Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'Müller' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ariar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ariar
(gjennom tysk frå sanskrit arya 'høgboren')
1 person som høyrer til dei folkeslaga som taler indiske og iranske språk
1 person som høyrer til dei folkeslaga som taler indiske og iranske språk
2 (etter den tyske språkforskaren Max Müller, 1823–1900) indoeuropear
2 (etter den tyske språkforskaren Max Müller, 1823–1900) indoeuropear
3 uvitskapleg bruk av nazistiske forskarar og politikarar: ikkje-jødisk tyskar; person av nordisk opphav
3 uvitskapleg bruk av nazistiske forskarar og politikarar: ikkje-jødisk tyskar; person av nordisk opphav
1 person som høyrer til dei folkeslaga som taler indiske og iranske språk
1 person som høyrer til dei folkeslaga som taler indiske og iranske språk
2 (etter den tyske språkforskaren Max Müller, 1823–1900) indoeuropear
2 (etter den tyske språkforskaren Max Müller, 1823–1900) indoeuropear
3 uvitskapleg bruk av nazistiske forskarar og politikarar: ikkje-jødisk tyskar; person av nordisk opphav
3 uvitskapleg bruk av nazistiske forskarar og politikarar: ikkje-jødisk tyskar; person av nordisk opphav

 

Resultat pr. side