Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
-nad m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -nad
(norrønt-naðr, av -aðr med -n- fra verb på -na, senere også fra perfektum partisipp og adjektiv på -n, for eksempel sakne, buen) suffiks brukt til å danne substantiv, særlig av verb, men også av adjektiv, i ord som bunad, dugnad, kostnad, søknad suffiks brukt til å danne substantiv, særlig av verb, men også av adjektiv, i ord som bunad, dugnad, kostnad, søknad

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
avleiings|ending f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet avleiingsending
i språkvitskap: ending som dannar nye ord; suffiks til skilnad frå bøyingsending
"-ing" og "-nad" er avleiingsendingar"-ing" og "-nad" er avleiingsendingar
: "-ing" og "-nad" er avleiingsendingar"-ing" og "-nad" er avleiingsendingar
i språkvitskap: ending som dannar nye ord; suffiks til skilnad frå bøyingsending
"-ing" og "-nad" er avleiingsendingar"-ing" og "-nad" er avleiingsendingar
: "-ing" og "-nad" er avleiingsendingar"-ing" og "-nad" er avleiingsendingar
hore|livnad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet horelivnad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet horelivnad
utuktig liv(nad) utuktig liv(nad)
merknad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet merknad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet merknad
(av III merke og -nad)
// utsegn, (kritisk) ytring, kommentar, opplysning, (fot)note; innvending
gjere merknadergjere merknader / kome med merknader til framleggetkome med merknader til framlegget / skrive ein merknad i margenskrive ein merknad i margen
: gjere merknadergjere merknader / kome med merknader til framleggetkome med merknader til framlegget / skrive ein merknad i margenskrive ein merknad i margen
// utsegn, (kritisk) ytring, kommentar, opplysning, (fot)note; innvending
gjere merknadergjere merknader / kome med merknader til framleggetkome med merknader til framlegget / skrive ein merknad i margenskrive ein merknad i margen
: gjere merknadergjere merknader / kome med merknader til framleggetkome med merknader til framlegget / skrive ein merknad i margenskrive ein merknad i margen
// i skulen:
få merknad for dårleg ordenfå merknad for dårleg orden
: få merknad for dårleg ordenfå merknad for dårleg orden
// i skulen:
få merknad for dårleg ordenfå merknad for dårleg orden
: få merknad for dårleg ordenfå merknad for dårleg orden
// utsegn, (kritisk) ytring, kommentar, opplysning, (fot)note; innvending
gjere merknadergjere merknader / kome med merknader til framleggetkome med merknader til framlegget / skrive ein merknad i margenskrive ein merknad i margen
: gjere merknadergjere merknader / kome med merknader til framleggetkome med merknader til framlegget / skrive ein merknad i margenskrive ein merknad i margen
// utsegn, (kritisk) ytring, kommentar, opplysning, (fot)note; innvending
gjere merknadergjere merknader / kome med merknader til framleggetkome med merknader til framlegget / skrive ein merknad i margenskrive ein merknad i margen
: gjere merknadergjere merknader / kome med merknader til framleggetkome med merknader til framlegget / skrive ein merknad i margenskrive ein merknad i margen
// i skulen:
få merknad for dårleg ordenfå merknad for dårleg orden
: få merknad for dårleg ordenfå merknad for dårleg orden
// i skulen:
få merknad for dårleg ordenfå merknad for dårleg orden
: få merknad for dårleg ordenfå merknad for dårleg orden
-nad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet -nad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -nad
(norrønt -naðr av -aðr med n frå verb på -na, seinare òg frå perfektum partisipp og adjektiv på -n; til dømes sakne, buen) nytta til å lage substantiv, særleg av verb, men òg av adjektiv; til dømes i bunad, fagnad, kostnad, saknad, søknad og trunad nytta til å lage substantiv, særleg av verb, men òg av adjektiv; til dømes i bunad, fagnad, kostnad, saknad, søknad og trunad
II pynt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pynt
(gjennom lågtysk, frå fransk; jamfør poeng) pryd(nad), stas
juletrepyntjuletrepynt / vere til pyntvere til pynt
: juletrepyntjuletrepynt / vere til pyntvere til pynt
pryd(nad), stas
juletrepyntjuletrepynt / vere til pyntvere til pynt
: juletrepyntjuletrepynt / vere til pyntvere til pynt

 

Resultat pr. side