Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'Renner' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
renne  
(renner) 
I renne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet renne
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet renne
(norrønt renna)
1 grøft, avløp
vannet ble ledet i rennervannet ble ledet i renner
: vannet ble ledet i rennervannet ble ledet i renner
1 grøft, avløp
vannet ble ledet i rennervannet ble ledet i renner
: vannet ble ledet i rennervannet ble ledet i renner
2 fabrikkert ledning, avløp
takrennetakrenne
: takrennetakrenne
2 fabrikkert ledning, avløp
takrennetakrenne
: takrennetakrenne
3 fordyping
båtene følger en renne inn til kaiabåtene følger en renne inn til kaia
: båtene følger en renne inn til kaiabåtene følger en renne inn til kaia
3 fordyping
båtene følger en renne inn til kaiabåtene følger en renne inn til kaia
: båtene følger en renne inn til kaiabåtene følger en renne inn til kaia
4 råk (I)
en renne i isenen renne i isen / NorskerennaNorskerenna
: en renne i isenen renne i isen / NorskerennaNorskerenna
4 råk (I)
en renne i isenen renne i isen / NorskerennaNorskerenna
: en renne i isenen renne i isen / NorskerennaNorskerenna
1 grøft, avløp
vannet ble ledet i rennervannet ble ledet i renner
: vannet ble ledet i rennervannet ble ledet i renner
1 grøft, avløp
vannet ble ledet i rennervannet ble ledet i renner
: vannet ble ledet i rennervannet ble ledet i renner
2 fabrikkert ledning, avløp
takrennetakrenne
: takrennetakrenne
2 fabrikkert ledning, avløp
takrennetakrenne
: takrennetakrenne
3 fordyping
båtene følger en renne inn til kaiabåtene følger en renne inn til kaia
: båtene følger en renne inn til kaiabåtene følger en renne inn til kaia
3 fordyping
båtene følger en renne inn til kaiabåtene følger en renne inn til kaia
: båtene følger en renne inn til kaiabåtene følger en renne inn til kaia
4 råk (I)
en renne i isenen renne i isen / NorskerennaNorskerenna
: en renne i isenen renne i isen / NorskerennaNorskerenna
4 råk (I)
en renne i isenen renne i isen / NorskerennaNorskerenna
: en renne i isenen renne i isen / NorskerennaNorskerenna
renne  
(renner) 
     
     
II renne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet renne
(norrønt renna)
1 strømme
elva rant strielva rant stri / renne overrenne over
: elva rant strielva rant stri / renne overrenne over
1 strømme
elva rant strielva rant stri / renne overrenne over
: elva rant strielva rant stri / renne overrenne over
2 stå opp; jamfør solrenning
sola rantsola rant
: sola rantsola rant
2 stå opp; jamfør solrenning
sola rantsola rant
: sola rantsola rant
3 spire (II)
åkeren vil snart renneåkeren vil snart renne
: åkeren vil snart renneåkeren vil snart renne
3 spire (II)
åkeren vil snart renneåkeren vil snart renne
: åkeren vil snart renneåkeren vil snart renne
1 strømme
elva rant strielva rant stri / renne overrenne over
: elva rant strielva rant stri / renne overrenne over
1 strømme
elva rant strielva rant stri / renne overrenne over
: elva rant strielva rant stri / renne overrenne over
2 stå opp; jamfør solrenning
sola rantsola rant
: sola rantsola rant
2 stå opp; jamfør solrenning
sola rantsola rant
: sola rantsola rant
3 spire (II)
åkeren vil snart renneåkeren vil snart renne
: åkeren vil snart renneåkeren vil snart renne
3 spire (II)
åkeren vil snart renneåkeren vil snart renne
: åkeren vil snart renneåkeren vil snart renne
renne  
(renner) 
III renne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet renne
(norrønt renna)
1 helle, la gli
renne tømmerrenne tømmer / renne i seg ølrenne i seg øl
: renne tømmerrenne tømmer / renne i seg ølrenne i seg øl
1 helle, la gli
renne tømmerrenne tømmer / renne i seg ølrenne i seg øl
: renne tømmerrenne tømmer / renne i seg ølrenne i seg øl
2 stikke (II), støte
renne kniven i enrenne kniven i en / renne hodet mot murenrenne hodet mot muren
: renne kniven i enrenne kniven i en / renne hodet mot murenrenne hodet mot muren
2 stikke (II), støte
renne kniven i enrenne kniven i en / renne hodet mot murenrenne hodet mot muren
: renne kniven i enrenne kniven i en / renne hodet mot murenrenne hodet mot muren
3 vinde (II)
renne garn på snellarenne garn på snella
: renne garn på snellarenne garn på snella
// legge opp tråden til en vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
// legge opp tråden til en vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
3 vinde (II)
renne garn på snellarenne garn på snella
: renne garn på snellarenne garn på snella
// legge opp tråden til en vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
// legge opp tråden til en vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
4 ake, kjøre
renne på ski, kjelkerenne på ski, kjelke
: renne på ski, kjelkerenne på ski, kjelke
4 ake, kjøre
renne på ski, kjelkerenne på ski, kjelke
: renne på ski, kjelkerenne på ski, kjelke
5 løpe, fly (V,4)
renne sin veirenne sin vei / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
: renne sin veirenne sin vei / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
5 løpe, fly (V,4)
renne sin veirenne sin vei / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
: renne sin veirenne sin vei / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
6 kjøre, støte
renne på en båtrenne på en båt
: renne på en båtrenne på en båt
6 kjøre, støte
renne på en båtrenne på en båt
: renne på en båtrenne på en båt
1 helle, la gli
renne tømmerrenne tømmer / renne i seg ølrenne i seg øl
: renne tømmerrenne tømmer / renne i seg ølrenne i seg øl
1 helle, la gli
renne tømmerrenne tømmer / renne i seg ølrenne i seg øl
: renne tømmerrenne tømmer / renne i seg ølrenne i seg øl
2 stikke (II), støte
renne kniven i enrenne kniven i en / renne hodet mot murenrenne hodet mot muren
: renne kniven i enrenne kniven i en / renne hodet mot murenrenne hodet mot muren
2 stikke (II), støte
renne kniven i enrenne kniven i en / renne hodet mot murenrenne hodet mot muren
: renne kniven i enrenne kniven i en / renne hodet mot murenrenne hodet mot muren
3 vinde (II)
renne garn på snellarenne garn på snella
: renne garn på snellarenne garn på snella
// legge opp tråden til en vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
// legge opp tråden til en vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
3 vinde (II)
renne garn på snellarenne garn på snella
: renne garn på snellarenne garn på snella
// legge opp tråden til en vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
// legge opp tråden til en vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
4 ake, kjøre
renne på ski, kjelkerenne på ski, kjelke
: renne på ski, kjelkerenne på ski, kjelke
4 ake, kjøre
renne på ski, kjelkerenne på ski, kjelke
: renne på ski, kjelkerenne på ski, kjelke
5 løpe, fly (V,4)
renne sin veirenne sin vei / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
: renne sin veirenne sin vei / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
5 løpe, fly (V,4)
renne sin veirenne sin vei / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
: renne sin veirenne sin vei / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
6 kjøre, støte
renne på en båtrenne på en båt
: renne på en båtrenne på en båt
6 kjøre, støte
renne på en båtrenne på en båt
: renne på en båtrenne på en båt

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'Renner' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
renne  
(renner) 
I renne f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet renne
(norrøntrenna, tyding truleg frå lågtysk)
1 (avløps)leidning, grøft; låm, (pløgd) fòr i tre, metall eller; råk (I)
gjødselrennegjødselrenne / stikkrennestikkrenne / takrennetakrenne / skirenne skisporskirenne skispor / ei renne i åkeren, i isenei renne i åkeren, i isen
: gjødselrennegjødselrenne / stikkrennestikkrenne / takrennetakrenne / skirenne skisporskirenne skispor / ei renne i åkeren, i isenei renne i åkeren, i isen
1 (avløps)leidning, grøft; låm, (pløgd) fòr i tre, metall eller; råk (I)
gjødselrennegjødselrenne / stikkrennestikkrenne / takrennetakrenne / skirenne skisporskirenne skispor / ei renne i åkeren, i isenei renne i åkeren, i isen
: gjødselrennegjødselrenne / stikkrennestikkrenne / takrennetakrenne / skirenne skisporskirenne skispor / ei renne i åkeren, i isenei renne i åkeren, i isen
2 lang, smal fordjuping i jordyta (undersjøisk eller på land)
NorskerennaNorskerenna
: NorskerennaNorskerenna
2 lang, smal fordjuping i jordyta (undersjøisk eller på land)
NorskerennaNorskerenna
: NorskerennaNorskerenna
1 (avløps)leidning, grøft; låm, (pløgd) fòr i tre, metall eller; råk (I)
gjødselrennegjødselrenne / stikkrennestikkrenne / takrennetakrenne / skirenne skisporskirenne skispor / ei renne i åkeren, i isenei renne i åkeren, i isen
: gjødselrennegjødselrenne / stikkrennestikkrenne / takrennetakrenne / skirenne skisporskirenne skispor / ei renne i åkeren, i isenei renne i åkeren, i isen
1 (avløps)leidning, grøft; låm, (pløgd) fòr i tre, metall eller; råk (I)
gjødselrennegjødselrenne / stikkrennestikkrenne / takrennetakrenne / skirenne skisporskirenne skispor / ei renne i åkeren, i isenei renne i åkeren, i isen
: gjødselrennegjødselrenne / stikkrennestikkrenne / takrennetakrenne / skirenne skisporskirenne skispor / ei renne i åkeren, i isenei renne i åkeren, i isen
2 lang, smal fordjuping i jordyta (undersjøisk eller på land)
NorskerennaNorskerenna
: NorskerennaNorskerenna
2 lang, smal fordjuping i jordyta (undersjøisk eller på land)
NorskerennaNorskerenna
: NorskerennaNorskerenna
renne  
(renner ) 
     
III renne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet renne
(norrønt renna)
1 om væske: strøyme, flyte (I)
elva rann stridelva rann strid / tårene renntårene renn / rennande vatnrennande vatn / Lågen renn ut i MjøsaLågen renn ut i Mjøsa / renne overrenne over
: elva rann stridelva rann strid / tårene renntårene renn / rennande vatnrennande vatn / Lågen renn ut i MjøsaLågen renn ut i Mjøsa / renne overrenne over
// om kar (II):
renne full, tomrenne full, tom
: renne full, tomrenne full, tom
// om kar (II):
renne full, tomrenne full, tom
: renne full, tomrenne full, tom
// drype (I)
stearinlyset rennstearinlyset renn
: stearinlyset rennstearinlyset renn
// drype (I)
stearinlyset rennstearinlyset renn
: stearinlyset rennstearinlyset renn
//
renne opp smelte, bråne smelte, bråne
renne opp smelte, bråne smelte, bråne
1 om væske: strøyme, flyte (I)
elva rann stridelva rann strid / tårene renntårene renn / rennande vatnrennande vatn / Lågen renn ut i MjøsaLågen renn ut i Mjøsa / renne overrenne over
: elva rann stridelva rann strid / tårene renntårene renn / rennande vatnrennande vatn / Lågen renn ut i MjøsaLågen renn ut i Mjøsa / renne overrenne over
// om kar (II):
renne full, tomrenne full, tom
: renne full, tomrenne full, tom
// om kar (II):
renne full, tomrenne full, tom
: renne full, tomrenne full, tom
// drype (I)
stearinlyset rennstearinlyset renn
: stearinlyset rennstearinlyset renn
// drype (I)
stearinlyset rennstearinlyset renn
: stearinlyset rennstearinlyset renn
//
renne opp smelte, bråne smelte, bråne
renne opp smelte, bråne smelte, bråne
2 kome opp, sprette (II,3)
sola, dagen rannsola, dagen rann
: sola, dagen rannsola, dagen rann
2 kome opp, sprette (II,3)
sola, dagen rannsola, dagen rann
: sola, dagen rannsola, dagen rann
3 spire (I), gro (II)
blad som renn frå lauk og frøblad som renn frå lauk og frø / åkeren renn det spirer, gror i åkerenåkeren renn det spirer, gror i åkeren
: blad som renn frå lauk og frøblad som renn frå lauk og frø / åkeren renn det spirer, gror i åkerenåkeren renn det spirer, gror i åkeren
3 spire (I), gro (II)
blad som renn frå lauk og frøblad som renn frå lauk og frø / åkeren renn det spirer, gror i åkerenåkeren renn det spirer, gror i åkeren
: blad som renn frå lauk og frøblad som renn frå lauk og frø / åkeren renn det spirer, gror i åkerenåkeren renn det spirer, gror i åkeren
4 gli, kome i fart (og nå fram til)
sinnet rann av hansinnet rann av han / det rann meg i hug eg kom pådet rann meg i hug eg kom på / renne i auga falle i auga; gjere inntrykkrenne i auga falle i auga; gjere inntrykk
: sinnet rann av hansinnet rann av han / det rann meg i hug eg kom pådet rann meg i hug eg kom på / renne i auga falle i auga; gjere inntrykkrenne i auga falle i auga; gjere inntrykk
//
la munnen renne snakke fort; skravle i veg snakke fort; skravle i veg
la munnen renne snakke fort; skravle i veg snakke fort; skravle i veg
4 gli, kome i fart (og nå fram til)
sinnet rann av hansinnet rann av han / det rann meg i hug eg kom pådet rann meg i hug eg kom på / renne i auga falle i auga; gjere inntrykkrenne i auga falle i auga; gjere inntrykk
: sinnet rann av hansinnet rann av han / det rann meg i hug eg kom pådet rann meg i hug eg kom på / renne i auga falle i auga; gjere inntrykkrenne i auga falle i auga; gjere inntrykk
//
la munnen renne snakke fort; skravle i veg snakke fort; skravle i veg
la munnen renne snakke fort; skravle i veg snakke fort; skravle i veg
1 om væske: strøyme, flyte (I)
elva rann stridelva rann strid / tårene renntårene renn / rennande vatnrennande vatn / Lågen renn ut i MjøsaLågen renn ut i Mjøsa / renne overrenne over
: elva rann stridelva rann strid / tårene renntårene renn / rennande vatnrennande vatn / Lågen renn ut i MjøsaLågen renn ut i Mjøsa / renne overrenne over
// om kar (II):
renne full, tomrenne full, tom
: renne full, tomrenne full, tom
// om kar (II):
renne full, tomrenne full, tom
: renne full, tomrenne full, tom
// drype (I)
stearinlyset rennstearinlyset renn
: stearinlyset rennstearinlyset renn
// drype (I)
stearinlyset rennstearinlyset renn
: stearinlyset rennstearinlyset renn
//
renne opp smelte, bråne smelte, bråne
renne opp smelte, bråne smelte, bråne
1 om væske: strøyme, flyte (I)
elva rann stridelva rann strid / tårene renntårene renn / rennande vatnrennande vatn / Lågen renn ut i MjøsaLågen renn ut i Mjøsa / renne overrenne over
: elva rann stridelva rann strid / tårene renntårene renn / rennande vatnrennande vatn / Lågen renn ut i MjøsaLågen renn ut i Mjøsa / renne overrenne over
// om kar (II):
renne full, tomrenne full, tom
: renne full, tomrenne full, tom
// om kar (II):
renne full, tomrenne full, tom
: renne full, tomrenne full, tom
// drype (I)
stearinlyset rennstearinlyset renn
: stearinlyset rennstearinlyset renn
// drype (I)
stearinlyset rennstearinlyset renn
: stearinlyset rennstearinlyset renn
//
renne opp smelte, bråne smelte, bråne
renne opp smelte, bråne smelte, bråne
2 kome opp, sprette (II,3)
sola, dagen rannsola, dagen rann
: sola, dagen rannsola, dagen rann
2 kome opp, sprette (II,3)
sola, dagen rannsola, dagen rann
: sola, dagen rannsola, dagen rann
3 spire (I), gro (II)
blad som renn frå lauk og frøblad som renn frå lauk og frø / åkeren renn det spirer, gror i åkerenåkeren renn det spirer, gror i åkeren
: blad som renn frå lauk og frøblad som renn frå lauk og frø / åkeren renn det spirer, gror i åkerenåkeren renn det spirer, gror i åkeren
3 spire (I), gro (II)
blad som renn frå lauk og frøblad som renn frå lauk og frø / åkeren renn det spirer, gror i åkerenåkeren renn det spirer, gror i åkeren
: blad som renn frå lauk og frøblad som renn frå lauk og frø / åkeren renn det spirer, gror i åkerenåkeren renn det spirer, gror i åkeren
4 gli, kome i fart (og nå fram til)
sinnet rann av hansinnet rann av han / det rann meg i hug eg kom pådet rann meg i hug eg kom på / renne i auga falle i auga; gjere inntrykkrenne i auga falle i auga; gjere inntrykk
: sinnet rann av hansinnet rann av han / det rann meg i hug eg kom pådet rann meg i hug eg kom på / renne i auga falle i auga; gjere inntrykkrenne i auga falle i auga; gjere inntrykk
//
la munnen renne snakke fort; skravle i veg snakke fort; skravle i veg
la munnen renne snakke fort; skravle i veg snakke fort; skravle i veg
4 gli, kome i fart (og nå fram til)
sinnet rann av hansinnet rann av han / det rann meg i hug eg kom pådet rann meg i hug eg kom på / renne i auga falle i auga; gjere inntrykkrenne i auga falle i auga; gjere inntrykk
: sinnet rann av hansinnet rann av han / det rann meg i hug eg kom pådet rann meg i hug eg kom på / renne i auga falle i auga; gjere inntrykkrenne i auga falle i auga; gjere inntrykk
//
la munnen renne snakke fort; skravle i veg snakke fort; skravle i veg
la munnen renne snakke fort; skravle i veg snakke fort; skravle i veg
renne  
(renner) 
     
     
IV renne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet renne
(norrønt renna)
1 fare av garde, springe, flyge, laupe
renne sin vegrenne sin veg / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
: renne sin vegrenne sin veg / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
1 fare av garde, springe, flyge, laupe
renne sin vegrenne sin veg / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
: renne sin vegrenne sin veg / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
2 ake, køyre, gli
renne på ski, kjelke, skeiserrenne på ski, kjelke, skeiser
: renne på ski, kjelke, skeiserrenne på ski, kjelke, skeiser
2 ake, køyre, gli
renne på ski, kjelke, skeiserrenne på ski, kjelke, skeiser
: renne på ski, kjelke, skeiserrenne på ski, kjelke, skeiser
3 fare, røre seg (fort); køyre
renne i hoprenne i hop / renne på ein båtrenne på ein båt
: renne i hoprenne i hop / renne på ein båtrenne på ein båt
3 fare, røre seg (fort); køyre
renne i hoprenne i hop / renne på ein båtrenne på ein båt
: renne i hoprenne i hop / renne på ein båtrenne på ein båt
4 få til å renne (III,1) eller strøyme; helle (II), tømme, ause (II)
renne saft på ei flaskerenne saft på ei flaske / renne i seg øl drikke mykjerenne i seg øl drikke mykje
: renne saft på ei flaskerenne saft på ei flaske / renne i seg øl drikke mykjerenne i seg øl drikke mykje
4 få til å renne (III,1) eller strøyme; helle (II), tømme, ause (II)
renne saft på ei flaskerenne saft på ei flaske / renne i seg øl drikke mykjerenne i seg øl drikke mykje
: renne saft på ei flaskerenne saft på ei flaske / renne i seg øl drikke mykjerenne i seg øl drikke mykje
5 stikke (II), køyre (7), støyte; la gli, gje fart, løype (IV,1)
renne kniven i einrenne kniven i ein / renne hovudet mot murenrenne hovudet mot muren / renne ei skute i senkrenne ei skute i senk / renne tømmerrenne tømmer
: renne kniven i einrenne kniven i ein / renne hovudet mot murenrenne hovudet mot muren / renne ei skute i senkrenne ei skute i senk / renne tømmerrenne tømmer
5 stikke (II), køyre (7), støyte; la gli, gje fart, løype (IV,1)
renne kniven i einrenne kniven i ein / renne hovudet mot murenrenne hovudet mot muren / renne ei skute i senkrenne ei skute i senk / renne tømmerrenne tømmer
: renne kniven i einrenne kniven i ein / renne hovudet mot murenrenne hovudet mot muren / renne ei skute i senkrenne ei skute i senk / renne tømmerrenne tømmer
6 vinde (II,1)
renne garn på snellarenne garn på snella
: renne garn på snellarenne garn på snella
// leggje opp tråden til ein vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
// leggje opp tråden til ein vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
6 vinde (II,1)
renne garn på snellarenne garn på snella
: renne garn på snellarenne garn på snella
// leggje opp tråden til ein vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
// leggje opp tråden til ein vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
1 fare av garde, springe, flyge, laupe
renne sin vegrenne sin veg / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
: renne sin vegrenne sin veg / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
1 fare av garde, springe, flyge, laupe
renne sin vegrenne sin veg / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
: renne sin vegrenne sin veg / renne gatelangsrenne gatelangs / renne på dørenerenne på dørene
2 ake, køyre, gli
renne på ski, kjelke, skeiserrenne på ski, kjelke, skeiser
: renne på ski, kjelke, skeiserrenne på ski, kjelke, skeiser
2 ake, køyre, gli
renne på ski, kjelke, skeiserrenne på ski, kjelke, skeiser
: renne på ski, kjelke, skeiserrenne på ski, kjelke, skeiser
3 fare, røre seg (fort); køyre
renne i hoprenne i hop / renne på ein båtrenne på ein båt
: renne i hoprenne i hop / renne på ein båtrenne på ein båt
3 fare, røre seg (fort); køyre
renne i hoprenne i hop / renne på ein båtrenne på ein båt
: renne i hoprenne i hop / renne på ein båtrenne på ein båt
4 få til å renne (III,1) eller strøyme; helle (II), tømme, ause (II)
renne saft på ei flaskerenne saft på ei flaske / renne i seg øl drikke mykjerenne i seg øl drikke mykje
: renne saft på ei flaskerenne saft på ei flaske / renne i seg øl drikke mykjerenne i seg øl drikke mykje
4 få til å renne (III,1) eller strøyme; helle (II), tømme, ause (II)
renne saft på ei flaskerenne saft på ei flaske / renne i seg øl drikke mykjerenne i seg øl drikke mykje
: renne saft på ei flaskerenne saft på ei flaske / renne i seg øl drikke mykjerenne i seg øl drikke mykje
5 stikke (II), køyre (7), støyte; la gli, gje fart, løype (IV,1)
renne kniven i einrenne kniven i ein / renne hovudet mot murenrenne hovudet mot muren / renne ei skute i senkrenne ei skute i senk / renne tømmerrenne tømmer
: renne kniven i einrenne kniven i ein / renne hovudet mot murenrenne hovudet mot muren / renne ei skute i senkrenne ei skute i senk / renne tømmerrenne tømmer
5 stikke (II), køyre (7), støyte; la gli, gje fart, løype (IV,1)
renne kniven i einrenne kniven i ein / renne hovudet mot murenrenne hovudet mot muren / renne ei skute i senkrenne ei skute i senk / renne tømmerrenne tømmer
: renne kniven i einrenne kniven i ein / renne hovudet mot murenrenne hovudet mot muren / renne ei skute i senkrenne ei skute i senk / renne tømmerrenne tømmer
6 vinde (II,1)
renne garn på snellarenne garn på snella
: renne garn på snellarenne garn på snella
// leggje opp tråden til ein vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
// leggje opp tråden til ein vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
6 vinde (II,1)
renne garn på snellarenne garn på snella
: renne garn på snellarenne garn på snella
// leggje opp tråden til ein vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven
// leggje opp tråden til ein vev (på rennebom)
renne vevenrenne veven
: renne vevenrenne veven

 

Resultat pr. side