tjener
//
servus servorum Dei pavelig tittel: Guds tjeneres tjener pavelig tittel: Guds tjeneres tjener
servus servorum Dei pavelig tittel: Guds tjeneres tjener pavelig tittel: Guds tjeneres tjener
tjener
//
servus servorum Dei pavelig tittel: Guds tjeneres tjener pavelig tittel: Guds tjeneres tjener
servus servorum Dei pavelig tittel: Guds tjeneres tjener pavelig tittel: Guds tjeneres tjener

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
amanuensis m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet amanuensis
; el. amanuens m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet amanuens
(frå latin av (servus) a manu 'skriveslave' av manus 'hand') person i vitskapleg mellomstilling ved universitet og høgskular; universitetslektor;
òg i sms som amanuensis-stilling
person i vitskapleg mellomstilling ved universitet og høgskular; universitetslektor;
òg i sms som amanuensis-stilling
servere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet servere
(gjennom fransk servir, frå latin servire 'tene, træle' av servus 'slave, træl')
// bere, setje fram (på bordet); varte opp
servere kaffi og kakerservere kaffi og kaker / kelneren serverte dei snøgt og venlegkelneren serverte dei snøgt og venleg / det vart servert middagdet vart servert middag
: servere kaffi og kakerservere kaffi og kaker / kelneren serverte dei snøgt og venlegkelneren serverte dei snøgt og venleg / det vart servert middagdet vart servert middag
// bere, setje fram (på bordet); varte opp
servere kaffi og kakerservere kaffi og kaker / kelneren serverte dei snøgt og venlegkelneren serverte dei snøgt og venleg / det vart servert middagdet vart servert middag
: servere kaffi og kakerservere kaffi og kaker / kelneren serverte dei snøgt og venlegkelneren serverte dei snøgt og venleg / det vart servert middagdet vart servert middag
// fortelje, gje til beste
servere nokre gode historierservere nokre gode historier
: servere nokre gode historierservere nokre gode historier
// fortelje, gje til beste
servere nokre gode historierservere nokre gode historier
: servere nokre gode historierservere nokre gode historier
// bere, setje fram (på bordet); varte opp
servere kaffi og kakerservere kaffi og kaker / kelneren serverte dei snøgt og venlegkelneren serverte dei snøgt og venleg / det vart servert middagdet vart servert middag
: servere kaffi og kakerservere kaffi og kaker / kelneren serverte dei snøgt og venlegkelneren serverte dei snøgt og venleg / det vart servert middagdet vart servert middag
// bere, setje fram (på bordet); varte opp
servere kaffi og kakerservere kaffi og kaker / kelneren serverte dei snøgt og venlegkelneren serverte dei snøgt og venleg / det vart servert middagdet vart servert middag
: servere kaffi og kakerservere kaffi og kaker / kelneren serverte dei snøgt og venlegkelneren serverte dei snøgt og venleg / det vart servert middagdet vart servert middag
// fortelje, gje til beste
servere nokre gode historierservere nokre gode historier
: servere nokre gode historierservere nokre gode historier
// fortelje, gje til beste
servere nokre gode historierservere nokre gode historier
: servere nokre gode historierservere nokre gode historier
servil a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet servil
(gjennom fransk, frå latin av servus; sjå servere) fjeskande, krypande, underdanig
ein servil tenarein servil tenar / ei servil framferdei servil framferd / vere servilvere servil
: ein servil tenarein servil tenar / ei servil framferdei servil framferd / vere servilvere servil
fjeskande, krypande, underdanig
ein servil tenarein servil tenar / ei servil framferdei servil framferd / vere servilvere servil
: ein servil tenarein servil tenar / ei servil framferdei servil framferd / vere servilvere servil
servitutt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet servitutt
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet servitutt
(gjennom tysk, frå latin av servus 'slave, træl') hefte på fast eigedom som gjev ein annan enn eigaren ein viss bruksrett eller rett til å nekte visse disposisjonar
eit servitutt som gjev grannane vegrett over gardeneit servitutt som gjev grannane vegrett over garden
: eit servitutt som gjev grannane vegrett over gardeneit servitutt som gjev grannane vegrett over garden
hefte på fast eigedom som gjev ein annan enn eigaren ein viss bruksrett eller rett til å nekte visse disposisjonar
eit servitutt som gjev grannane vegrett over gardeneit servitutt som gjev grannane vegrett over garden
: eit servitutt som gjev grannane vegrett over gardeneit servitutt som gjev grannane vegrett over garden
servo- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet servo-
(av latin servare 'passe på' av servus 'slave') om mekanisme: som verkar automatisk og kontrollerer ein annan mekanisme om mekanisme: som verkar automatisk og kontrollerer ein annan mekanisme

 

Resultat pr. side